Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Aplikacja prokuratorska

Uchwała Rady Programowej nr 44/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia programu aplikacji prokuratorskiej
Program aplikacji prokuratorskiej - załącznik do Uchwały Rady Programowej nr 44/2015

Zarządzenie Dyrektora KSSiP nr 465/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia programu aplikacji prokuratorskiej
Program aplikacji prokuratorskiej w 2018 roku

Zarządzenie Dyrektora KSSiP nr 375/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. o zmianie programu aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora KSSiP Nr 777/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie programu aplikacji prokuratorskiej
Załącznik do Zarządzenia nr Nr 777/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie programu aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora KSSiP Nr 185/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany sposobu realizacji programów AS i AP
Zał. do Zarządzenia Dyrektora KSSiP Nr 185/2020 z dn.17.04.2020 r.-Harmonogram zajęć dydakt. aplikantów KSSiP III-VI.2020r.

Uchwała nr 51/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie korekty do założeń programu aplikacji prokuratorskiej
Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 51/2020

Uchwała nr 52/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany założeń programu aplikacji sędziowskiej i programu aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora KSSiP Nr 219/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany programu aplikacji prokuratorskiej
Załącznik do zarządzenia Dyrektora KSSiP Nr 219/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. - Program aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora KSSiP Nr 252/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminów i tematów sprawdzianów wiedzy dla aplikantów 8, 9, 10 i 11 rocznika aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora KSSiP Nr 257/2020 z dnia 02 lipca 2020r. w sprawie określenia sposobu realizacji  programu aplikacji prokuratorskiej w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia zajęć w postaci seminariów po sprawdzianie (zajęcia typu H)

Komunikat Nr 36/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania sprawdzianów wiedzy dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej w okresie obowiązywania stanu epidemii


Uchwała nr 62/2020 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 30 października 2020 r. w sprawie czasowej zmiany założeń do programu aplikacji sędziowskiej i programu aplikacji prokuratorskiej oraz założeń do programu aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i programu aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 447/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie wdrożenia dodatkowej metody kształcenia aplikantów - pisemnego podsumowania cyklu szkolenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

ZARZĄDZENIE Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 8/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany programu aplikacji prokuratorskiej 
Załącznik - "Program Aplikacji Prokuratorskiej"

 

Data publikacji: 
2013-08-05 17:15
Data wytworzenia: 
2013-08-05 17:08
Ostatnia zmiana: 
2024-01-19 09:47
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki