Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-20

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • treść nietekstowa – podmiot sukcesywnie uzupełnia braki,
 • informacje i relacje – brak dostępności w zamieszczanych plikach,
 • kontrast - brak dostępności w zamieszczanych plikach,
 • tekst w postaci grafiki - brak dostępności w zamieszczanych plikach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Brzeziński – koordynator do spraw dostępności.
 • e-mail: [email protected]
 • telefon: 12 617 96 78

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
 • e-mail: [email protected]
 • telefon: 12 617 96 14

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury posiada 3 Ośrodki: w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5 (kod pocztowy: 31-547), w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 (kod pocztowy 20-076) i w Dębem (05-140 Serock).

Ośrodki Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie:

Wejście do budynku Krajowej Szkoły jest oznakowane i przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście jest zadaszone. Na drzwiach wejściowych zamontowany jest przycisk pozwalający na wezwanie ewentualnej pomocy do wejścia do budynku.

Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najkrótsze „dojście” od przystanku tramwajowego Rondo Mogilskie znajduje się w odległości ok. 300 m od budynku, odległość od najbliższych przystanków autobusowych wynosi ok. 500m.

Budynek posiada parking podziemny z miejscami dla osób niepełnosprawnych, ale parking nie jest dostępny dla interesantów. Przed budynkiem Krajowej Szkoły znajduje się ogólnodostępny parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Winda znajduje się wewnątrz budynku, za kolejnymi drzwiami. W windzie wykonana jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Na parterze znajdują się po prawej stronie: szatnia, wejście do auli wykładowej, po lewej stronie: toaleta dla osób niepełnosprawnych, sale ćwiczeń i Biuro Podawcze Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, do którego prowadzi specjalny podjazd. Naprzeciwko Biura Podawczego znajduje się bufet.

Przy drzwiach prowadzących do windy umieszczono tablicę informacyjną, a w razie potrzeby niezbędnych informacji udziela pracownik ochrony.

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, pozwalającą na swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastową taśmą antypoślizgową.

Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku może wejść osoba korzystająca z psa asystującego, w tym zakresie odpowiednie instrukcje otrzymali pracownicy ochrony.

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono także możliwość ewakuacji za pomocą komunikatów dźwiękowych, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, przeszkolono również osoby funkcyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji i udzielono im stosownych instrukcji.

W razie potrzeby, niezbędnej pomocy mogą udzielić pracownicy ochrony lub pracownik Krajowej Szkoły.

Dom Aplikanta:

Wejście do budynku i recepcji Domu Aplikanta znajduje się od strony ulicy Mosiężniczej. Jest ono oznakowane i dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku i recepcji stanowi jedną równą powierzchnię, bez schodów. Wejście jest zadaszone oraz istnieje możliwość udostępnienia podjazdu przed budynkiem tak, aby samochód przewożący osobę niepełnosprawną mógł zatrzymać się blisko drzwi wejściowych. Na drzwiach wejściowych zamontowany jest przycisk pozwalający na wezwanie ewentualnej pomocy do wejścia do budynku.

Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najkrótsze „dojście” od przystanku tramwajowego Rondo Mogilskie znajduje się w odległości ok. 300m od budynku, odległość od najbliższych przystanków autobusowych wynosi ok. 500m.

Na poziomie - 1, bezpośrednio przy drzwiach wyjściowych na parking podziemny, znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych (w przypadku konieczności udostępnienia go dla samochodu osoby niepełnosprawnej każdorazowo należy to ustalić z pracownikami Domu Aplikanta). W pobliżu budynku Domu Aplikanta znajduje się ogólnodostępny parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada 4 pokoje dedykowane osobom niepełnosprawnym, które zostały rozmieszczone po jednym na każdym z pięter. Dotarcie do pokoi nie stanowi problemu, gdyż w budynku znajduje się winda z poręczami w środku.

W windach znajdują się przyciski z możliwością przeczytania numerów przez osoby niewidome w alfabecie Braila.

