Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Postępowania w trybie ustawy Pzp czerwiec-grudzień 2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa 2 200 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Zamawiającego"

Znak sprawy: BA-X.2611.16.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1129)

Strony

Subscribe to Postępowania w trybie ustawy Pzp czerwiec-grudzień 2021