Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Patronat honorowy

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 97/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie obejmowania przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury honorowego patronatu lub udziału w komitecie honorowym.

Wzór wniosku

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem książki „Naturalny porządek rzeczy w języku” autorstwa dr hab. Pawła Nowaka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem „Medycyna sądowa — aspekty prawne i kryminalistyczne" organizowaną w dniu 20 marca 2020 r. w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica UMCS oraz Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Policyjnego UMCS.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XX Szkolenie z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowane w dniu 20 marca 2020 r. w Krakowie przez Krajową. Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych z siedzibą w Warszawie Biuro w Katowicach.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu  patronatem honorowym VI Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej organizowanego w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. w Łodzi przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współpraca ekspertów sądowych z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości” organizowanej w dniu 11 stycznia 2019 r. w Lublinie przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XVIII Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego w dniu 29 marca 2019 r. w Krakowie przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym V Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej organizowanego w dniach 10-11 maja 2019 r. w Łodzi przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr Małgorzaty Manowskiej o objęciu honorowym patronatem VIII Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego organizowanego w dniu 15 marca 2018 r. w Lublinie przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu honorowym patronatem  ogólnopolskiego konkursu dla studentów prawa "I National Client Consultation Competition 2018"  organizowanego w dniach od 9 do 11 marca 2018 r. w Lublinie przez Uniwersytecką Poradnię Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XVI Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego w dniu 23 marca 2018 r. w Krakowie przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym IV Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej organizowanego w dniach od 6 do 7 kwietnia 2018 r. w Łodzi przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne.

IV Kongres Psychiatrii Sądowej

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XV Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego w dniu 15 grudnia 2017 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

 

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XIV Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego w dniu 29 września 2017 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym Międzynarodowej Konferencji pt. „Przewlekłość postępowania” organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 23 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem przedsięwzięcia pt. "Praktyki studenckie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie w Wydziale VIII Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych"

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem X Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Krakowie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem studenckiej konferencji naukowej pt. „Namowa lub pomoc w samobójstwie. Aspekty kryminologiczne i kryminalistyczne.” organizowanej w dniu 8 maja 2017 r.  przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem Międzynarodowej Konferencji pt. „Przewlekłość postępowania” organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości  w dniu 23 czerwca 2017 r. w siedzibie Sądu Najwyższego.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem konkursu prawniczego dla uczniów ponadgimnazjalnych „Sprzeciw!” organizowanego w dniu 22 maja 2017 r. przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundację Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka” w Lublinie, Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, aplikanta adwokackiego Wojciecha Dudka.

Strony

Subscribe to Patronat honorowy