Menu top

Wydarzenia

Uroczystość inauguracji XI rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

   W dniu 2 marca 2020 r. 187 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury złożyło ślubowanie w auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego podczas uroczystości inauguracji XI rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Nominacje asesorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 26 lutego 2020 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska asesorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Nominacje wręczyli Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok oraz Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska.

Dyrektor Krajowej Szkoły na konferencji z dziekanami wydziałów prawa

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w odbywającej się w dniach 24-25 lutego 2020 r. w Popowie k. Warszawy konferencji Ministra Sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa szkół wyższych i przedstawicielami samorządów prawniczych.

Krajową Szkołę reprezentowali również: Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Kierownik Działu Organizacyjnego dr Anna Guzik.

Nominacje prokuratorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 20 lutego 2020 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie i asesorskie. Nominacje wręczył I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Wśród nominowanych byli również absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 20 lutego 2020 r. na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali:

Współpraca Krajowej Szkoły z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych

W dniu 15 stycznia 2020 r., Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury  zawarła porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych. Celem porozumienia jest organizacja wspólnych zamierzeń w zakresie organizacji szkoleń specjalistycznych dla kadr sądownictwa i prokuratury, aplikantów Krajowej Szkoły  oraz doradców restrukturyzacyjnych, syndyków, nadzorców i zarządców.

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (4(36)/2019) w wersji elektronicznej (link).

Nominacje prokuratorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 14 stycznia 2020 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie i asesorskie. Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Pasionek. Wśród nominowanych byli również absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 14 stycznia 2020 r. na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali:

Wizyta przedstawicieli Krajowej Szkoły na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

W dniu 14 stycznia 2020 r. na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia dr Paweł Zdanikowski oraz prokurator dr Piotr Kosmaty spotkali się ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W trakcie wydarzenia zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych przybliżono studentom zasady naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską oraz przebieg szkolenia wstępnego przyszłych sędziów i prokuratorów.

Ochrona praw człowieka poprzez edukację sądową - międzynarodowa konferencja

W dniach 9 i 10 grudnia 2019r.  w Kijowie, w siedzibie Sądu Najwyższego odbyła się międzynarodowa  konferencja  ”Ochrona praw człowieka poprzez edukację sądową: najlepsze praktyki i poprawa standardów” (High level regional international conference „Protection of human rights through judicial education: best practices and improvement of standards”), zorganizowana przez Ukraińską Szkołę Sędziów we współpracy z Sądem Najwyższym Ukrainy oraz Radą Europy.

Uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej VII rocznika

- Służba prokuratorska, którą rozpoczniecie w najbliższym czasie jest niezwykle trudna i odpowiedzialna, ale jestem przekonana, że w jej pełnieniu pomoże Wam wiedza
i umiejętności praktyczne, które zdobyliście przez ostatnie lata w Krajowej Szkole. Życzę Wam sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby - powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska otwierając w dniu 12 grudnia 2019 r. w siedzibie  KSSiP w Krakowie uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej przez aplikantów VII rocznika.

Strony