Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia stacjonarne 2024 Dział Szkoleń

UWAGA 

Terminy i miejsca szkoleń mogą ulec zmianie.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na platformie e-KSSiP

 

Adresaci  Nr szkolenia  Link do rekrutacji na Platformie szkoleniowej KSSiP Termin szkolenia (może ulec zmianie) Tryb szkolenia Miejsce (może ulec zmianie) Koordynator organizacyjny Temat szkolenia
nowo zatrudnieni asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego. O1/24/2 O1/14/2 26-28.06 stacjonarne Dębe Agata Broichmann Metodyka pracy asystenta sędziego 
nowo zatrudnieni asystenci prokuratorów O2/24/2 O2/24/2 24-26.04 stacjonarne Dębe Agata Broichmann Metodyka pracy asystenta prokuratora – szkolenie dla nowo zatrudnionych asystentów prokuratora
sędziowie, asesorzy sądowi O3/24/1 O3/24/1 27-29.05 stacjonarne Dębe Agata Broichmann Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie i zarządzanie konfliktem na sali rozpraw
sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  O9/24/1 O9/24/1 3-5.06  stacjonarne Dębe Agata Broichmann Skuteczna komunikacja w zawodach sędziego i prokuratora. Język uzasadnień, sztuka argumentacji i  wystąpień publicznych
sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  O9/24/2   23-25.10  stacjonarne Dębe Agata Broichmann Skuteczna komunikacja w zawodach sędziego i prokuratora. Język uzasadnień, sztuka argumentacji i  wystąpień publicznych
sędziowie, asesorzy sądowi O10/24/1 O10/24/1 13-15.05  stacjonarne Dębe Agata Broichmann Sprawne zarządzanie referatem w pracy sędziego 
sędziowie, asesorzy sądowi O10/24/2   2-4.10   stacjonarne Dębe Agata Broichmann Sprawne zarządzanie referatem w pracy sędziego 
prokuratorzy, asesorzy prokuratury O11/24/1 O11/24/1 10-12.04 stacjonarne Dębe Agata Broichmann Sprawne zarządzanie referatem w pracy prokuratora 
prokuratorzy, asesorzy prokuratury O11/24/2   25-27.11 stacjonarne Dębe Agata Broichmann Sprawne zarządzanie referatem w pracy prokuratora 
asesorzy oraz nowo mianowani sędziowie O12/24/1 O12/24/1 20-22.03 stacjonarne Dębe Agata Broichmann Szkolenie dla asesorów i nowo mianowanych sędziów 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów tych wydziałów C1/24/1 C1/24/1 24-26.04 stacjonarne KSSiP Lublin Małgorzata Staniak-Okoń Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów tych wydziałów C1/24/2 C1/24/2 18-20.11 stacjonarne KSSiP Lublin Małgorzata Staniak-Okoń Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/1 C2/24/1 25-27.03 stacjonarne Dębe Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/2 C2/24/2 24-26.06 stacjonarne KSSiP Lublin Magdalena Mitrut-Mełgieś Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/1 C3/24/1 20-22.11 stacjonarne Dębe Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/2 C3/24/2 27-29.05 stacjonarne KSSiP Lublin Katarzyna Ścibak Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i wydziałach ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/24/1 C4/24/1 3-5.06 stacjonarne Rzeszów Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych 
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C5/24/1 C5/24/1 18-20.09 stacjonarne Gdańsk Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Dział spadku. Zniesienie współwłasności
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C6/24/1 C6/24/1 5-7.06 stacjonarne KSSiP Lublin Anna Szpakowska Podział majątku wspólnego. Rozliczenia majątkowe partnerów
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych I instancji oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C7/24/1 C7/24/1 15-17.04 stacjonarne KSSiP Lublin Małgorzata Staniak-Okoń Sprawy ,,frankowe” 
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych I instancji oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C7/24/2 C7/24/2 18-20.09 stacjonarne KSSiP Lublin Małgorzata Staniak-Okoń Sprawy ,,frankowe” 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C8/24/1   16-18.10 stacjonarne KSSiP Lublin Katarzyna Ścibak Uzgodnienie treści księgi wieczystej
