Język strony

Menu top

KRK

Porozumienie pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Komorniczej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarte dnia 21 października 2019r.

Porozumienie pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Komorniczej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania przez aplikantów komorniczych w 2019 roku szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego

Subscribe to KRK