Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia X rocznika aplikacji sędziowskiej

Instrukcja ustawienia konta i dostępu do poczty e-mailowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla X rocznika aplikacji sędziowskiej

Komunikat Nr 5/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie uroczystości inauguracji X rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 44/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany sposobu realizacji programu aplikacji sędziowskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 539/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk przez aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Komunikat Nr 13/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2022 r. aplikantów aplikacji sędziowskiej Agnieszki Świergały-Czai i Karola Kowalskiego, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 248/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2022 r. aplikantów aplikacji sędziowskiej, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 249/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2022 r. aplikantów aplikacji sędziowskiej, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

 

Data publikacji: 
2019-01-10 15:27
Data wytworzenia: 
2019-01-10 15:26
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2022-05-06 14:59
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma