Język strony

Menu top

Formuły liczące w pracy sędziego cywilisty

W ramach projektu opracowano trzy narzędzia informatyczne (każde w formie arkusza kalkulacyjnego), usprawniające proces orzeczniczy w sprawach cywilnych rozpoznawanych w sądzie rejonowym. Są to formuły wykonujące obliczenia na potrzeby orzekania o: a) kosztach procesu; b) dziale spadku; c) podziale majątku wspólnego. Formuły umożliwią częściową automatyzację czynności podejmowanych przez sędziów w sprawach j.w., a także pozwolą na zarządzanie informacją w toku postępowania. Zostały opracowane przez ekspertów będących jednocześnie sędziami orzekającymi w sprawach cywilnych, a także pozytywnie przetestowane w trakcie warsztatów testujących, w których wzięło udział kilkunastu sędziów.

Data publikacji: 
2021-01-09 14:34
Data wytworzenia: 
2021-01-09 14:33
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński