Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Praktyki

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów XIV rocznika aplikacji sędziowskiej na 2023 rok

Wzór opinii

Praktyka po 1 zjeździe w dniach od 6 do 24 lutego 2023 r.
Zalecenia

Praktyka po zjazdach od 2 do 6 w sądzie rejonowym w dniach od 6 marca do 14 lipca 2023 r.
Zalecenia

Praktyka po zjazdach od 2 do 3 w prokuraturze rejonowej w dniach od 20 marca do 24 marca oraz od 17 kwietnia do 21 kwietnia 2023 r.
Zalecenia

Praktyka po 7 zjeździe w sądzie okręgowym, w wydziale karnym odwoławczym w dniach od 24 lipca do 11 sierpnia 2023 r.
Zalecenia

Praktyka po 8 zjeździe, w sądzie rejonowym, w wydziale karnym w dniach od 11 września do 29 września 2023 r.
Zalecenia

Zalecenia na praktyki po 9 zjeździe dla XIV AS 09.10.-03.11.2023 r. w tym 3 tygodnie w Sądzie Rejonowym w wydziale (sekcji), w którym wydawane są orzeczenia karne oraz 1 tydzień w Sądzie Okręgowym w wydziale penitencjarnym.

Praktyka po 10 zjeździe 13.11. – 17.11.2023 r. - 1 tydzień w Sądzie Rejonowym w wydziale karnym zajmującym się sprawami dotyczącymi w szczególności wykonywania kar finansowych na skutek wystąpienia państw UE;
20.11. – 01.12.2023 r. - 2 tygodnie w Sądzie Okręgowym w wydziale karnym I instancji w celu zapoznania się z zagadnieniami obrotu międzynarodowego w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawania postanowień w przedmiocie ENA (w całym spektrum zagadnienia), ekstradycji czynnej i biernej oraz orzekania o dopuszczalności przejęcia do wykonania kar pozbawienia wolności.”
Zalecenia

Praktyka po 11-16 zjeździe
Zalecenia

Praktyka po 17 zjeździe (10. – 28.06.2024 r.) w Sądzie Okręgowym wydziale cywilnym zajmującym się sprawami procesowymi w I instancji
Zalecenia

Praktyki po 18 zjeździe:
18.1 – (08.-12.07.2024 r.) w Sądzie Rejonowym wydziale cywilnym zajmującym się sprawami procesowymi;
Zalecenia

18.2 – (15.-26 .07.2024 r.) w Sądzie Okręgowym w wydziale cywilnym odwoławczym .
ZaleceniaHarmonogram zjazdów i praktyk aplikantów XIV rocznika aplikacji sędziowskiej na 2024 rok

 

Data publikacji: 
2023-04-14 10:06
Data wytworzenia: 
2023-04-14 10:06
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-05-13 14:27
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki