Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Wydarzenia

Ruszyła rekrutacja do międzynarodowego konkursu wiedzy prawniczej THEMIS!

THEMIS jest prestiżowym międzynarodowym konkursem prawniczym zbliżonym w organizacji i przebiegu do tzw. moot court's. Od 2010 r. Konkurs jest organizowany przez EJTN i stanowi jedną z flagowych aktywności adresowanych do aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, zainteresowanych prawem europejskim i międzynarodowym. .

Spotkanie z patronami koordynatorami oraz patronami praktyk aplikantów aplikacji sędziowskiej w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

W dniu 13 lutego 2024 r., w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, odbyło się spotkanie z patronami koordynatorami i patronami praktyk sprawującymi patronat nad aplikantami aplikacji sędziowskiej i uzupełniającej sędziowskiej. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a wzięli w nim udział sędziowie-patroni koordynatorzy i patroni praktyk z obszaru działalności apelacji szczecińskiej.

Ogłoszenie o prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości naborze w skład Rady ds. Uchodźców – termin zgłoszeń upływa w dniu 16 lutego 2024 roku

Szanowni Państwo,

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi obecnie postępowanie konkursowe zmierzające do wyłonienia kandydatów w skład funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1504 t. j., dalej: u.u.c.o.) Rady do Spraw Uchodźców.

Międzynarodowe szkolenie dla pracowników sądów i prokuratur w zakresie transgranicznych postępowań karnych 1-2 lutego 2024 r., Lublin

W dniach 1-2 lutego 2024 r. w siedzibie KSSiP w Lublinie odbyło się międzynarodowe szkolenie skierowane do pracowników sądów i prokuratur z państw członkowskich UE pt. „Transgraniczne postępowania karne”, zorganizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA) we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w ramach projektu finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z państw UE. Językiem roboczym szkolenia był język angielski.

Narada w sprawie praktyk aplikantów prokuratorskich w Lublinie

W dniu 24 stycznia 2024 r. w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury w Lublinie odbyło się, z inicjatywy Zastępcy Dyrektora KSSiP kierującego Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej prokuratora Prokuratury Krajowej prof. dr hab. Czesława Kłaka, spotkanie w formie narady z patronami koordynatorami oraz patronami praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej regionu lubelskiego. To kolejne z cyklu spotkań dotyczących praktyk zorganizowanych przez Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej.

Działalność Wydawnictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w latach 2022 – 2024

  1. W latach 2022-2024 kontynuowano wydawanie Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wydanych zostało 8 zeszytów. Aktualnie trwają zaawansowane prace (korekta) związane z wydaniem Nr 1 (53)/2024 i Nr 2 (54)/2024.
  2. Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przeszedł również ewaluację czasopism naukowych prowadzoną przez ICI Journals Masterlist, uzyskując w procesie oceny ICI Journals Master List za rok 2021 wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 76,06 punktów.

Posiedzenie Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia

W dniu 23 stycznia 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia, w którym wziął udział Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej prokurator Prokuratury Krajowej prof. dr hab. Czesław Kłak.

Inauguracja XV rocznika aplikacji prokuratorskiej

W dniu 22 stycznia 2024 r. odbyła się uroczystość inauguracji XV rocznika aplikacji prokuratorskiej, podczas której Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej prokurator Prokuratury Krajowej prof. dr hab. Czesław Kłak odebrał ślubowanie od 69 aplikantów, rozpoczynających proces kształcenia.

Podczas uroczystości odczytano list intencyjny, skierowany do uczestników uroczystości, od SSN dra hab. Kamila Zaradkiewicza – Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Inauguracja XV rocznika aplikacji sędziowskiej

22 stycznia 2024 r. zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, sędzia Ryszard Sadlik odebrał ślubowanie od 154 aplikantów XV rocznika aplikacji sędziowskiej. W uroczystości udział wzięli: sędzia Irena Bochniak – reprezentująca Krajową Radę Sądownictwa, sędzia Dariusz Mazur – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Zygmunt Drożdżejko – Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sędzia Bartłomiej Migda – Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Dariusz Pawłyszcze – sędzia Sądu Najwyższego.

Narada w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach

W dniu 21 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Katowicach odbyła się narada w sprawie organizacji praktyk aplikantów prokuratorskich, którą zorganizował Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Wzięli w niej udział prokuratorzy – patroni koordynatorzy oraz patroni takich praktyk oraz przedstawiciele Policji i Służby Więziennej.

Strony