Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Badanie efektywności szkolenia wstępnego aplikantów prokuratorskich

Celem projektu pt. „Badanie efektywności szkolenia wstępnego aplikantów prokuratorskich” jest ustalenie stopnia dostosowania systemu szkolenia aplikantów prokuratorskich do rzeczywistych potrzeb wynikających z wykonywania zadań służbowych asesora prokuratury.

Badanie, którym objęci są asesorzy prokuratury mianowani w latach 2018 – 2020, prowadzone jest za pomocą dwóch kwestionariuszy anonimowych ankiet – jeden skierowany jest do asesorów prokuratury – absolwentów Krajowej Szkoły, drugi zaś do ich aprobantów.

Przeprowadzone badanie pozwoli na ustalenie, czy wiedza i umiejętności będące przedmiotem szkolenia wstępnego są wystarczające do sprawnego i efektywnego wykonywania obowiązków asesora prokuratury. W przypadku, gdy wyniki badania wskażą potrzebę wprowadzenia zmian w programie aplikacji prokuratorskiej, będą one podstawą do ponownej jego analizy i ich ewentualnego wprowadzenia.

Data publikacji: 
2022-03-10 10:45
Data wytworzenia: 
2022-03-10 10:42
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-03-10 10:45
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński