Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Realizacja idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego małoletnim oraz wzmocnienie praw osób pokrzywdzonych

 

 

 


Szanowni Państwo,

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) realizuje projekt pn. „Realizacja idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego małoletnim oraz wzmocnienie praw osób pokrzywdzonych”.

Obejmuje on przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu:

- zasad prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18 roku życia

- przemocy wobec kobiet (przestępstwa seksualne) i przemocy w rodzinie,

- sytuacji małoletnich w procedurach migracyjnych,

- postępowania z ofiarami przemocy w rodzinie oraz z ofiarami przestępstw seksualnych.

 

Szkolenia przeznaczone są dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury, asystentów prokuratora, kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Zapisy na szkolenie odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ekssip.kssip.gov.pl

Osoby do kontaktu, odpowiedzialne za koordynację organizacyjną szkoleń:

  1. Justyna Jankowska, tel. 81 458 37 78, e-mail: [email protected]
  2. Natalia Pukiś, tel. 81 458 37 64, e-mail: [email protected]
  3. Monika Siwecka, tel. 81 458 37 55, e-mail: [email protected]
  4. Eliza Danielewska, tel. 81 458 37 63, e-mail: [email protected]

 

Harmonogram realizacji szkoleń w okresie styczeń – marzec 2024 r. z podziałem na apelacje/regiony został zamieszczony poniżej:

Apelacja/ region: Białystok

 

Temat szkolenia

Grupa docelowa

Miasto

Termin szkolenia

Sygnatura

1

Przemoc wobec kobiet (przestępstwa seksualne) i przemoc

w rodzinie

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi, radcy prawni, aplikanci radcowscy

Białystok

2024-02-22

UN2/28/24

Olsztyn

2024-02-20

UN2/26/24

2

Postępowanie z ofiarami przemocy w rodzinie oraz z ofiarami przestępstw seksualnych

kuratorzy sądowi, aplikanci kuratorscy

Olsztyn

2024-02-20

UN5/18/24

Białystok

2024-02-22

UN5/20/24

 

Apelacja/ region: Gdańsk

 

Temat szkolenia

Grupa docelowa

Miasto

Termin szkolenia

Sygnatura

1

Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej

18 roku życia

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi, radcy prawni, aplikanci radcowscy

Bydgoszcz

2024-02-06

UN1/21/24

Bydgoszcz

2024-02-06

UN1/22/24

Toruń

2024-02-07

UN1/23/24

Toruń

2024-02-07

UN1/24/24

Gdańsk

2024-03-12

UN1/40/24

Gdańsk

2024-03-12

UN1/41/24

2

Postępowanie z ofiarami  przemocy w rodzinie oraz      z ofiarami przestępstw seksualnych

kuratorzy sądowi, aplikanci kuratorscy

Toruń

2024-02-08

UN5/16/24

Apelacja/ region: Katowice

 

Temat szkolenia

Grupa docelowa

Miasto

Termin szkolenia

Sygnatura

1

Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej          18 roku życia

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi, radcy prawni, aplikanci radcowscy

Katowice

2024-02-21

UN1/31/24

Katowice

2024-02-21

UN1/32/24

2

Przemoc wobec kobiet (przestępstwa seksualne) i przemoc w rodzinie

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Bielsko-Biała

2024-02-20

UN2/25/24

Częstochowa

2024-01-24

UN2/10/24

3

Postępowanie z ofiarami przemocy w rodzinie oraz z ofiarami przestępstw seksualnych

kuratorzy sądowi, aplikanci kuratorscy

Bielsko-Biała

2024-02-20

UN5/17/24

Apelacja/ region: Kraków

 

Temat szkolenia

Grupa docelowa

Miasto

Termin szkolenia

Sygnatura

1

Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej      18 roku życia

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi, radcy prawni, aplikanci radcowscy

Kraków

2024-01-23

UN1/16/24

Kraków

2024-03-12

UN1/44/24

Kraków

2024-03-12

UN1/45/24

Kielce

2024-03-13

UN1/46/24

Kielce

2024-03-13

UN1/47/24

2

Przemoc wobec kobiet (przestępstwa seksualne) i przemoc w rodzinie

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Tarnów

2024-02-07

UN2/19/24

Kraków

2024-02-06

UN2/12/24

Kraków

2024-02-06

UN2/11/24

3

Postępowanie z ofiarami przemocy w rodzinie oraz z ofiarami przestępstw seksualnych

kuratorzy sądowi, aplikanci kuratorscy

Kraków

2024-01-24

UN5/10/24

Kraków

2024-01-24

UN5/11/24

Tarnów

2024-02-07

UN5/12/24

 

Apelacja/ region: Lublin

 

Temat szkolenia

Grupa docelowa

Miasto

Termin szkolenia

Sygnatura

1

Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej      18 roku życia

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi, radcy prawni, aplikanci radcowscy

Lublin

2024-02-15

UN1/26/24

Lublin

2024-02-15

UN1/27/24

Zamość

2024-03-07

UN1/39/24

Radom

2024-03-05

UN1/36/24

Radom

2024-03-05

UN1/37/24

2

Przemoc wobec kobiet (przestępstwa seksualne) i przemoc  w rodzinie

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Zamość

2024-02-13

UN2/23/24

Siedlce

2024-02-14

UN2/24/24

3

Postępowanie z ofiarami przemocy w rodzinie oraz z ofiarami przestępstw seksualnych

kuratorzy sądowi, aplikanci kuratorscy

Lublin

2024-03-05

UN5/21/24

Zamość

2024-03-07

UN5/23/24

 

Apelacja/ region: Łódź

 

Temat szkolenia

Grupa docelowa

Miasto

Termin szkolenia

Sygnatura

1

Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej      18 roku życia

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Łódź

2024-01-23

UN1/18/24

Kalisz

2024-02-09

UN1/52/24

2

Przemoc wobec kobiet (przestępstwa seksualne) i przemoc w rodzinie

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Kalisz

2024-02-08

UN2/20/24

Łódź

2024-01-23

UN2/9/24

Łódź

2024-02-07

UN2/17/24

Sieradz

2024-02-06

UN2/13/24

 

Apelacja/ region: Poznań

 

Temat szkolenia

Grupa docelowa

Miasto

Termin szkolenia

Sygnatura

1

Przemoc wobec kobiet (przestępstwa seksualne) i przemoc w rodzinie

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Konin

2024-02-13

UN2/21/24

Poznań

2024-02-13

UN2/22/24

 

Apelacja/ region: Rzeszów

 

Temat szkolenia

Grupa docelowa

Miasto

Termin szkolenia

Sygnatura

1

Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18 roku życia

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Tarnobrzeg

2024-02-20

UN1/30/24

Rzeszów

2024-02-21

UN1/33/24

Rzeszów

2024-02-21

UN1/34/24

Przemyśl

2024-03-05

UN1/35/24

2

Postępowanie z ofiarami przemocy w rodzinie oraz z ofiarami przestępstw seksualnych

kuratorzy sądowi, aplikanci kuratorscy

Tarnobrzeg

2024-02-20

UN5/19/24

Rzeszów

2024-03-13

UN5/24/24

 

Przemoc wobec kobiet (przestępstwa seksualne) i przemoc  w rodzinie

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Tarnobrzeg

2024-03-12

UN2/32/24

Rzeszów

2024-03-13

UN2/33/24

 

Apelacja/ region: Szczecin

 

Temat szkolenia

Grupa docelowa

Miasto

Termin szkolenia

Sygnatura

1

Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 8 roku życia

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Szczecin

2024-01-24

UN1/19/24

Szczecin

2024-03-12

UN1/42/24

Szczecin

2024-03-12

UN1/43/24

Koszalin

2024-01-23

UN1/15/24

Koszalin

2024-03-13

UN1/50/24

 

Apelacja/ region: Warszawa

 

Temat szkolenia

Grupa docelowa

Miasto

Termin szkolenia

Sygnatura

1

Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej    18 roku życia

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Warszawa

2024-03-13

UN1/48/24

Warszawa

2024-03-13

UN1/49/24

Warszawa

2024-03-19

UN1/53/24

2

Przemoc wobec kobiet (przestępstwa seksualne) i przemoc  w rodzinie

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Warszawa

2024-02-06

UN2/15/24

Warszawa

2024-02-06

UN2/16/24

3

Postępowanie z ofiarami przemocy w rodzinie oraz z ofiarami przestępstw seksualnych

kuratorzy sądowi, aplikanci kuratorscy

Warszawa

2024-02-07

UN5/13/24

Warszawa

2024-02-07

UN5/14/24

 

Apelacja/ region: Wrocław

 

Temat szkolenia

Grupa docelowa

Miasto

Termin szkolenia

Sygnatura

1

Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej   18 roku życia

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Wrocław

2024-02-08

UN1/25/24

Legnica

2024-03-06

UN1/38/24

2

Przemoc wobec kobiet (przestępstwa seksualne) i przemoc  w rodzinie

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora, referendarze sądowi

Legnica

2024-02-06

UN2/14/24

Świdnica

2024-02-07

UN2/18/24

Wrocław

2024-03-05

UN2/29/24

Wrocław

2024-03-05

UN2/30/24

3

Postępowanie z ofiarami przemocy w rodzinie oraz z ofiarami przestępstw seksualnych

kuratorzy sądowi, aplikanci kuratorscy

Świdnica

2024-02-07

UN5/25/24

Wrocław

2024-02-08

UN5/15/24

Legnica

2024-03-06

UN5/22/24

 

 

Data publikacji: 
2023-03-16 14:36
Data wytworzenia: 
2023-03-16 14:36
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-02-06 15:35
Autor zmiany: 
Ewa
Kowalczyk