Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Efektywność szkolenia wstępnego aplikantów sędziowskich (2 edycja)

Celem projektu pn. „Efektywność szkolenia wstępnego aplikantów sędziowskich (2 edycja)” jest ustalenie w jakim stopniu szkolenie aplikantów sędziowskich w Krajowej Szkole odpowiada realnym potrzebom asesury sądowej, czy wiedza i umiejętności będące przedmiotem szkolenia są wystarczające do sprawnego i efektywnego wykonywania obowiązków asesora, a jeżeli nie, to w jakim zakresie i dlaczego.

Ocena efektywności szkolenia aplikantów sędziowskich jest zasadniczo dokonywana poprzez ewaluację zajęć i praktyk odbywaną na bieżąco w ciągu roku szkoleniowego (po zakończeniu każdego zjazdu) oraz poprzez badanie oceny stopnia zadowolenia ze szkolenia (po ukończeniu aplikacji). To ostatnie badanie jest jednak przeprowadzane jeszcze przed rozpoczęciem asesury. Respondenci badania nie mają więc możliwości odnieść swojej wiedzy i umiejętności do realnych wymagań wynikających z pełnienia służby. Badanie prowadzone jest już po rozpoczęciu pracy orzeczniczej przez absolwentów aplikacji sędziowskiej. Dzięki temu respondenci badania mogą skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z potrzebami sali sądowej. Dodatkowo, by nie opierać się jedynie na subiektywnym przeświadczeniu asesorów sądowych badaniem objęto także przewodniczących wydziałów, w których asesorzy orzekają. To oni bowiem, jako ich bezpośredni przełożeni, mogą mieć wiedzę co do stopnia przygotowania asesorów do pełnienia służby.

Druga edycja badania, którym są objęci asesorzy sądowi mianowani w latach 2018 – 2020,  jest prowadzona za pomocą dwóch kwestionariuszy anonimowych ankiet – jeden skierowany jest do asesorów sądowych – absolwentów Krajowej Szkoły, drugi zaś do przewodniczących wydziałów,
w których asesorzy orzekają.

Data publikacji: 
2022-03-10 10:45
Data wytworzenia: 
2022-03-10 10:41
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-03-10 10:45
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński