Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej X rocznika oraz aplikacji uzupełniającej sędziowskiej I rocznika

W dniu 16 maja 2022 roku w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia X rocznika aplikacji sędziowskiej oraz I rocznika uzupełniającej aplikacji sędziowskiej, po której aplikanci obu roczników dokonali wyboru stanowisk asesorskich.
(Wystąpienie Dyrektora Krajowej Szkoły i Sądownictwa i Prokuratury na zakończenie X rocznika AS i I AUS)

WIZYTA SĘDZI Z RUMUNII

      W dniu 16 maja 2022 r. w ramach specjalistycznego stażu z prawa pracy realizowanego w zakresie programu wymiany indywidualnej przez European Judicial Training Network (EJTN) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła sędzię z Rumunii Panią Laurę -Marię Dima z Sądu Apelacyjnego w Kluż-Napoka (Curtea de Apel Cluj-Napoca), której towarzyszyła Pani Agnieszka Frączak-Dudek, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, delegowana do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Aplikanci aplikacji prokuratorskiej XI rocznika zajęli III miejsce w pierwszym półfinale międzynarodowego konkursu THEMIS


W dniach 3-6 maja 2022 r. w Castel Capuano w Neapolu (Włochy) odbył się pierwszy w tym roku półfinał konkursu THEMIS. Krajową Szkołę reprezentowały dwa zespoły aplikantów aplikacji sędziowskiej XII rocznika oraz aplikacji prokuratorskiej XI rocznika. Łącznie w pierwszym półfinale konkursu udział wzięło 10 drużyn reprezentujących następujące państwa: Włochy, Holandia, Chorwacja, Estonia, Polska, Francja, Hiszpania, Węgry, Mołdawia.

Spotkanie przedstawiciela krajowej szkoły ze studentami z Wilna

W dniu 6 maja 2022 r. w Pałacu Larischa w Krakowie zastępca Rzecznika Prasowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator dr Piotr Kosmaty spotkał się ze studentami prawa z Wilna. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków w ramach bilateralnego programu study visit, przedstawiciel Krajowej Szkoły przybliżył gościom z Litwy drogę dojścia do zawodu sędziego oraz prokuratora w Polsce oraz zasady funkcjonowania i kształcenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

W dniach od 11 do 28 kwietnia 2022 r. w Krajowej Szkole, odbyła się druga część egzaminu prokuratorskiego, część ustna.

W dniach od 11 do 28 kwietnia 2022 r. w Krajowej Szkole, odbyła się druga część egzaminu prokuratorskiego, część ustna.
W skład komisji egzaminacyjnej weszli:
Beata Sobieraj-Skonieczna - prokurator Prokuratury Krajowej, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej;
Alina Galica - prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, sekretarz komisji egzaminacyjnej;

W dniach 4-14 kwietnia 2022 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbył się drugi etap egzaminu sędziowskiego – część ustna.

W dniach 4-14 kwietnia 2022 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbył się drugi etap egzaminu sędziowskiego – część ustna.

 

Do części ustnej zostało dopuszczonych 213 osób, w tym 185 aplikantów X rocznika aplikacji sędziowskiej, I rocznika aplikacji sędziowskiej uzupełniającej i pozostałych roczników, a także 19 asystentów sędziów oraz 9 referendarzy sądowych.

Egzamin ustny sędziowski polegał na rozwiązaniu trzech kazusów z każdej z siedmiu dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu tj.:

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 1(45)/2022 w wersji elektronicznej (link).

Udział przedstawiciela Krajowej Szkoły w XXIV Konkursie Krasomówczym im. mec. Joanny Agackiej - Indeckiej

W dniu 29 marca 2022 r. w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie odbył się XXIV Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany przez Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków. Stanowił on etap eliminacyjny do XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej – Indeckiej. W jury Konkursu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  prokurator dr Piotr Kosmaty.

Prokurator dr Piotr Kosmaty

Z – ca Rzecznika Prasowego

Pierwszy etap egzaminu prokuratorskiego

W dniach 10-11 marca 2022 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury rozpoczął się pierwszy etap egzaminu prokuratorskiego, kończący trzy letnią aplikację. Część pisemna egzaminu odbyła się w hali EXPO w Krakowie.

Do części pisemnej egzaminu prokuratorskiego przystąpiło 181 osób w tym: 177 aplikantów z X rocznika aplikacji prokuratorskiej, I rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej i poprzednich roczników, a także 4 asystentów prokuratora. 

Strony