Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


NRA

Porozumienie zawarte w dniu 7 września 2016 r.

Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w 2017 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury

Porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2015 r.

Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w 2016 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury

Porozumienie pomiędzy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarte w dniu 27 listopada 2014 r.

Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w 2015 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury zawarte dnia 27 listopada 2014 r. pomiędzy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Porozumienie pomiędzy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarte dnia 20 grudnia 2013 r.

W dniu 20 grudnia 2013 r., na podstawie art. 76 ust. la ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1230), zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w 2014 r.

Porozumienie pomiędzy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarte w dniu 26 listopada 2012 r.

Porozumienie pomiędzy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w 2013 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury zawarte dnia 26 listopada 2012 r.

Porozumienie pomiędzy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarte dnia 8 grudnia 2011 r.

Porozumienie pomiędzy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w 2012 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury zawarte dnia 8 grudnia 2011 r.

Porozumienie pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Naczelną Radą Adwokacką zawarte dnia 18 stycznia 2011 r.

Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Naczelną Radą Adwokacką zawarte dnia 18 stycznia 2011 r.

Porozumienie pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Naczelną Radą Adwokacką zawarte w dniu 16 marca 2010 r.

Porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Naczelną Radą Adwokacką zawarte w dniu 16 marca 2010 r.
Subscribe to NRA