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C9/24/1 C9/24/1 10-12.06 stacjonarne Katowice Monika Sędłak Skarga pauliańska
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C10/24/1 C10/24/1 25-27.09 stacjonarne Łódź Monika Sędłak Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C11/24/1 C11/24/1 9-11.09 stacjonarne KSSiP Lublin Anna Szpakowska Rozgraniczenie. Zasiedzenie przygranicznych pasów gruntu
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C12/24/1   27-29.11 stacjonarne KSSiP Lublin Anna Szpakowska Sądowa ochrona praw konsumentów
sędziowie orzekający w wydziałach własności intelektualnej oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C13/24/1   13-15.11 stacjonarne KSSiP Lublin Artur Nakonieczny Własność intelektualna – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych , wydziałach egzekucyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E1/24/1 E1/24/1 7-9.10 stacjonarne Dębe Małgorzata Staniak-Okoń Nadzór judykacyjny nad czynnościami komornika
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G1/24/1 G1/24/1 19-21.06 stacjonarne KSSiP Lublin Agata Broichmann Nowelizacja k.s.h. 
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G1/24/2 G1/24/1 23-25.09 stacjonarne Katowice Agata Broichmann Nowelizacja k.s.h. 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz w wydziałach gospodarczych do spraw Rejestru Zastawów, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G2/24/1 G2/24/1 16-18.09 stacjonarne KSSiP Lublin Agata Broichmann Postępowanie rejestrowe w praktyce orzeczniczej
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R1/24/1 R1/24/1 9-11.10 stacjonarne KSSIP Kraków Małgorzata Staniak-Okoń Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w stosunkach transgranicznych 
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R2/24/1 R2/24/1 22-24.04 stacjonarne KSSiP Lublin Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń oraz prawo materialne w  sprawach z elementem zagranicznym związanych z małżeństwem i  rodzicielstwem
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R3/24/1   23-25.10 stacjonarne Lublin Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Doręczenia i przeprowadzanie dowodów w sprawach transgranicznych na terenie Unii Europejskiej i poza Unią Europejską
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R4/24/1 R4/24/1 10-12.06 stacjonarne KSSiP Lublin Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Sprawy dotyczące małoletnich dzieci z Ukrainy w praktyce orzeczniczej sądów polskich
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R4/24/2 R4/24/2 23-25.09 stacjonarne KSSiP Lublin Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Sprawy dotyczące małoletnich dzieci z Ukrainy w praktyce orzeczniczej sądów polskich
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R5/24/1   7-9.10 stacjonarne KSSiP Lublin Małgorzata Staniak-Okoń Obrót zagraniczny w sprawach rodzinnych  z perspektywy polskiego organu centralnego
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury R6/24/1 R6/24/1 16-18.09 stacjonarne Łódź Małgorzata Staniak-Okoń Wspieranie i resocjalizacja nieletnich
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P1/24/1 P1/24/1 25-27.09 stacjonarne KSSiP Lublin Artur Nakonieczny Zmiany w prawie pracy 
asesorzy prokuratury oraz nowo mianowani prokuratorzy, którzy nie zajmowali stanowiska asesora prokuratury K1/24/1 K1/24/1 22-24.04 stacjonarne Dębe Katarzyna Ścibak Szkolenie dla asesorów i prokuratorów rozpoczynających pracę w prokuraturze
asesorzy prokuratury oraz nowo mianowani prokuratorzy, którzy nie zajmowali stanowiska asesora prokuratury K1/24/2 K1/24/2 25-27.09 stacjonarne Dębe Katarzyna Ścibak Szkolenie dla asesorów i prokuratorów rozpoczynających pracę w prokuraturze
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K2/24/1 K2/24/1 19-21.06 stacjonarne Katowice Katarzyna Ścibak Przebieg postępowania dowodowego w sprawach karnych w  postępowaniu sądowym
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K3/24/1 K3/24/1 6-8.05 stacjonarne KSSiP Lublin Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Zasady i tok postępowania odwoławczego w procesie karnym
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K4/24/1   11-13.12 stacjonarne KSSiP Kraków Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Obrót zagraniczny w sprawach karnych
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów. K5/24/1 K5/24/1 8-10.05 stacjonarne Toruń Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Ekspertyza pismoznawcza – dowód z opinii biegłego z zakresu badania dokumentów
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K6/24/1 K6/24/1 11-13.03 stacjonarne Dębe Anna Szpakowska Środki przymusu: zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie 
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K6/24/2   4-6.11 stacjonarne Dębe Anna Szpakowska Środki przymusu: zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów z tych wydziałów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K7/24/1 K7/24/1 22-24.05 stacjonarne Dębe Anna Szpakowska Nieizolacyjne środki zapobiegawcze – wybrane zagadnienia
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów z tych wydziałów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K7/24/2 K7/24/2 9-11.09 stacjonarne Dębe Anna Szpakowska Nieizolacyjne środki zapobiegawcze – wybrane zagadnienia
sędziowie orzekający w wydziałach karnych penitencjarnych, asystenci sędziów z tych wydziałów K8/24/1 K8/24/1 2-4.10 stacjonarne Gdańsk Magdalena Mitrut-Mełgieś System dozoru elektronicznego po nowelizacji przepisów wprowadzonej ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1855)
sędziowie sądów okręgowych orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy K9/24/1 K9/24/1 5-7.06 stacjonarne Dębe Katarzyna Ścibak Zwalczanie terroryzmu z uwzględnieniem najnowszych zdarzeń i zagrożeń 
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K10/24/1 K10/24/1 18-20.09 stacjonarne Dębe Magdalena Mitrut-Mełgieś Oględziny miejsca zdarzenia zapisujące cyfrowe odwzorowanie zastanego stanu rzeczy w formule skanowania 3D 
asystenci prokuratorów K11/24/1 K11/24/1 12-14.06 stacjonarne Dębe Ewelina Bożyk-Dyszczak Metodyka pracy asystenta prokuratora
asystenci prokuratorów K11/24/2 K11/24/1 9-11.10 stacjonarne Dębe Ewelina Bożyk-Dyszczak Metodyka pracy asystenta prokuratora
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K12/24/1   21-23.10 stacjonarne Toruń Ewelina Bożyk-Dyszczak Błąd medyczny
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K13/24/1 K13/24/1 26-28.06 stacjonarne KSSiP Lublin Artur Nakonieczny Prawne podstawy obrotu instrumentami finansowymi w Polsce
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K14/24/1 K14/24/1 12-14.06 stacjonarne KSSiP Lublin Ewelina Bożyk-Dyszczak Materiał z czynności operacyjno-rozpoznawczych i jego procesowe wykorzystanie w postępowaniu karnym
prokuratorzy i asesorzy prokuratury K15/24/1   18-20.11 stacjonarne Dębe Ewelina Bożyk-Dyszczak Oględziny miejsca zdarzenia
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K16/24/1 K16/24/1 3-5.06 stacjonarne KSSiP Lublin Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym i administracyjnym – wybrane zagadnienia
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K17/24/1 K17/24/1 3-5.04 stacjonarne Dębe Ewelina Bożyk-Dyszczak Wykorzystanie materiałów z postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w postępowaniu karnym
prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K18/24/1 K18/24/1 8-10.05 stacjonarne Dębe Ewelina Bożyk-Dyszczak Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach z zakresu cyberprzestępczości – poziom podstawowy
prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K18/24/2   2-4.09 stacjonarne Dębe Ewelina Bożyk-Dyszczak Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach z zakresu cyberprzestępczości – poziom podstawowy
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury K19/24/1 K19/24/1 6-8.05 stacjonarne Kołobrzeg Monika Sędłak Wykorzystanie seksualne dzieci – zwalczanie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich pokrzywdzonych
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury K19/24/2 K19/24/2 6-8.11 stacjonarne KSSiP Lublin Monika Sędłak Wykorzystanie seksualne dzieci – zwalczanie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich pokrzywdzonych
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, referendarze orzekający w tych wydziałach, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach K20/24/1 K20/24/1 18-20.03 stacjonarne Dębe Anna Szpakowska Techniczne i prawne aspekty cyberprzestępczości 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, referendarze orzekający w tych wydziałach, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach K20/24/2   21-23.10 stacjonarne Dębe Anna Szpakowska Techniczne i prawne aspekty cyberprzestępczości 
prokuratorzy, asesorzy prokuratury K21/24/1 K21/24/1 125-27.03 stacjonarne KSSiP Kraków Magdalena Mitrut-Mełgieś Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach z zakresu cyberprzestępczości – poziom zaawansowany
prokuratorzy, asesorzy prokuratury K21/24/2 K21/24/2 14-16.10 stacjonarne KSSiP Lublin Magdalena Mitrut-Mełgieś Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach z zakresu cyberprzestępczości – poziom zaawansowany
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K22/24/1 K22/24/1 13-15.03 stacjonarne Dębe Monika Sędłak Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K22/24/2   11-13.09 stacjonarne KSSiP Kraków Monika Sędłak Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K23/24/1 K23/24/1 7-9.10 stacjonarne Poznań Katarzyna Ścibak Nieletni w postępowaniu karnym
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K24/24/1   brak daty konferencja Zielona Góra Katarzyna Ścibak Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K25/24/1   16-18.10 stacjonarne Zakopane Artur Nakonieczny Opiniowanie psychiatryczne i seksuologiczne w procesie karnym 
prokuratorzy specjalizujący się w obrocie prawnym z zagranicą K26/24/1   15-17.10 stacjonarne Wroclaw Artur Nakonieczny Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla prokuratorów specjalizujących się w obrocie prawnym z zagranicą
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K27/24/1 K27/24/1 15-17.05 stacjonarne KSSiP Lublin Katarzyna Ścibak Zabezpieczenie majątkowe i odzyskiwanie mienia w relacjach transgranicznych 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K28/24/1 K28/24/1 4-6.09 stacjonarne Bydgoszcz Katarzyna Ścibak Zwalczanie przestępczości związanej z praniem pieniędzy 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K29/24/1   9-11.09 stacjonarne KSSIP Kraków Małgorzata Staniak-Okoń Wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki w zakresie opiniowania w sprawach dotyczących wypadków drogowych
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K29/24/2   12-14.11 stacjonarne KSSIP Kraków Małgorzata Staniak-Okoń Wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki w zakresie opiniowania w sprawach dotyczących wypadków drogowych
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K30/24/1 K30/24/1 17-19.06 stacjonarne Dębe Artur Nakonieczny Problematyka handlu ludźmi 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K30/24/2   11-13.09 stacjonarne Dębe Artur Nakonieczny Problematyka handlu ludźmi 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K31/24/1 K31/24/1 27-29.05 stacjonarne Poznań Monika Sędłak Prawnokarne i psychologiczne aspekty przemocy domowej
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K32/24/1 K32/24/1 16-18.09 stacjonarne Dębe Monika Sędłak Przebieg postępowania karnoskarbowego.  Wykorzystanie dokumentów z postępowania podatkowego w postępowaniu karnym
sędziowie orzekający w wydziałach karnych sądów okręgowych i apelacyjnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy oraz asystenci prokuratorów K33/24/1 K33/24/1 6-8.05 stacjonarne Dębe Monika Sędłak Postępowanie ekstradycyjne
