Wydarzenia

Wywiad z Dyrektorem Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzatą Manowską dla Dziennika Gazety Prawnej

- Jeśli  droga dojścia do urzędu sędziego ma się odbywać przez aplikację to trzeba wzmocnić potencjał Szkoły i  aplikację uregulować w sposób racjonalny- powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzatą Manowską w wywiadzie pt. „ Decyzje KRS w sprawie konkursów sędziowskich budzą wątpliwości” udzielonym Dziennikowi Gazecie Prawnej, który ukazał się  9 lutego 2017 r.

Wideokonferencja Krajowej Szkoły i Akademii Prokuratury Ukrainy

30 stycznia 2017 r. w  Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i Lublinie odbyła się wspólna wideokonferencja  z  przedstawicielami Akademii Prokuratury Ukrainy w Kijowie, przy udziale członków Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie. Krajową Szkołę reprezentował Zastępca Dyrektora ds.

Uroczystość inauguracji VIII rocznika aplikacji ogólnej

30  stycznia 2017 r. w auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się uroczystość inauguracji VIII rocznika aplikacji ogólnej dla 216 aplikantów  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Seminarium podsumowujące egzamin sędziowski

W dniu 27 stycznia 2017 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się seminarium podsumowujące egzamin sędziowski. Celem seminarium było omówienie doświadczeń zebranych podczas przygotowania i przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2016 r. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab.

III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej

W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Łodzi odbędzie się III edycja Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej. Konferencja skupi grono najwybitniejszych specjalistów z dziedziny prawa, psychologii oraz medycyny. Poruszone zostaną ciekawe zagadnienia z pogranicza prawa i medycyny, między innymi kwestie: opiniowania psychiatrycznego i psychologicznego

Konferencja prasowa z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

- Centralny system szkolenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zapewnia jednolitość kształcenia aplikantów oraz jego wysoki poziom, a przy tym oparty jest na najlepszych wzorach europejskich. Taki model gwarantuje przejrzystość i obiektywizm na egzaminach wstępnych na aplikację. Gwarantuje też, że aplikantów kształcić będą najlepsi praktycy, sędziowie i prokuratorzy pochodzący z całej Polski. Aplikanci około 18 % czasu szkoleniowego poświęcają na prowadzone w Krajowej Szkole zajęcia o charakterze praktycznym, tj.

Nominacje sędziowskie- uroczystość z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w dniu 24 stycznia 2017 r. w uroczystości wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Nominację otrzymała również absolwentka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Katarzyna Przepióra, która pełnić będzie służbę sędziowską w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Seminarium podsumowujące egzamin prokuratorski

W dniu 23 stycznia 2017 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się Seminarium podsumowujące egzamin prokuratorski. Celem seminarium było omówienie doświadczeń zebranych podczas przygotowania i przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2016 r. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu egzaminacyjnego oraz członkowie komisji egzaminacyjnej powołani do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2016 r. Krajową Szkołę reprezentowali Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Aplikacji Rafał Dzyr i Zastępca Dyrektora ds.

Narada kierownictwa Krajowej Szkoły w Lublinie

W dniach 18- 19 stycznia 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie odbyła się narada kierownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Naradzie przewodniczyła Dyrektor Krajowej Szkoły- dr hab. Małgorzata Manowska, a uczestniczyli w niej m.in. zastępcy dyrektora, kierownicy działów i sekcji. Celem  narady było omówienie działalności Krajowej Szkoły w 2016 r., a także wyzwań stojących przed Krajową Szkołą w roku bieżącym.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury            

Asesorskie nominacje dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 18 stycznia 2017 roku w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska asesorskie drugiej grupie absolwentów IV rocznika aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nominacje wręczył Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. W  uroczystości uczestniczył Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Rafał Dzyr.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z 18 stycznia 2017 roku na stanowiska asesorskie zostali mianowani:

Strony