Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia - Szkolenia

Webinarium "Reducing radicalisation in prisons with the means of alternatives to imprisonment", 15-17.09.2021

Data szkolenia:

15-17.09.2021

Miejsce szkolenia:

on-line

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura:

M10/V/21

Termin zgłoszeń:

22.08.2021

Język roboczy:

Webinarium "Advanced Training in EU Law for Court Coordinators", 11-13.10.2021

Data szkolenia:

11-13.10.2021

Miejsce szkolenia:

on-line

Grupa docelowa:

sędziowie pełniący w sądzie funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka

Sygnatura:

M11/C/21

Termin zgłoszeń:

Nabór ekspertów do przeprowadzenia szkoleń w projekcie WESTEROS 2 nt. “Zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi poprzez wzmacnianie mechanizmów prewencji, współpracy oraz odzyskiwania mienia”

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP informuje, że rumuńska Prokuratura przy Najwyższym Sądzie Kasacyjnym koordynująca współfinansowany przez UE projekt WESTEROS 2  „Zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi poprzez wzmacnianie mechanizmów prewencji, współpracy oraz odzyskiwania mienia”, poszukuje wykładowców/ekspertów z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępstwa handlu ludźmi.

 

Wolne miejsca na wizytach studyjnych w siedzibie Eurojust, w ETPCz, w TSUE realizowanych w terminach jesiennych 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór na jesienne edycje wizyt studyjnych realizowane w 2021 roku w wybranych instytucjach Unii Europejskiej.

Przedłużona rekrutacja na szkolenie międzynarodowe organizowane w ramach Grupy Wyszehradzkiej „Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering”, online, 20-22 września 2021 roku

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że rekrutacja na szkolenie „Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering” organizowane online w dniach 20-22 września 2021 roku przez Prokuraturę Generalną Węgier została przedłużona do dnia 20 lipca br.

Więcej informacji o szkoleniu i zapisy : https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7404

Zaproszenie do korzystania z Katalogu Szkoleń otwartych EJTN z dofinansowaniem z funduszu EJTN - oferta na drugie półrocze 2021 roku.

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratorskich, asystentów do udziału w wybranych szkoleniach międzynarodowych spoza Katalogu EJTN Plus organizowanych w 2021 roku przez instytucje partnerskie w państwach członkowskich Unii Europejskiej ze wsparciem EJTN Scholarship Fund 2021.

Seminarium on-line "Applying EU Anti-Discrimination Law", 4-5.10.2021

Data szkolenia:

4-5.10.2021

Miejsce szkolenia:

on-line

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura:

M9/C/21

Termin zgłoszeń:

14.07.2021

Język roboczy:

Szkolenie językowe "Better applying criminal law - legal English for court staff", Trewir, 27-29.09.2021

Data szkolenia:

27-29.09.2021

Miejsce szkolenia:

Trewir

Grupa docelowa:

asystent prokuratora, asystent sędziego, referendarz sądowy, urzędnik prokuratury, urzędnik sądowy

Sygnatura:

M12/C/21

Termin zgłoszeń:

08.07.2021

Seminarium "Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union", 27-28.09.2021, Lublana

Data szkolenia:

27-28.09.2021

Miejsce szkolenia:

Lublana

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura:

M10/U/21

Termin zgłoszeń:

15.08.2021

Język roboczy:

Zaproszenie na cykl letnich i jesiennych międzynarodowych webinariów otwartych w ramach projektu EJTN „1 hour webinar”

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP zaprasza na cykl otwartych webinariów  międzynarodowych organizowanych przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z instytucjami członkowskimi w ramach projektu krótkich szkoleń on-line pt. „1 hour webinar”.  Nabór na szkolenia jest otwarty. W najbliższym czasie zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach organizowanych w okresie letnio-jesiennym 2021 roku:

Przedłużona rekrutacja na szkolenie międzynarodowe organizowane w ramach Grupy Wyszehradzkiej „Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering”, online, 20-22 września 2021 roku

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że rekrutacja na szkolenie „Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering” organizowane nline w dniach 20-22 września 2021 roku przez Prokuratury Generalną Węgier została przedłużona do dnia 30 czerwca br.

Więcej informacji o szkoleniu i zapisy : https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7404

Seminarium "Applying EU Anti-Discrimination Law", 6-7.09.2021

Data szkolenia:

6-7.09.2021

Miejsce szkolenia:

on-line

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura:

M9/B/21

Termin zgłoszeń:

21.06.2021

Język roboczy:

Szkolenie językowe "European cross-border civil procedures", 20-23.09.2021, Helsinki

Data szkolenia:

20-23.09.2021

Miejsce szkolenia:

Helsinki

Grupa docelowa:

asystent prokuratora, asystent sędziego, referendarz sądowy, urzędnik prokuratury, urzędnik sądowy

Sygnatura:

M19/C/21

Termin zgłoszeń:

20.06.2021

Dodatkowe miejsca na międzynarodowej konferencji (z tłumaczeniem na język polski) z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych w ramach współfinansowanego przez UE projektu Cross-border family matters: A tour de table of good practices

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że w ramach współfinansowanego przez UE projektu szkoleniowego z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych, koordynowanego przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) dysponuje dodatkowymi miejscami na zaplanowanej na dzień 17 czerwca 2021r. online konferencji nt. dobrych praktyk w transgranicznych sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (Good practices in cross-border parental responsibility cases).

Więcej informacji o projekcie i planowanych wydarzeniach:

Trwa rekrutacja na jesienne wizyty studyjne realizowane w ramach Programu Wymiany EJTN 2021 – termin rekrutacji 25 czerwca 2021 roku, godz.18.00.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór na jesienne edycje wizyt studyjnych realizowane w 2021 roku w wybranych instytucjach Unii Europejskiej.

Summer Course on European Information Technology Law, 14-18.09.2021, on-line

Data szkolenia: 14-18.09.2021
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Sygnatura: M10/T/21
Termin zgłoszeń: 20.06.2021
Język roboczy: angielski

Warsztaty międzynarodowe z Katalogu Szkoleń EJTN z tematyki formułowania zapytań prejudycjalnych do TSUE pt."The EU Preliminary Ruling Procedure" (AD/2021/07) 26-27 października 2021r.

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że w dniu 25 maja 2021 roku na Platformie Szkoleniowej uruchomiono nabór na międzynarodowe szkolenie z Katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) z tematyki formułowania zapytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Strony

Subscribe to Wydarzenia - Szkolenia