Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Aplikacja sędziowska

Uchwała Rady Programowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu aplikacji sędziowskiej

Program stażu aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisku referendarza sądowego

Zarządzenie Dyrektora KSSiP z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia programu aplikacji sędziowskiej

Program aplikacji sędziowskiej - 2018

Program aplikacji sędziowskiej  - po zmianie z dnia 13 lutego 2019 r.

Program aplikacji sędziowskiej - 2015

Zarządzenie Dyrektora KSSiP z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany programu aplikacji sędziowskiej

Program aplikacji sędziowskiej  - po zmianie z dnia 21 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora KSSiP Nr 185/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany sposobu realizacji programów AS i AP
Zał. do Zarządzenia Dyrektora KSSiP Nr 185/2020 z dn.17.04.2020 r.-Harmonogram zajęć dydakt. aplikantów KSSiP III-VI.2020r.

Zarządzenie Dyrktora KSSiP Nr 253/2020 z dn. 30.06.2020r.-wyzn. terminów i tematów sprawdzianów dla 8,9,10 i 11 rocznika AS

Komunikat Nr 36/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania sprawdzianów wiedzy dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej w okresie obowiązywania stanu epidemii

Zarządzenie Dyrektora KSSiP Nr 260/2020 z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie określenia sposobu realizacji  programu aplikacji sędziowskiej w zakresie przeprowadzenia zajęć w postaci seminarium przed sprawdzianem (zajęcia typu E) i po sprawdzianie (zajęcia typu H) \

Uchwała nr 62/2020 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 30 października 2020 r. w sprawie czasowej zmiany założeń do programu aplikacji sędziowskiej i programu aplikacji prokuratorskiej oraz założeń do programu aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i programu aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 447/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie wdrożenia dodatkowej metody kształcenia aplikantów - pisemnego podsumowania cyklu szkolenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 28/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia programu aplikacji sędziowskiej

 

Data publikacji: 
2013-08-05 17:00
Data wytworzenia: 
2013-08-05 17:07
Ostatnia zmiana: 
2023-01-18 08:52
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki