Język strony

Menu top

Praktyki

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów X rocznika aplikacji prokuratorskiej na rok 2019

Praktyka po 1. zjeździe w dniach 11-29.03.2019
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 2. zjeździe w dniach 08.04-10.05.2019
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 3. zjeździe w dniach 20.05-07.06.2019
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 4. zjeździe w dniach 17.06-05.07.2019
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 5. zjeździe w dniach 15.07-09.08.2019
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 6. zjeździe w dniach 16.09-04.10.2019
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 7. zjeździe w dniach 14-31.10.2019
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 8. zjeździe w dniach 12-22.11.2019 oraz 25.11-06.12.2019
Praktyka 8.1 w jednostkach policji  szczebla miejskiego lub powiatowego ( 12-22.11.2019 r.)
praktyka 8.2  w prokuraturze rejonowej (25.11-6.12.2019 r.)
Wzór opinii

Praktyka po 9. zjeździe w dniach 16.12.2019 - 10.01.2020
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 10. zjeździe w dniach 20.01.2020 - 07.02.2020
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 11. zjeździe w dniach 17-28.02.2020 oraz 2-6.03.2020
Praktyka 11.1 w prokuraturze rejonowej w dn. 17-28.02.2020 r.
Praktyka 11.2 w laboratoriach KWP w dn. 2-6.03.2020 r.
Wzór opinii

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów X rocznika aplikacji prokuratorskiej na rok 2020

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów X rocznika aplikacji prokuratorskiej na rok 2020 - AKTUALIZACJA

Praktyka po 12. zjeździe w dniach 27.07-07.08.2020 oraz 10-14.08.2020
Zalecenia
Wzór opinii do praktyk w sądzie rejonowym w dn. 27.07-07.08.2020

Wzór opinii do praktyk w prokuraturze rejonowej w dn. 10-14.08.2020

Praktyka po 13. zjeździe w dniach 17.08.2020 - 28.08.2020
Zalecenia
Wzór opinii do praktyk w prokuraturze rejonowej w dn. 17-28.08.2020

Praktyka po 14. zjeździe w dniach 31.08.2020 - 18.09.2020
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 15. zjeździe w dniach 21.09.2020 - 02.10.2020
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 16. zjeździe w dniach 05.10.2020 - 23.10.2020
Zalecenia

Praktyka 16.1 prokuratura rejonowa (5-9.10.2020r.)
Praktyka 16.2 prokuratura okręgowa (12-16.10.2020r.)
Praktyka 16.3 sąd okręgowy (19-23.10.2020r.)

Praktyka po 17. zjeździe w dniach 26.10-13.11.2020
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 18. zjeździe w dniach 16.11-04.12.2020
Zalecenia
Wzór opinii

 

Data publikacji: 
2019-02-14 11:14
Data wytworzenia: 
2019-02-14 11:14
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-09-25 12:31
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma