Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Wydarzenia

Wizyta studentów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

W dniu 27 maja 2024 r. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury odwiedzili studenci z Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sędzia dr Mariusz Kucharczyk przedstawił im drogę dojścia do zawodu sędziego oraz prokuratora w Polsce oraz zasady funkcjonowania i kształcenia w Krajowej Szkole. Podkreślić należy, że studenci wykazali duże zainteresowanie modelem kształcenia przyszłych kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce.

Dział Organizacyjny

Biuro Dyrektora

Wizyta sędziów ze Słowenii w ramach Programu Wymiany bilateralnej EJTN

W dniu 17 czerwca 2024 r., w ramach Programu Wymiany Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) pomiędzy Sądem w Koprze w Słowenii i Sądem Rejonowym w Chrzanowie, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury odwiedziła grupa 5 sędziów ze Słowenii: Melita Černe, Meri Mikac, Natalija Sakal, Darja Morelj, Petra Leskovic-Potočnik. Uczestniczkom Programu towarzyszyła Wiceprezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie SSR Monika Włodarczyk, która pełni funkcję opiekuna. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w tym przebieg aplikacji sędziowskiej.

Spotkanie z Dyrektorem Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr J. Sehna

W dniu 13 czerwca 2024 r. Dyrektor KSSiP wraz z zastępcami spotkali się z Dyrektorem Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dr J. Sehna, prof. dr hab. Dariuszem Zubą. Rozmowa dotyczyła w szczególności nowelizacji programu nauczania kryminalistyki w trakcie aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, możliwości uruchomienia nowoczesnych szkoleń ustawicznych z zakresu kryminalistyki dla sędziów i prokuratorów z wykorzystaniem potencjału IES oraz organizacji turnieju wiedzy kryminalistycznej dla aplikantów i aplikantek.

Spotkanie ze starostami i starościnami grup aplikacji sędziowskiej

Dyrektor KSSiP oraz wicedyrektorzy: sędzia Izabela Fountoukidis i sędzia Waldemar Żurek  w dniu 13.06.2024 spotkali się ze starostami i starościnami grup aplikacji sędziowskiej. Rozmowa była poświęcona przedstawieniu najważniejszych problemów, jakie stają przed aplikantkami i aplikantami w czasie odbywania zjazdów. Szczególną uwagę zwrócono na: zbyt niskie stypendium, potrzebę analizy kosztów zakwaterowania w Domu Aplikanta, wyposażenie pokoi i warunki bytowe, a także wybrane zagadnienia dotyczące zasad i praktyki kształcenia.

Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej XII rocznika oraz aplikacji uzupełniającej sędziowskiej III rocznika

W dniu 11 czerwca 2024 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie XII rocznika aplikacji sędziowskiej i III rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej oraz wybór przez egzaminowanych aplikantów i aplikantki stanowisk asesorskich.

Narada sędziów orzekających w wydziałach własności intelektualnej z udziałem ekspertów WIPO

W dniach 23-24 maja 2024 roku  w siedzibie Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie odbyła się kolejna, cykliczna, narada sędziów orzekających w wydziałach własności intelektualnej pt. „Wymiana doświadczeń orzeczniczych sędziów wydziałów własności intelektualnej”. Pierwszy raz spotkanie zostało organizowane przez Krajową Szkołę we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), z którą KSSiP w 2023 roku podpisała porozumienie o współpracy.

WIZYTA STUDENTÓW Z KOŁA NAUKOWEGO „TEMIDA”

3 czerwca 2024 r.  Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury odwiedzili studenci z Koła Naukowego „Temida” działającego przy Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Gościom  przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym dotyczące przebiegu aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Ponadto w trakcie prezentacji bazy dydaktycznej Szkoły przybliżono metody i formy kształcenia aplikantów. Krajową Szkołę reprezentował prokurator dr Piotr Kosmaty Rzecznik Prasowy KSSiP, Kierownik Wydawnictwa KSSiP.

 

Turniej Piłkarski o Puchar Dyrektora Krajowej Szkoły im. Roberta Parysa

18 maja 2024 r. na stadionie Zwierzynieckiego Klubu Sportowego odbył się IV Turniej o Puchar Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury im. Roberta Parysa. Myślą przewodnią kolejnej edycji tego wydarzenia było upamiętnienie naszego zmarłego kolegi prokuratora Roberta Parysa, wielkiego pasjonata piłki nożnej.
Turniej uroczyście otworzył Pan sędzia Robert Pelewicz – zastępca Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. organizacyjny oraz Prezes Zwierzynieckiego Klubu Sportowego Kraków Pan Henryk Ostachowski.

W Turnieju udział wzięło 6 drużyn:

Konferencja dla wykładowców

W dniach 15 - 17 maja 2024 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury w Dębem odbyła się konferencja dla wykładowców prowadzących zajęcia w ramach Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej pod  tytułem „Wzory orzeczeń – próba ujednolicenia (część druga)".

Konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską 2024

W dniu 14 maja 2024 r. w siedzibie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków odbył się zorganizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury jednoetapowy konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską. Do testu konkursowego przystąpiło 396 kandydatów, rywalizujących o 40 miejsc.

Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości, której przewodniczył dr Paweł Dąbek – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Strony