Pokoje posiadają odpowiednie przestrzenie manewrowe zarówno w części sypialnianej jak i w łazience. Wysokość łóżka jest zbliżona do poziomu siedzenia, co ułatwia przedostanie się z wózka na łóżko. Również sanitaria dostosowane są w taki sposób, aby korzystanie z nich nie było dla osób niepełnosprawnych problemem. Przy prysznicu i toalecie zamontowane są poręcze, a umywalka została obniżona. Prysznic nie posiada wysokich rantów, co ułatwia korzystanie z niego osobom z ograniczeniami ruchowymi. W łazience znajduje jest również specjalne krzesło, z którego można korzystać również pod prysznicem. Klamki oraz włączniki światła znajdują się na takiej wysokości, aby osoba na wózku bez problemu mogła ich dosięgnąć. Korzystanie z telefonu i sterowanie telewizorem w pokoju jest dostępne z łóżka.

Ciągłość korytarzy oraz holu recepcyjnego uwzględnia gabaryty wózka inwalidzkiego na ewentualne manewry i swobodne przemieszczanie się do części restauracyjnej czy do części szkolnej KSSiP, gdzie znajduje się również winda i specjalny podjazd.

Dla lepszej rozpoznawalności lokalizacji każde piętro posiada inną kolorystykę korytarza i pokoju, pomieszczenia zostały odpowiednio oświetlone.

Schody posiadają na końcach zabezpieczenia antypoślizgowe.

Przy stołówce znajdują się toalety ogólnodostępne, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Komputer w holu recepcji z dostępem do Internetu również bezproblemowo może być używany przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Ponadto w obiekcie udostępniony został dla gości specjalny system przyzywowy. W łazienkach umieszczony został przycisk, którego wciśnięcie powoduje wzbudzenie alarmu w zegarkach-odbiornikach znajdujących się u pracowników ochrony. Sygnał drogą radiową trafia do zegarka i informuje poprzez sygnał dźwiękowy o potrzebie pomocy z uwzględnieniem symbolu pomieszczenia, w którym wezwano pomoc.

Do budynku może wejść osoba korzystająca z psa asystującego, w tym zakresie odpowiednie instrukcje otrzymali pracownicy ochrony.

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono także możliwość ewakuacji za pomocą komunikatów dźwiękowych, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, przeszkolono również osoby funkcyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji i udzielono im stosownych instrukcji.

W razie potrzeby pomocy udzielają pracownicy Domu Aplikanta.

Ośrodek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie:

Wejście do budynku Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie jest oznakowane i przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście jest zadaszone.

Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Przystanek autobusowy przy ul. 3 Maja znajduje się w odległości ok. 250 m od budynku Szkoły.

W budynku występują przeszkody, różnice wysokościowe, przeszkody terenowe przy wejściu do budynku, ale są zniwelowane przez odpowiednie podjazdy lub dźwigi osobowe do ruchu pionowego. Przeszkody te są odpowiednio oznakowane przez taśmy ostrzegawcze w kolorze żółto-czarnym.

Budynek posiada parking naziemny z miejscami dla osób niepełnosprawnych. W wyjątkowych sytuacjach parking jest udostępniany interesantom OSUiWM. Przed budynkiem OSUiWM znajduje się ogólnodostępny parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych z tym, że znajduje się w strefie płatnego parkowania.

Obiekt wyposażony jest w windy, które znajdują się za drzwiami wejściowymi. Klatki schodowe i korytarze są w odpowiedni sposób oświetlone oraz oznakowane. Budynek posiada odpowiednio oznakowane dojścia do wind. Windy dostosowane są dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku występuje recepcja w bezpośredniej bliskości od wejścia do budynku, a także tablica informacyjna. Z recepcji może korzystać także osoba na wózku inwalidzkim. Jest dla niej również widoczna tablica informacyjna. W budynku występują hole wejściowe wraz z informacją wizualną w postaci rzutu poszczególnej kondygnacji z zaznaczonym miejscem aktualnie przebywającego i z rozmieszczeniem. Znajduje się tam również informacja wizualna dotycząca rozmieszczenia działów, pomieszczeń, sekretariatu oraz gabinetu dyrektora. Na parterze znajdują się po lewej stronie wejścia głównego: szatnia, wejście do auli wykładowej na wprost wejścia głównego, po lewej stronie: toaleta dla osób niepełnosprawnych. Sale dydaktyczne i Kancelaria Ogólna OSUiWM znajdują się w pozostałych częściach obiektu.

