Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 39/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia XII rocznika aplikacji sędziowskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 62/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany sposobu realizacji programu aplikacji sędziowskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 153/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany sposobu realizacji programu aplikacji sędziowskiej

Komunikat Nr 14/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie terminu złożenia ślubowania aplikantów XII rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 539/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk przez aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 431/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2024 r. aplikantów aplikacji sędziowskiej, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 432/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2024 r. aplikantów aplikacji sędziowskiej, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

Komunikat Nr 18/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2024 roku aplikantów aplikacji sędziowskiej Mikołaja Brzezińskiego i Jakuba Stolarka, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

Komunikat Nr 19/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2024 roku aplikantów aplikacji sędziowskiej Sebastiana Inglota i Mateusza Zygmunta, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

Komunikat nr 21/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2024 r. aplikantów aplikacji sędziowskiej, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 435/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 436/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odebrania od egzaminowanych w 2024 r. aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej sędziowskiej oświadczeń o dokonaniu wyboru stanowiska asesora sądowego

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 22/2024 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie uroczystości zakończenia XII rocznika aplikacji sędziowskiej i III rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej oraz wyboru stanowisk asesorów sądowych

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej

Data publikacji: 
2021-02-01 11:45
Data wytworzenia: 
2021-02-01 11:45
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2024-06-10 12:47
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski