Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Unii Europejskiej

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że projekt pt. „Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE” współfinansowany  z funduszy Komisji Europejskiej, zakończy się 28 lutego 2017 r.

Wszystkie osoby, które jeszcze nie zrealizowały w całości szkolenia, uprzejmie prosimy o ukończenie kursu i przesłanie do dnia 28 lutego 2017 r. na adres Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie, wypełnionej ankiety ewaluacyjnej.

W przypadku pytań bądź problemów, uczestnicy proszeni są o kontakt z koordynatorem merytorycznym szkolenia ze strony KSSiP na adres mailowy: [email protected]

 

 


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ramach projektu pt. „Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE” współfinansowanego z funduszy Komisji Europejskiej, została wydana publikacja ”E-learning training in the field of EU competition law – training materials” zawierająca materiały szkoleniowe obejmujące tematykę szkolenia.

 

 

 

 


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że realizacja projektu pt. „Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE” współfinansowanego z funduszy Komisji Europejskiej dobiega końca z dniem 28 lutego 2017 r.

Z tego względu osoby, które są zainteresowane wyżej wymienionym kursem, a nie dokonały jeszcze zapisu, proszone są o zalogowanie się lub założeniem konta na platformie szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury http://www.e-learning.kssip.gov.pl/.

W przypadku pytań bądź problemów, uczestnicy proszeni są o kontakt z koordynatorem merytorycznym szkolenia ze strony KSSiP na adres mailowy: [email protected]

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że ponad 80 % osób, które ukończyły szkolenie oceniły jego jakość jako dobrą lub bardzo dobrą.

 

 


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratorskich, asystentów prokuratora oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do udziału w projekcie pt. „Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE” współfinansowanym z funduszy Komisji Europejskiej.

W celu zapisu na szkolenie należy zalogować się lub założyć konto na platformie szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury http://www.e-learning.kssip.gov.pl/.

W przypadku pytań bądź problemów, uczestnicy proszeni są o kontakt z koordynatorem merytorycznym szkolenia ze strony KSSiP na adres mailowy: [email protected]

 

 

 


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

 

 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że do projektu pt.: „Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej przystąpiło aż 99 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Kurs przeznaczony jest również dla sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratorów.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu  zapraszamy  do zalogowania się  lub założenia konta na platformie e-learningowej KSSiP http://www.e-learning.kssip.gov.pl/.

W przypadku pytań bądź problemów, uczestnicy proszeni są o kontakt z koordynatorem merytorycznym szkolenia ze strony KSSiP na adres mailowy: [email protected]

 

 

 

 


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że projekt współfinansowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Komisję Europejską pt. „Szkolenie e–learningowe w obszarze prawa konkurencji UE” obecnie jest realizowany przez grupę ponad 80 osób.

Kolejne osoby zainteresowane zapisem na szkolenie, proszone są:

  1. o zalogowanie się na Platformę e-learningową KSSiP: http://www.e-learning.kssip.gov.pl/ ;
  2. wybranie kursu „Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE”;
  3. postępowanie zgodnie ze wskazówkami.  

W przypadku pytań bądź problemów, uczestnicy proszeni są o kontakt z koordynatorem merytorycznym szkolenia ze strony KSSiP na adres mailowy: [email protected]

 

 


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

Projekt pt.: „Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że projekt współfinansowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Komisję Europejską pt. „Szkolenie e–learningowe w obszarze prawa konkurencji UE” jest na półmetku.

Z ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników, którzy już ukończyli kurs wynika, że aż 83 % z nich oceniło ogólną jakość szkolenia jako bardzo dobrą.

W przypadku pytań bądź problemów, uczestnicy – na każdym etapie szkolenia - proszeni są o kontakt z koordynatorem merytorycznym szkolenia ze strony KSSiP na adres mailowy: [email protected]

 


 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

 

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami o dostępność Formularza zgłoszeniowego bez wypełnionych danych zamieszczamy pustą jego wersję poniżej:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Jednocześnie informujemy, że aby zapisać się na nasze szkolenie należy zalogować się na Platformę e-learningową KSSiP: http://www.e-learning.kssip.gov.pl/  i wybrać kurs Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE.  Pierwszym krokiem do udziału w szkoleniu jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego - deklaracji uczestnictwa. Znajduje się on w zakładce PRETESTY. Dane w formularzu wypełnione są na zasadzie autouzupełniania z danych zaczerpniętych z platformy e-learningowej. Po naciśnięciu przycisku "Wyślij formularz" na adres e-mail wskazany w danych kontaktowych na Platformie e-learningowej zostanie przesłany wypełniony formularz. Po zapoznaniu się z poszczególnymi oświadczeniami i ich akceptacji należy wydrukować dokument, ewentualnie uzupełnić/poprawić dane, podpisać go i przesłać na adres (wskazany również w e-mailu):

 

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
projekt: Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE
ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin

 

Więcej o nawigacji po szkoleniu w instrukcji użytkownika - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

 

 


 

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór uczestników do Szkolenia e-learningowego w obszarze prawa konkurencji UE.

Jak informowaliśmy wcześniej szkolenie prowadzone jest w trybie e-learningu. Aby do niego przystąpić należy posiadać konto na platformie e-learningowej KSSiP  http://www.e-learning.kssip.gov.pl/

W przypadku osób, które nie są zarejestrowane na platrofmie prosimy o kontakt e-mailowy [email protected] celem wygenerowania vouchera niezbędnego w procesie rejestracji.

Po dokonaniu wyboru szkolenia wygenerowany zostanie automatycznie Formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać, zapoznać się z zawartymi w nim informacjami, podpisać i odesłać pod wskazany adres. Ze względu na to, że szkolenie przygotowane jest w języku angielskim, po weryfikacji Formularza zgłoszeniowego przez pracowników KSSiP i uzyskaniu pełnego dostępu do szkolenia należy wypełnić także test weryfikujący znajomość języka angielskiego.

Szkolenie podzielone jest na 5 modułów, każdy z modułów na pre- i posttest, kilka lekcji oraz kazus. Do każdego modułu dołączone są skrypt, słowniczek pojęć oraz interaktywny wykaz materiałów źródłowych. Całe szkolenie posiada anglojęzyczne nagranie audio.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

REGULAMIN

 

 

 


 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z dniem 1 września 2015r. rozpoczęła realizację projektu pt.: „Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.
W ramach projektu przewidziane jest szkolenie e-learningowe z języka angielskiego
z zakresu specjalistycznej terminologii z zakresu prawa konkurencji obejmującego zakres tematyczny:
•    obowiązki wynikające z art. 101 oraz art. 102 TFUE,
•    współpraca w ramach sieci organów ochrony konkurencji,
•    orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji w zakresie prawa konkurencji,
•    wnioski do Komisji o opinie w sprawach kwestii dotyczących stosowania wspólnotowych przepisów o konkurencji,
•    sankcje w prawie antymonopolowym
Szkolenie będzie skierowane do grupy 150 sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratorskich, asystentów prokuratorów zajmujących się sprawami konkurencji oraz aplikantów KSSiP z terenu całej Polski.
Celem projektu jest zapewnienie stosowania spójnego prawa konkurencji UE przez sądy krajowe poprzez stworzenie warunków do rozwoju kompetencji językowych w zakresie specjalistycznej terminologii stosowanej w prawie konkurencji w trakcie szkolenia
e-learningowego w okresie od 01.09.2015r. do 28.02.2017r.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się w marcu 2016r.

 

Data publikacji: 
2015-10-20 16:02
Data wytworzenia: 
2015-10-20 16:00
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2020-12-28 10:23
Autor zmiany: 
admin
Liczba odwiedzin: 8822