Wydarzenia

Narada kierownictwa Krajowej Szkoły w Lublinie

W dniach 18- 19 stycznia 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie odbyła się narada kierownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Naradzie przewodniczyła Dyrektor Krajowej Szkoły- dr hab. Małgorzata Manowska, a uczestniczyli w niej m.in. zastępcy dyrektora, kierownicy działów i sekcji. Celem  narady było omówienie działalności Krajowej Szkoły w 2016 r., a także wyzwań stojących przed Krajową Szkołą w roku bieżącym.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury            

Asesorskie nominacje dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 18 stycznia 2017 roku w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska asesorskie drugiej grupie absolwentów IV rocznika aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nominacje wręczył Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. W  uroczystości uczestniczył Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Rafał Dzyr.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z 18 stycznia 2017 roku na stanowiska asesorskie zostali mianowani:

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w zakładce Działalność wydawnicza  jest już dostępny najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji elektronicznej.

Asesorskie nominacje dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 19 grudnia 2016 roku w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska asesorskie pierwszej grupie absolwentów IV rocznika aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand. W  uroczystości udział wzięła Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska, a także Zastępca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka-Górska.

Spotkanie dyrektorów instytucji szkolących kadry wymiaru sprawiedliwości w Państwach Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 12-13 grudnia 2016 w Krakowie, w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się coroczne spotkanie dyrektorów instytucji szkolących kadry wymiaru sprawiedliwości w Państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Nominacje sędziowskie dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury- uroczystość z udziałem Dyrektora KSSiP

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w dniu 7 grudnia 2016 r. w uroczystości wręczenia z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. Nominowani absolwenci Krajowej Szkoły  należeli do 1. i 2. rocznika aplikacji sędziowskiej, którą ukończyli odpowiednio w 2015 r. i w 2016 r.

Nominacje otrzymali:

Konferencja pod honorowym patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły

„Licencja na bezpieczeństwo”  to tytuł Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach  2-3 grudnia 2016 r. w Warszawie przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej.

Szkolenie rzeczników prasowych sądów i prokuratur

„Rola rzecznika prasowego w kreowaniu wizerunku sądów i prokuratur” - to temat szkolenia zorganizowanego w dniach 29 listopada- 1 grudnia 2016 r. w Lublinie przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W szkoleniu połączonym z zajęciami warsztatowymi uczestniczyło 42 rzeczników prasowych sądów i prokuratur.

Finał V Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP

25 listopada 2016 r. odbył się finał V Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w którym udział wzięło sześciu finalistów wyłonionych w drodze wcześniejszych eliminacji.

II etap konkursu na aplikację ogólną

Dnia 23 listopada 2016 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbył się drugi etap konkursu na aplikację ogólną. Konkurs ten przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości.

Do II etapu konkursu przystąpiło 218 kandydatów, a tegoroczny limit miejsc wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości wynosi 220 miejsc.

Rejestracja kandydatów rozpoczęła się o godzinie 8.30, a zakończyła o godzinie 9.30.

Strony