Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


SUMMER SCHOOL

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia aplikantów, sędziów, prokuratorów, asesorów, asystentów, referendarzy referendarzy do udziału w szkoleniach Summer School organizowanych przez Europejską Sieć Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Szkolenia językowe odbędą się ONLINE w dniach 24-28 czerwca 2021 r. Legal Language Training in Cooperation in Human Rights; 28 czerwca 2021 r. - 2 lipca 2021 r. Legal Language Training in Cooperation in Criminal Matters; 18-23 lipca 2021 r. Legal Language Training in Cooperation in Civil Matters.

Nazwa i data szkolenia:

Legal Language Training in Cooperation in Human Rights 24-28 czerwca 2021 r.

Miejsce szkolenia:

ONLINE

Grupa docelowa:

aplikanci, sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, asystenci sędziów i prokuratorów, referendarze sądowi

Forma zajęć:

Seminarium i warsztaty

Termin zgłoszeń:

11.04.2021 r.

Liczba miejsc:

1-3

Platforma Szkoleniowa:

link

Język roboczy:

angielski (poziom B1 lub B2);

Sygnatura:

M8/G6/21 Description

A five-day, face-to-face course designed for EU trainee judges and prosecutors working within judicial cooperation in human rights.

It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

Participants are divided in three small groups, two to be developed in English and one to be carried out in French.

Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.


 

Target audience: 

Trainee judges and prosecutors, or judges and prosecutors in a maximum 3rd year of their career from all EU Member States and having either the B1 in English or B2 in English as per Common European Framework of Reference for Languages.

 

Language regime: 

English B1/B2 (Intermediate)

 

Level:

Intermediate

 

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo na podstronie szkolenia EJTN.

 

Warunki uczestnictwa

 

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (DOSTĘPNY NA DOLE OGŁOSZENIA) i przesłanie go na adres [email protected], w tytule podając syg. szkolenia;

2. znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie B1 lub B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: [email protected] lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.

 

Program szkolenia:

Wkrótce dostępny.

Pozostałe informacje

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

[email protected]

 

 

Nazwa i data szkolenia:

Legal Language Training in Cooperation in Criminal Matters 28 czerwca 2021 r. - 2 lipca 2021 r.

Miejsce szkolenia:

ONLINE

Grupa docelowa:

asesorzy, sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, asystenci sędziów i prokuratorów, referendarze sądowi

Forma zajęć:

Seminarium i warsztaty

Termin zgłoszeń:

12.04.2021 r.

Liczba miejsc:

1-3

Platforma Szkoleniowa:

link

Język roboczy:

angielski (poziom B1 lub B2);

Sygnatura:

M8/G7/21 Description

A five-day, face-to-face course designed for EU trainee judges and prosecutors working within judicial cooperation in criminal matters.

It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

Participants are divided in three small groups, two to be developed in English and one to be carried out in French.

Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.


 

Target audience: 

Trainee judges and prosecutors, or judges and prosecutors in a maximum 3rd year of their career from all EU Member States and having either the B1 in English or B2 in English as per Common European Framework of Reference for Languages.

 

Language regime: 

English B1/B2 (Intermediate)

 

Level:

Intermediate

 

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo na podstronie szkolenia EJTN.

 

Warunki uczestnictwa

 

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (DOSTĘPNY NA DOLE OGŁOSZENIA) i przesłanie go na adres [email protected], w tytule podając syg. szkolenia;

2. znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie B1 lub B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: [email protected] lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.

 

Program szkolenia:

Wkrótce dostępny.

Pozostałe informacje

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

[email protected]


 

 

Nazwa i data szkolenia:

Legal Language Training in Cooperation in Civil Matters 18-23 lipca 2021 r.

Miejsce szkolenia:

ONLINE

Grupa docelowa:

aplikanci, sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, asystenci sędziów i prokuratorów, referendarze sądowi

Forma zajęć:

Seminarium i warsztaty

Termin zgłoszeń:

23.04.2021 r.

Liczba miejsc:

1-3

Platforma Szkoleniowa:

link

Język roboczy:

angielski (poziom B1 lub B2); francuski (poziom B2)

Sygnatura:

M8/G8/21 Description

A five-day, face-to-face course designed for EU trainee judges and prosecutors working within judicial cooperation in civil matters.

It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

Participants are divided in three small groups, two to be developed in English and one to be carried out in French.

Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.


 

Target audience: 

Trainee judges and prosecutors, or judges and prosecutors in a maximum 3rd year of their career from all EU Member States and having either the B1 in English or B2 in English or B2 in French as per Common European Framework of Reference for Languages.

 

Language regime: 

English B1/B2 (Intermediate)

 

Level:

Intermediate

 

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo na podstronie szkolenia EJTN.

 

Warunki uczestnictwa

 

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (DOSTĘPNY NA DOLE OGŁOSZENIA) i przesłanie go na adres [email protected], w tytule podając syg. szkolenia;

2. znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie B1 lub B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: [email protected] lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.

 

Program szkolenia:

Wkrótce dostępny.

Pozostałe informacje

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

[email protected]

  

 

Data publikacji: 
2021-02-02 08:37
Data wytworzenia: 
2021-02-02 08:37
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2021-03-29 16:58
Autor zmiany: 
Dariusz
Szawurski-Radetz