Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia

Zasady rekrutacji uczestników na szkolenia organizowane
w ramach projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management

         Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się przez jednostki wymiaru sprawiedliwości.  Dopuszczona jest rekrutacja wyłącznie dla pracowników wybranej jednostki po uprzednim zdiagnozowaniu przez jej kierownictwo u zatrudnionych pracowników luk kompetencyjnych, na które odpowiedź stanowią przygotowane w projekcie szkolenia.

         BO zostaną zobowiązani do przesłania do biura projektu niezbędnej dokumentacji, tj. PEFS, oświadczenie, deklaracja. Oryginały trzech wymienionych dokumentów muszą być przesłane pocztą tradycyjną do Działu Funduszy Pomocowych w Warszawie przed przystąpieniem uczestnika do szkolenia. Do każdego szkolenia zostanie sporządzona lista uczestników rezerwowych. Przy rekrutacji uczestników z list rezerwowych będą obowiązywały identyczne kryteria jakie dotyczyły już zrekrutowanych BO.

Zasady uczestnictwa w projekcie

Zasady zwrotu kosztów dojazdów na szkolenia

Harmonogram szkoleń na rok 2013

Szkolenia dla asystentów sędziów

Data publikacji: 
2013-09-30 15:59
Data wytworzenia: 
2013-09-30 15:56
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2020-12-28 10:31
Autor zmiany: 
admin