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K34/24/1 K34/24/1 4-6.03 stacjonarne Dębe Artur Nakonieczny Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy o zmianie  ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K34/24/2 K34/24/2 19-21.06 stacjonarne Dębe Artur Nakonieczny Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy o zmianie  ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K34/24/3 K34/24/3 2-4.10 stacjonarne KSSiP Lublin Artur Nakonieczny Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy o zmianie  ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K34/24/4   20-22.11 stacjonarne KSSiP Lublin Artur Nakonieczny Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy o zmianie  ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
sędziowie orzekający w wydziałach karnych penitencjarnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy oraz asystenci prokuratorów K35/24/1   25-27.11 stacjonarne KSSiP Lublin Anna Szpakowska Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego w świetle przepisów ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K36/24/1 K36/24/1 8-10.05 stacjonarne KSSiP Lublin Anna Szpakowska Wyrok łączny. Zasady orzekania o karze łącznej w kontekście zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K36/24/2 K36/24/2 9-11.10 stacjonarne KSSiP Lublin Anna Szpakowska Wyrok łączny. Zasady orzekania o karze łącznej w kontekście zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K37/24/1 K37/24/1 15-17.04 stacjonarne Dębe Ewelina Bożyk-Dyszczak Środki zabezpieczające 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K37/24/2 K37/24/2 30.09-2.10 stacjonarne Dębe Ewelina Bożyk-Dyszczak Środki zabezpieczające 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K38/24/1 K38/24/1 6-8.03 stacjonarne Dębe Ewelina Bożyk-Dyszczak Wybrane zagadnienia z prawa karnego gospodarczego
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K39/24/1   1-3.10 stacjonarne Szczecin Ewelina Bożyk-Dyszczak Przestępstwa podatkowe – VAT i akcyza
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K40/24/1 K40/24/1 30.09-2.10 stacjonarne KSSiP Lublin Katarzyna Ścibak Finanse i rachunkowość – wybrane zagadnienia
zawodowi kuratorzy sądowi KR1/24/1 KR1/24/1 21-23.10 stacjonarne KSSiP Lublin Magdalena Mitrut-Mełgieś Stres, mobbing i wypalenie zawodowe w pracy zawodowego kuratora sądowego
zawodowi kuratorzy sądowi KR2/24/1 KR2/24/1 13-15.05 stacjonarne KSSiP Lublin Magdalena Mitrut-Mełgieś Psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi trudności wychowawcze oraz z osobami dorosłymi
zawodowi kuratorzy sądowi KR3/24/1 KR3/24/1 17-19.04 stacjonarne KSSiP Lublin Magdalena Mitrut-Mełgieś Psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy z osobami stosującymi przemoc domową, seksualną oraz osobami uzależnionymi
zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych KR4/24/1 KR4/24/1 14-16.10 stacjonarne Dębe Kinga Leńczuk-Krupa Czynności kuratora w postępowaniu karnym wykonawczym – wybrane zagadnienia
zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych KR5/24/1 KR5/24/1 17-19.04 stacjonarne Dębe Kinga Leńczuk-Krupa Praca kuratora dla dorosłych w świetle zmian kodyfikacji karnych
zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych KR6/24/1 KR6/24/1 10-12.06 stacjonarne Dębe Kinga Leńczuk-Krupa Prawa i obowiązki kuratora sądowego w świetle ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700)
kierownicy wydziałów i oddziałów w sądach powszechnych U1/24/1 U1/24/1 20-22.05 stacjonarne Dębe Kinga Leńczuk-Krupa Zarządzanie zespołem w sądzie 
urzędnicy sądów powszechnych – kluczowi użytkownicy modułu statystycznego AS-SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK), wykonujący czynności urzędnika w zakresie wyżej wskazanym U2/24/1   11-13.09 stacjonarne KSSiP Lublin Kinga Leńczuk-Krupa Sprawozdawczość statystyczna dla użytkowników kluczowych Aplikacji Statystycznej AS SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK)
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, wykonujący czynności urzędnika w tych jednostkach U3/24/1 U3/24/1 24-26.06 stacjonarne Dębe Kinga Leńczuk-Krupa Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
urzędnicy sądów powszechnych, wykonujący czynności urzędnika w sądach U4/24/1 U4/24/1 23-25.09 stacjonarne Dębe Kinga Leńczuk-Krupa Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędników sądów powszechnych 
urzędnicy zatrudnieni w wydziałach karnych sądów rejonowych, okręgowych, wykonujący czynności urzędnika w tych wydziałach U5/24/1 U5/24/1 4-6.09 stacjonarne KSSiP Lublin Kinga Leńczuk-Krupa Czynności z zakresu biurowości w ramach wykonywania orzeczeń w sprawach karnych
urzędnicy wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz wydziałów cywilno-rodzinnych, wykonujący czynności urzędnika w tych wydziałach, z pierwszeństwem zapisu dla osób zajmujących się sprawami z zakresu obrotu zagranicznego U6/24/1 U6/24/1 9-11.10 stacjonarne Zakopane Kinga Leńczuk-Krupa Obrót prawny z zagranicą dla urzędników wydziałów rodzinnych
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, wykonujący czynności urzędnika w tych jednostkach U7/24/1 U7/24/1 4-6.11 stacjonarne KSSiP Lublin Kinga Leńczuk-Krupa Organizacja pracy sekretariatów i innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur 
urzędnicy sądowi zatrudnieni w biurach obsługi interesantów oraz mający bezpośredni kontakt z interesantami w sekretariatach sądowych oraz wykonujący czynności urzędnika we wskazanym zakresie U12/24/1 U12/24/1 4-7.09 stacjonarne Dębe Kinga Leńczuk-Krupa Wizerunkowe i psychologiczne aspekty pracy pracowników biur obsługi interesantów
urzędnicy zajmujący się obsługą interesantów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz wykonujący czynności urzędnika we wskazanym zakresie U13/24/1 U13/24/1 16-18.09 stacjonarne Dębe Kinga Leńczuk-Krupa Wizerunkowe i psychologiczne aspekty pracy pracowników obsługujących interesantów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
audytorzy sądów powszechnych U24/24/1     stacjonarne KSSIP Kraków Kinga Leńczuk-Krupa Szkolenie dla audytorów sądów powszechnych 
audytorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U25/24/1 U25/24/1 21-24.05 stacjonarne KSSiP Lublin Kinga Leńczuk-Krupa Szkolenie dla audytorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zajmujący się obrotem prawnym z zagranicą oraz wykonujący czynności urzędnika we wskazanych jednostkach U26/24/1   28-30.10 stacjonarne KSSiP Lublin Kinga Leńczuk-Krupa Obrót prawny z zagranicą dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
prezesi, przewodniczący wydziałów, sędziowie sądów powszechnych Z1/24/1 Z1/24/1 17-19.06 stacjonarne KSSiP Lublin Monika Sędłak Zadania operatorów SLPS 
prezesi sądów powszechnych, prokuratorzy kierujący powszechnymi jednostkami prokuratury, rzecznicy prasowi sądów i prokuratur Z2/24/1 Z2/24/1 2-4.09 stacjonarne KSSiP Lublin Monika Sędłak Kreowanie zewnętrznego wizerunku sądu i prokuratury (dyplomacja praktyczna)
prezesi, dyrektorzy sądów powszechnych oraz prokuratorzy kierujący powszechnymi jednostkami prokuratury oraz urzędnicy powyższych jednostek wykonujący czynności związane z dostępem do informacji publicznej Z4/24/1 Z4/24/1 17-19.06 stacjonarne Wałbrzych Małgorzata Wójtowicz-Dołęga Udzielanie informacji publicznej
prezesi sądów powszechnych Z5/24/1   2-4.10 stacjonarne Bydgoszcz Małgorzata Staniak-Okoń Postępowanie skargowe prowadzone na podstawie art. 41a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
prokuratorzy kierujący powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury Z6/24/1   13-15.11 stacjonarne KSSiP Lublin Małgorzata Staniak-Okoń Postępowanie skargowe prowadzone na podstawie art. 185 - 189 ustawy Prawo o prokuraturze

 

Data publikacji: 
2021-12-01 13:23
Data wytworzenia: 
2021-12-01 13:23
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-06-19 16:42
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak