Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Archiwum

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: starszy referent ds. informatycznych w Dziale Informatycznym

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
starszy referent ds. informatycznych
 

w Dziale Informatycznym

 

 

Miejsce pracy - Kraków

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk -1

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: Starszy Inspektor/Specjalista/Główny Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
Starszy Inspektor/Specjalista/Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

w

Dziale Zamówień Publicznych

Miejsce pracy – Kraków

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk - 1

Rodzaj zatrudnienia - umowa o pracę (cały etat)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor ds. informatycznych/ informatyk/ starszy inspektor ds. informatycznych/ informatyk-analityk systemu

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
 inspektor ds. informatycznych/ informatyk/ starszy inspektor ds. informatycznych/ informatyk-analityk systemu

w Sekcji ds. zarządzania Platformą Szkoleniową e-KSSiP

w Dziale Funduszy Pomocowych

Miejsce pracy: Lublin

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1     

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: Głównego Księgowego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
Głównego Księgowego

 

Miejsce wykonywania pracy: Kraków
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
Liczba wolnych stanowisk: 1

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektor/Starszy Inspektor/Specjalista/Główny Specjalista ds. inwestycji i remontów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
Inspektor/Starszy Inspektor/Specjalista/Główny Specjalista ds. inwestycji i remontów

w

Dziale Administracyjno-Gospodarczym

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ WYŁACZNIE W WERSJI PAPIEROWEJ
Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane

 

Miejsce pracy – Kraków

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk - 1

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: robotnika gospodarczego w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ogłasza konkurs na stanowisko:

 robotnika gospodarczego

w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem

 

 

Miejsce pracy: Dębe, gmina Serock, woj. mazowieckie

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1       

Rodzaj umowy: umowa o pracę        

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko Inspektor/Starszy Inspektor/Specjalista/Główny Specjalista ds. inwestycji i remontów w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ogłasza konkurs na stanowisko

Inspektor/Starszy Inspektor/Specjalista/Główny Specjalista ds. inwestycji i remontów

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Miejsce pracy – Kraków

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk - 1

Rodzaj zatrudnienia - umowa o pracę (cały etat)

Ogłoszenie w sprawie delegowania do pełnienia czynności administracyjnych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Dziale Badań i Analiz OSUiWM w Lublinie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza urzędników sądów powszechnych, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce, na podstawie art. 11a ustawy z dnia  18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577), do zgłaszania swoich kandydatur.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: kelner w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ogłasza konkurs na stanowisko:

kelner

w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem

 

Miejsce pracy –Dębe, gm. Serock, woj. mazowieckie

Wymiar etatu – 1 etat

Liczba stanowisk - 1

Rodzaj zatrudnienia - umowa na zastępstwo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: pokojowa w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ogłasza konkurs na stanowisko:

pokojowa

w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem

 

Miejsce pracy –Dębe, gm. Serock, woj. mazowieckie

Wymiar etatu – 1 etat

Liczba stanowisk - 1

Rodzaj zatrudnienia - umowa o pracę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: robotnik gospodarczy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
robotnik gospodarczy

w

Dziale Administracyjno-Gospodarczym

 

Miejsce pracy – Warszawa, ul. Lipowczana

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk - 1

Rodzaj zatrudnienia - umowa o pracę (cały etat)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: specjalista do spraw technicznych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym OSUiWM w Lublinie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
specjalista do spraw technicznych

 

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym OSUiWM w Lublinie

 

Miejsce pracy – Lublin

Wymiar etatu – 1 etat

Liczba stanowisk - 1

Rodzaj zatrudnienia - umowa o pracę

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego, referendarza lub asystenta sędziego do Działu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów, referendarzy  i asystentów sędziego zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności w Dziale Współpracy Międzynarodowej oraz spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: starszy referent ds. informatycznych w Dziale Informatycznym

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
 starszy referent ds. informatycznych

w  Dziale Informatycznym

 

Miejsce pracy -  Kraków

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk -1

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: informatyk/ starszy inspektor ds. informatycznych/ specjalista ds. informatycznych w Dziale Informatycznym

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
 informatyk/ starszy inspektor ds. informatycznych/ specjalista
ds. informatycznych

w  Dziale Informatycznym

 

Miejsce pracy -  Kraków

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk -1

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor ds. szkoleń /starszy inspektor ds. szkoleń / specjalista ds. szkoleń w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Dział Szkoleń

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
inspektor ds. szkoleń /starszy inspektor ds. szkoleń / specjalista ds. szkoleń

 

w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Dział Szkoleń

 

 

Miejsce pracy – Lublin

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk - 1

Rodzaj zatrudnienia - umowa na zastępstwo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor/ starszy inspektor w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej( KOORDYNATOR MERYTORYCZNY ds. PROCESU DYDAKTYCZNEGO w projekcie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
inspektor/ starszy inspektor

w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

( KOORDYNATOR MERYTORYCZNY ds. PROCESU DYDAKTYCZNEGO

w projekcie „pt. Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych
i karnych”).

Miejsce pracy - Lublin

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: "Kelnera w ośrodku szkoleniowym w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
 kelnera
w ośrodku szkoleniowym w DębemMiejsce pracy: Dębe, gmina Serock, woj. mazowieckie
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1    
Rodzaj umowy: umowa o pracę        
 

Strony

Subscribe to Archiwum