Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekty zakończone

 
Umowa o dofinansowanie projektu POKL 05.03.00-00-002/08 Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości
 
W dniu 1.10.2008r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu POKL 05.03.00-00-002/08 Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet V „Dobre rządzenie”, działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Celem głównym Projektu było: Podnoszenie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości przez stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń umożliwiających kształcenie kadr w sposób systematyczny i adekwatny do potrzeb.
Cele szczegółowe projektu;
-stworzenie w KSSiP systemu szkoleń z uwzględnieniem dobrych praktyk innych krajów UE
-dostosowanie oferty szkoleń do autentycznych potrzeb jako procesu ciągłego
-zmiana systemu nauczania i zakresu programowego szkoleń
-przygotowanie wyspecjalizowanej kadry metodyczno-dydaktycznej do prowadzenia aktywnymi metodami nauczania zajęć w wymiarze sprawiedliwości

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:
 1. szkolenia w zakresie mediacji
 2. szkolenia dotyczące wizerunku i etyki
 3. szkolenia dotyczące komunikacji
 4. szkolenia z ekonomii i finansów
 5. studia podyplomowe specjalistyczne ekonomia i prawo gospodarcze i szkolenie specjalistyczne Zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja pracy w wymiarze sparwiedliwości
 6. szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z zakresu stosowania prawa wspólnotowego przez sądy krajowe
 7. szkolenia dotyczące procesów modernizacji zarządzania kadr wymiaru sprawiedliwości
 8. szkolenia metody prawnicze w interpretacji prawa wspólnotowego
 9. szkolenia z zakresu prawa gospodarczego
 10. szkolenia z udziałem ekspertów zagranicznych z europejskich szkół dla polskich trenerów kształcących kadry wymiaru sprawiedliwości w zakresie aktywnych metod nauczania
 11. panel ekspercki na temat metodologii prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie prawa unijnego
 12. staże w europejskich szkołach kształcenia wstępnego i ustawicznego
 13. szkolenia ze znajomości systemów prawnych innych krajów UE
 14. szkolenia językowe; język specjalistyczny prawniczy
 15. opracowanie programów i treści merytorycznej szkoleń e-learningowych
 16. stworzenie platformy e-learningowej i realizacja e- szkoleń
 17. specjalistyczne, kompleksowe badanie potrzeb szkoleniowych
 18. szkolenia z harmonizacji prawa upadłościowego – aspekty prawne i ekonomiczne
 19. stworzenie systemu akredytacji dla szkół wyższych dla specjalizacji zawodowej
Projekt był realizowany do dnia 29.02.2012r.
Data publikacji: 
2013-09-06 12:39
Data wytworzenia: 
2013-09-06 12:39
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2015-09-21 13:48
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński