Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

„Oferta Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. dla Aplikantów”


Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie naboru na aplikację prokuratorską w 2015 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 16/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia terminów zakończenia aplikacji ogólnej, rozpoczęcia i zakończenia aplikacji prokuratorskiej, rozpoczęcia aplikacji sędziowskiej oraz zakończenia zajęć i praktyk odbywanych w ramach tej aplikacji

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 12/2015 z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uroczystości inauguracji V rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na aplikację prokuratorską w 2015 roku

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 61/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na aplikację prokuratorską.

Informacja dla aplikantów V rocznika aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2017 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2017 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 224/2017 z dnia 7 września 2017 r. o zmianie zarządzenia Nr 16/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia terminów zakończenia aplikacji ogólnej, rozpoczęcia i zakończenia aplikacji prokuratorskiej, rozpoczęcia aplikacji sędziowskiej oraz zakończenia zajęć i praktyk odbywanych w ramach tej aplikacji.

Szkolenia aplikantów prokuratorskich  z praktycznych  aspektów   użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego

Wykaz jednostek prokuratury, w których zablokowano  85 etatów na stanowiskach asesorów w celu ich obsady przez egzaminowanych w 2017 r. aplikantów aplikacji prokuratorskiej

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 39/2017  z dnia 29 września 2017 r. w sprawie rekrutacji aplikantów V rocznika aplikacji prokuratorskiej na stanowiska asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz uroczystości zakończenia aplikacji przez aplikantów tego rocznika

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 41/2017  z dnia 11 października 2017 r. w sprawie rekrutacji aplikantów V rocznika aplikacji prokuratorskiej na stanowisko asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz uroczystosci zakończenia aplikacji przez aplikantów tego rocznika

Aktualny wykaz jednostek prokuratury, w których zablokowano  85 etatów na stanowiskach asesorów w celu ich obsady przez egzaminowanych w 2017 r. aplikantów aplikacji prokuratorskiej na dzień 1.10.2017r.

Komunikat Nr 6/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieobsadzonych stanowisk asesorskich w wydziałach karnych do objęcia przez aplikantów aplikacji prokurtorskiej


 

Data publikacji: 
2014-12-15 10:07
Data wytworzenia: 
2014-12-15 10:10
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-12-23 09:03
Autor zmiany: 
admin