Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Formularze

Uchwała nr 17/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 375/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powoływania wykładowców oraz organizacji zajęć szkoleniowych i sprawdzianów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Załącznik A do uchwały nr 17/2018 Rady Programowej KSSiP z dnia 6 września 2018 r. - Kwestionariusz zgłoszenia kandydata na wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Pouczenie:
Przy wypełnianiu kwestionariusza zgłoszenia kandydata na wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (załącznik A do uchwały nr 17/2018 Rady Programowej KSSiP), należy zwrócić uwagę na pkt. 12 kwestionariusza i uzupełnić go z wykorzystaniem następującego sformułowania: „Oświadczam, że nie toczyło się (i przez to nie zostało zakończone) i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie w sprawie o przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub delikt dyscyplinarny”. Jeżeli postępowania, o jakich mowa w tym punkcie toczyły się lub toczą, należy je krótko opisać. W związku ze stanowiskiem Rady Programowej KSSiP określenia typu: „nie dotyczy”, „brak”, pozostawienie rubryki nieuzupełnionej, wpisanie niepełnego zdania itp., są niewystarczające.
Podpis pod kwestionariuszem zgłoszenia należy złożyć w dwóch miejscach: pod oświadczeniem w pkt. 13 kwestionariusza oraz pod klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Załącznik B do uchwały nr 17/2018 Rady Programowej KSSiP z dnia 6 września 2018 r. - Wykaz przedmiotów i tematów zajęć z zakresu aplikacji

Zgłoszenie korzystania z noclegów w Domu Aplikanta

Oświadczenie podatkowe

Oświadczenie w sprawie przekazywania dokumentów

 

Data publikacji: 
2013-08-05 14:38
Data wytworzenia: 
2013-08-05 14:38
Ostatnia zmiana: 
2022-02-24 12:02
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński