Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


O Pracowni VR/AI

            Założona w styczniu 2024 roku, Pracownia VR/AI prowadzi innowacyjne prace w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej (OSUWiM) Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Nasza działalność koncentruje się na eksploracji i implementacji rozwiązań z zakresu wirtualnej rzeczywistości (VR) i sztucznej inteligencji (AI), mających na celu unowocześnienie i optymalizację procesów edukacyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości.

 

**Misja i Wizja**

            Dążymy do upowszechnienia zastosowania i wykorzystania najnowszych technologii VR i AI w celu zwiększenia efektywności, interaktywności i dostępności szkoleń dla przyszłych i obecnych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Skupiamy się na analizie trendów i osiągnięć w tych dziedzinach, aby nie tylko zrozumieć, ale i wykorzystać aktualny krajobraz technologiczny w praktyce prawnej i edukacyjnej.

 

**Współpraca i Partnerstwa**

            Z dumą współpracujemy z czołowymi instytucjami i organizacjami zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, wśród których znajdują się Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie. Nasze partnerstwa pozwalają na wymianę wiedzy i doświadczeń, a także wspólne realizowanie projektów badawczych i edukacyjnych.

 

**Działania i Projekty**

            Naszym głównym celem jest inicjowanie i rozwijanie projektów skoncentrowanych na aplikacji VR i AI w kontekście sądownictwa i prokuratury, w tym w szczególności w proces kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Przykłady naszych działań obejmują opracowywanie scenariuszy szkoleniowych symulujących realne warunki sądowe z wykorzystaniem VR, w niedalekiej przyszłości tworzenie modułów edukacyjnych wspomaganych AI dla celów szkoleniowych, a także badanie wpływu tych technologii na efektywność szkoleń, a także etykę i praktykę stosowania prawa.

 

**Edukacja i Szkolenia**

            Rozwijamy kursy i moduły edukacyjne skupiające się na praktycznym zastosowaniu VR i AI w prawie, które mają za zadanie nie tylko kształcić, ale również inspirować do innowacyjnego myślenia i aplikacji technologicznych w pracy prawniczej. Naszym założeniem jest, aby szkolenia z wykorzystaniem ww. technologii były projektowane tak, aby były jak najbardziej interaktywne, angażujące i dostosowane do aktualnych potrzeb praktyki wymiaru sprawiedliwości.

 

**Etyka i Prawo w Technologiach VR/AI**

            Świadomi wyzwań etycznych i prawnych związanych z wprowadzaniem nowych technologii do procesu kształcenia sędziów, prokuratorów oraz szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości, a także praktyki prawniczej, intensywnie pracujemy nad opracowaniem wytycznych i najlepszych praktyk. Nasze działania w tym obszarze obejmą organizację warsztatów, seminariów oraz konferencji skupiających się na aspektach etycznych, prawnych i społecznych wykorzystania VR i AI w sądownictwie.

 

**Perspektywy Rozwoju**

            Mając na uwadze dynamiczny rozwój technologii, Pracownia VR/AI KSSiP stawia sobie za cel ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie VR i AI, a także adaptowanie najnowszych osiągnięć technologicznych do potrzeb edukacyjnych i praktycznych w wymiarze sprawiedliwości. Planujemy rozszerzenie naszej oferty edukacyjnej o dodatkowe kursy specjalistyczne oraz rozwijanie współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi i akademickimi, co pozwoli na wymianę doświadczeń i wiedzy na polu międzynarodowym.

 

**Zaproszenie do współpracy**

            Zachęcamy instytucje, podmioty, jak i indywidualnych wykładowców zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, do kontaktu i nawiązania współpracy. Dzięki posiadanemu wyposażeniu, w tym 15 zestawom gogli VR Oculus Quest 2, jesteśmy otwarci na różnorodne inicjatywy badawcze, edukacyjne i projektowe, które mogą wnieść znaczący wkład w rozwój prawniczy i edukacyjny z wykorzystaniem VR i AI. 

 

Sekcja-Pracownia VR/AI, email: [email protected]

Kierownik asystent sędziego Dariusz Szawurski-Radetz   tel. 81 440 87 17, email: [email protected] 

Monika Kania  tel. 81 458 37 83, email: [email protected]

Dorota Jędrasik   tel. 81 458 37 81, email: [email protected]

 

Działalność Sekcji w zakresie VR:

w roku 2024:     https://www.kssip.gov.pl/node/9355

w roku 2023:     https://www.kssip.gov.pl/node/9423

 

Działalność Sekcji w zakresie AI:

w roku 2024:     https://www.kssip.gov.pl/node/9357

Data wytworzenia: 
2024-04-10 11:26
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2024-05-07 11:45
Autor zmiany: 
Dorota
Jędrasik