Język strony

Menu top

Casebooki

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi cykl publikacji z serii „Biblioteka Aplikanta”. Książki te, przygotowywane w formie zbiorów orzeczeń z komentarzami (casebook), adresowane są przede wszystkim do aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Maja one na celu ułatwienie aplikantom opanowania umiejętności prawidłowego ustalania stanów faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, umożliwienie prześledzenia kolejnych czynności procesowych, a także – rozstrzygnięcia danej sprawy ze szczególnym uwzględnieniem przytoczonej argumentacji, w tym dyrektyw wykładni prawa.
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami
Postępowanie przygotowawcze
Czynności sądu w tym postępowaniu
Środki przymusu
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami.
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji.
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami
Postępowanie odwoławcze
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami
Nadzwyczajne środki zaskarżenia oraz postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami
Część ogólna
Wraz z komentarzami
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami
Część szczególna:
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu,
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
przestępstwa przeciwko wolności
i przestępstwa przeciwko mieniu
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami.
Przestępstwa i inne formy naruszenia praw własności intelektualnej oraz przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wraz z komentarzami - wybrane zagadnienia
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami.
Przygotowanie do rozprawy.
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
Rozprawa i postępowanie dowodowe
Zbiór orzeczeń z zakresu postępowania cywilnego wraz z komentarzami
Orzeczenia, ich wykonalność i prawomocność.
Środki odwoławcze i środki zaskarżenia
Zbiór orzeczeń z zakresu postępowania cywilnego wraz z komentarzami
postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - wybrane zagadnienia
Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami  

 

Data publikacji: 
2013-08-05 15:12
Data wytworzenia: 
2013-08-05 15:12
Ostatnia zmiana: 
2019-01-23 08:29
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński