Menu top

Wydarzenia

Wizyta absolwentów szkoły prawa polskiego w Lwowie

W dniach 14-16 października 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę absolwentów Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego działającej przy Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki w Lwowie, której przewodniczył doc. Andrij Mostovyj.

Gości powitał Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ryszard Tłuczkiewicz. Krajową Szkołę reprezentowali również: prokurator Mateusz Martyniuk i asystent sędziego Ewa Dzioba.

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (3(35)/2019) w wersji elektronicznej (link).

Egzamin prokuratorski 2019 – część pisemna

W dniach 10-11 października 2019 r. w Tauron Arena w Krakowie odbyła się część pisemna egzaminu prokuratorskiego, organizowanego już po raz siódmy przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiło 107 osób, w tym 98 aplikantów aplikacji prokuratorskiej, a także 9 asystentów prokuratora.  Zdających powitał Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, życząc wszystkim zdającym satysfakcjonujących wyników.

Egzamin sędziowski 2019 - część pisemna

W dniach 8 - 9 października 2019 r. w Tauron Arena w Krakowie odbyła się część pisemna egzaminu sędziowskiego, organizowanego już po raz dziewiąty przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiło 118 osób, w tym w zdecydowanej większości aplikanci VII rocznika aplikacji sędziowskiej. Zdających powitał Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, życząc wszystkim satysfakcjonujących wyników.

Uroczystość zakończenia studiów podyplomowych dla zawodowych kuratorów sądowych

W dniu 5 października 2019 r.  na Uniwersytecie Wrocławskim  odbyła się uroczystość zakończenia  studiów podyplomowych dla zawodowych kuratorów sądowych, organizowanych wspólnie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytet Wrocławski.

Podczas uroczystości Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentowała Kierownik Działu Szkoleń sędzia dr Agnieszka Orłowska.

W uroczystości uczestniczyli również m.in. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski oraz  kierownik studiów podyplomowych dr hab. Adam Kwieciński.

Udział przedstawicieli Krajowej Szkoły w Krakowskich dniach adaptacyjnych

W dniu 8 października 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyły się Krakowskie Dni Adaptacyjne zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator dr Piotr Kosmaty oraz asystent sędziego Ewa Dzioba, którzy przybliżyli uczestnikom zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w szczególności dotyczące naboru na aplikacje: sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów.

Biuro Dyrektora

Prowadzenie postepowań w sprawach katastrof lądowych- szkolenie dla prokuratorów

"Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o charakterze terrorystycznym; katastrofa w ruchu lądowym"- to temat szkolenia zorganizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w dniach 2-4 października 2019 r. na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, z wykorzystaniem infrastruktury Centrum oraz przy użyciu nowoczesnych technologii pomiarowych.

W szkoleniu uczestniczyło 49 prokuratorów specjalizujących się w prowadzeniu postępowań dotyczących katastrof w ruchu lądowym.

Konferencja Fundacji Court Watch Polska z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

- Krajowa Szkoła ma bogatą ofertę szkoleniową dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów w zakresie podnoszenia tzw. kompetencji miękkich. Obywatele oczekują bowiem od sędziów i prokuratorów zarówno dobrego przygotowania do prowadzonych spraw, jak również pełnienia służby w poczuciu sprawiedliwości, traktowania stron postępowania z szacunkiem, empatią i kulturą osobistą - powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska podczas odbywającej się  28 września 2019 r. w Warszawie w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego konferencji pt.

Wizyta sędziów z Grecji i Czarnogóry w Krajowej Szkole

W dniach 16-20 września 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę sędziów z Grecji i Czarnogóry w ramach programu wymiany EJTN (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości) dla wykładowców.

Wywiad z Dyrektorem Krajowej Szkoły w Polskim Radio

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska była gościem audycji Sygnały Dnia w  Programie I Polskiego Radia, gdzie mówiła m.in. o kształceniu aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, a także o szkoleniach dla sędziów i prokuratorów.

- Wywiązujemy się świetnie ze swoich zadań. Kształcimy niezależnych i odważnych przyszłych sędziów. Nasze szkolenie ma charakter przede wszystkim praktyczny. - powiedziała w radiowej Jedynce  dr hab. Małgorzata Manowska.

Strony