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość pozwalającą na poruszanie się po nich wózków inwalidzkich.

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem z funkcją antypoślizgową.

Na każdej kondygnacji budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Podłogi budynku są w kolorze szarym, ściany w białym, zielonym lub ciemnym zielonym co zapewnia odpowiednie kontrasty. Drzwi są przeszklone lub pełne z płyty wiórowej w kolorze jasnego brązu, co zapewnia odpowiednie kontrasty.

W budynku nie występują różnice w oświetleniu mogące powodować powstawanie ostrych i kontrastowych cieni lub olśnienia.

Do budynku może wejść osoba korzystająca z psa asystującego, w tym zakresie odpowiednie instrukcje otrzymali pracownicy ochrony.

W ośrodku oznaczono drogi ewakuacyjne poprzez ich podświetlenie. Przeszkolono również osoby funkcyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji i udzielono im stosownych instrukcji.

W razie potrzeby osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny zapewnia Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego lub jego zastępca.

Ośrodek w Dębem:

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane są pawilony hotelowe A i B oraz pawilon dydaktyczny D, w którym znajdują się sale wykładowe. Wejścia do tych budynków są oznakowane i przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdują się przy nich podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz zadaszenia.

Do Ośrodka można dojechać samodzielnie lub autobusem miejskim z Legionowa. Przystanek autobusowy znajduje się 600 m od budynków.

Na terenie Ośrodka wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W pawilonie hotelowym A, wewnątrz budynku, za kolejnymi drzwiami, znajduje się winda osobowa. Pawilony B i D nie posiadają windy. Pokoje i sale dydaktyczne dostępne dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze tych budynków.

Przy wejściu do pawilonu A znajduje się punkt informacyjny i recepcja. Wysokość blatu recepcji jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

W 9 pokojach w pawilonie B znajdują się łazienki z zainstalowanymi uchwytami dla osób niepełnosprawnych.

W niektórych obiektach ośrodka występują różnice wysokościowe i przeszkody terenowe, przy czym przeszkody terenowe są odpowiednio oznakowane. Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, pozwalającą na swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

 Schody w budynkach oznaczone są kontrastowymi taśmami. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach Ośrodka rozmieszczone są plany ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne. Powstały tam również pokoje do cichej obsługi.

W budynkach są wyznaczone i oznakowane drogi ewakuacyjne. Przeszkolono również personel na wypadek konieczności ewakuacji i postępowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W razie potrzeby osobie niepełnosprawnej może zostać przydzielona osoba z personelu ośrodka do pokonania ewentualnych barier architektonicznych.

W razie potrzeby większość spraw we wszystkich Ośrodkach Krajowej Szkoły można bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich.

Krajowa Szkoła korzysta z pomocy tłumacza j. migowego on-line (https://www.kssip.gov.pl/node/8308).

W recepcji Krajowej Szkoły do dyspozycji pozostaje pętla indukcyjna Echo Deskloop, natomiast w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły w Lublinie znajduje się pętla indukcyjna Echo Radio Lonk 2,4G. Z tej ostatniej pętli można również skorzystać w Ośrodku Szkolenia w Dębe po uprzednim kontakcie z koordynatorem do spraw dostępności.

Osoby niesłyszące i słabo słyszące mogą kontaktować się z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo na adres: Biuro Dyrektora, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków
 2. wysyłając maila na adres: [email protected] 
 3. wysyłając fax na numer 12 617 94 11
 4. osobiście w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w godzinach urzędowania.

W oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) w kontakcie z Krajową Szkołą osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z :

 • pomocy pracownika Ochrony,
 • pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą; zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Krajowej Szkole; z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych; w takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

 

Data publikacji: 
2020-12-07 14:33
Data wytworzenia: 
2020-12-07 14:33
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2024-01-24 11:28
Autor zmiany: 
Anna
Tabin