Menu top

Wydarzenia

Nominacje asesorskie dla 66 absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 12 lutego 2019 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska asesorskie. Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok.

Krajową Szkołę podczas uroczystości reprezentował Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ryszard Tłuczkiewicz.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 12 lutego 2019 roku zostali powołani na stanowiska asesorskie:

Nominacje prokuratorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 30 stycznia  2019 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie, które również otrzymali absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 30 stycznia 2019 r. zostali powołani na stanowiska prokuratorskie:

Szkolenie e-learningowe pn. „Elementy metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych” dla prokuratorów asesorów prokuratury i asystentów prokuratorów

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, że na Platformie e-learningowej pod adresem: http://www.e-learning.kssip.gov.pl/, udostępniła szkolenie e-learningowe pt. „Elementy metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych”. Autorką wkładu merytorycznego do rzeczowego szkolenia jest pani Violetta Głowacka– zastępca Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy.

Szkolenie e-learningowe pn. „Metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu i systemów informatycznych” dla prokuratorów asesorów prokuratury i asystentów prokuratorów

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury udostępniła na Platformie e- learningowej wszystkim zainteresowanym osobom szkolenie e-learningowe pn. „Metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu i systemów informatycznych”. Autorką wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego jest pani dr inż. Agnieszka Gryszczyńska – prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie del.

Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami - najnowsza publikacja Krajowej Szkoły

„Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami. Casebook.” autorstwa Anny Kosobudzkiej – sędzi w stanie spoczynku, byłej Przewodniczącej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie, to kolejna publikacja Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wydana w ramach cyklu „Biblioteka Aplikanta”.

Realizacja Programu Wymiany EJTN w 2018 r. w Polsce - podsumowanie

Jednym z projektów realizowanych przez EJTN przy współpracy z partnerami krajowymi jest program wymiany stażowej (Exchange Program), który adresowany jest do sędziów i prokuratorów. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury od początku istnienia uczestniczy w tym programie.

Współpraca pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Krajową Administracją Skarbową

W dniu 11 stycznia 2019 r. w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Krakowie odbyło się spotkanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Mariana Banasia oraz Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Walczaka z dyrektorami Izb Administracji Skarbowych.

Żegnamy Przemysława Perza - aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 7 stycznia 2019 r. zmarł aplikant IX rocznika aplikacji prokuratorskiej Przemysław Perz.

Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Pogrzeb ś. p. Przemysława Perza odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w Kielcach w Kościele na Ślichowicach przy ul. Kazimierza Wielkiego.

 

Biuro Dyrektora

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji elektronicznej (link).

Finał XXI Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka

W dniach 12-14 grudnia 2018 roku w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie odbył się finał XXI Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka, w którym udział wzięło ośmiu finalistów wyłonionych w drodze eliminacji.

Turniej został zorganizowany przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie we współpracy z Krajową Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Strony