Język strony

Menu top

Ewaluacja szkolenia ustawicznego

Ocenę szkoleń ustawicznych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przeprowadzają uczestnicy szkolenia wypełniając kwestionariusze ewaluacyjne. Ankieta zawiera pytania dotyczące programu i metod szkoleniowych, organizacji szkoleń, osobistej motywacji do udziału w szkoleniach, a także pytania związane z oceną poszczególnych wykładowców w zakresie wiedzy merytorycznej i przygotowania merytorycznego, umiejętności przekazywania treści i sprzyjającego klimatu dla wspólnej pracy oraz stopnia realizacji programu.

Data publikacji: 
2021-01-09 14:13
Data wytworzenia: 
2021-01-09 14:13
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-01-09 14:19
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński