Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Postępowania w trybie ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

znak sprawy: BA-X.2611.13.2021

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

 

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy pn. Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Ogłoszenie o zamówieniu pn
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

znak sprawy: BA-X.2611.11.2021

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

 

Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych oraz dostawy wody źródlanej w butlach wraz z dzierżawą dystrybutorów na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

Ogłoszenie o zamówieniu:

pn.: Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych oraz dostawy wody źródlanej w butlach wraz z dzierżawą dystrybutorów na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

 

 

znak sprawy: BA-X.2611.9.2021

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

 

Ogłoszenie o zamówieniu: pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Ogłoszenie o zamówieniu:

pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

 

 

znak sprawy: BA-X.2611.10.2021

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ- Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną w trakcie szkoleń organizowanych w Lublinie przez KSSIP w 2021 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu:

Usługi

„PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ- Świadczenie usług wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną w trakcie szkoleń organizowanych w Lublinie przez KSSIP w 2021 roku”

 

znak sprawy: BA-X.2611.7.2021

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa 87 telefonów komórkowych standardowych oraz 35 telefonów komórkowych ponadstandardowych do siedziby KSSiP mieszczącej się pod adresem 31-574 Kraków, ul. Przy Rondzie 5”

Ogłoszenie o zamówieniu:

„Dostawa 87 telefonów komórkowych (smartfonów) standardowych oraz 35 telefonów komórkowych(smartfonów) ponadstandardowych do siedziby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury mieszczącej się pod adresem 31-574 Kraków, ul. Przy Rondzie 5”

 

znak sprawy: BA-X.2611.8.202

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

Subscribe to Postępowania w trybie ustawy Pzp