Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa 29 komputerów przenośnych, 29 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 29 myszy optycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa 29 komputerów przenośnych, 29  toreb lub etui na komputer przenośny oraz 29 myszy optycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych"”

 

oznaczenie postępowania:  BD-V.2611.14.2020

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług restauracyjnych oraz cateringowych na rzecz KSSiP w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług restauracyjnych oraz cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.12.2020

Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników/kandydatów na pracowników w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury we wszystkich placówkach"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

zaprasza Państwa do udziału w konkursie na złożenia ofert na

„Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników/kandydatów na pracowników

w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury we wszystkich placówkach"

 

Zapytanie ofertowe na usługi medyczne w zakresie medycyny pracy zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) i Ustawą  z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1175 ze zm.).

 

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w projekcie  umowy do usług z zakresu medycy pracy. W załączeniu aktualny projekt umowy.
Zamawiający dokonał zmiany w załączniku numer 5 „Rodzaj badania i konsultacji lekarskiej”, dodano pozycję 2a -  badanie widzenia zmierzchowego oraz  wrażliwości na olśnienie.

Przetarg nieograniczony pn.„Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych (art. spożywczych, w tym kawy, herbaty i wód mineralnych) dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie...."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

 Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych (art. spożywczych, w tym kawy, herbaty i wód mineralnych)

dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62”

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.9.2020

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa 1800 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych""

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa 1800 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń

w ramach projektu „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.7.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług cateringowych na rzecz KSSiP w trakcie szkoleń w 2020 r. realizowanych przez OSUiWM w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Łomży, Rzeszowie, Wrocławiu

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń w 2020 r. realizowanych przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Łomży, Rzeszowie, Wrocławiu”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.10.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„„Świadczenie usług w charakterze ekspertów kluczowych, polegających na opracowaniu 4 programów szkoleniowych oraz 4 obudów metodycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Sądowa...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług w charakterze ekspertów kluczowych, polegających na opracowaniu 4 programów szkoleniowych oraz 4 obudów metodycznych szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych".

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.8.2020

Przetarg nieograniczony pn.„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do obiektów w Krakowie i Lublinie”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do obiektów w Krakowie i Lublinie” 

 

BD-V.2611.6.2020

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegających na opracowaniu programu szkoleniowego oraz obudowy metodycznej szkoleń realizowanych w ramach projektu „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych".

OSU-VI.2610.1.1.2020

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji konferencji pn. „Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości – stan obecny i wyzwania przyszłości””

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji konferencji pn. „Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości – stan obecny i wyzwania przyszłości”.
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.5.2020

Strony