Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia on-line 2022

Terminy szkoleń w dziale Aktualności

ADRESACI Nr szkolenia  Miejsce Temat szkolenia
sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali stanowiska asesora sądowego C1/A/22/1 on-line Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska
sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali stanowiska asesora sądowego C1/A/22/2 on-line Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska
sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali stanowiska asesora sądowego C1/B/22/1 on-line Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska
sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali stanowiska asesora sądowego C1/B/22/2 on-line Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska
nowo zatrudnieni asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego C2/A/22 on-line Metodyka pracy asystenta sędziego
asystenci prokuratorów C3/A/22 on-line Metodyka pracy asystenta prokuratora
sędziowie i asesorzy sądowi, urzędnicy sądów powszechnych C5/A/22 on-line Zastosowanie systemów informatycznych
sędziowie i asesorzy sądowi, urzędnicy sądów powszechnych C5/B/22 on-line Zastosowanie systemów informatycznych
sędziowie i asesorzy sądowi C7/A/22 on-line Organizacja pracy sędziego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania rozpraw i posiedzeń
sędziowie i asesorzy sądowi C7/B/22 on-line Organizacja pracy sędziego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania rozpraw i posiedzeń
sędziowie i asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C12/A/22 on-line Nadużycie prawa procesowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
sędziowie i asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C12/B/22 on-line Nadużycie prawa procesowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C13/A/22 on-line Koszty w postępowaniu egzekucyjnym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C13/B/22 on-line Koszty w postępowaniu egzekucyjnym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C13/C/22 on-line Koszty w postępowaniu egzekucyjnym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C15/A/22 on-line Instytucja potrącenia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C15/B/22 on-line Instytucja potrącenia
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/A/22 on-line Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu geodezji
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/B/22 on-line Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu geodezji
sędziowie , asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/C/22 on-line Kredyty powiązane z kursem CHF (franka szwajcarskiego) w praktyce orzeczniczej
sędziowie , asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/D/22 on-line Kredyty powiązane z kursem CHF (franka szwajcarskiego) w praktyce orzeczniczej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C20/A/22 on-line Doręczenia sądowe
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C20/B/22 on-line Doręczenia sądowe
referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych oraz sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C21/22 on-line Dokument elektroniczny w postępowaniu wieczystoksięgowym
referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych oraz sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C22/22 on-line Dokument zagraniczny w postępowaniu wieczystoksięgowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C23/A/22 on-line Dokument elektroniczny w postępowaniu cywilnym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C23/B/22 on-line Dokument elektroniczny w postępowaniu cywilnym
referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych oraz sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C24/22 on-line Hipoteka w postępowaniu wieczystoksięgowym
sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych ( sądów okręgowych) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C25/22 on-line Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C26/A/22 on-line Odpowiedzialność cywilna w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C26/B/22 on-line Odpowiedzialność cywilna w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C27/A/22 on-line Ustawowe regulacje związane z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii i ich wpływ na stosunki zobowiązaniowe
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C27/B/22 on-line Ustawowe regulacje związane z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem epidemii i ich wpływ na stosunki zobowiązaniowe
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C30/A/22 on-line Powództwa przeciwegzekucyjne a przedawnienie roszczeń
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C30/B/22 on-line Powództwa przeciwegzekucyjne a przedawnienie roszczeń
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C31/A/22 on-line Zawieranie umów na odległość
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C31/B/22 on-line Zawieranie umów na odległość
sędziowie, asesorzy sądowi oraz referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C32/A/22 on-line Niedozwolone klauzule abuzywne
sędziowie, asesorzy sądowi oraz referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C32/B/22 on-line Niedozwolone klauzule abuzywne
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C33/22 on-line Przedawnienie roszczeń odsetkowych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C35/A/22 on-line Postępowanie zabezpieczające - wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C35/B/22 on-line Postępowanie zabezpieczające - wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C36/22 on-line Skarga na orzeczenie referendarza sądowego – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach C37/A/22 on-line Kompetencje sądu cywilnego w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach C37/B/22 on-line Kompetencje sądu cywilnego w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C38/A/22 on-line Postępowanie spadkowe krajowe i unijne
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C38/B/22 on-line Postępowanie spadkowe krajowe i unijne
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C40/A/22 on-line Instytucja kuratora – ujęcie materialnoprawne i formalnoprawne
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C40/B/22 on-line Instytucja kuratora – ujęcie materialnoprawne i formalnoprawne
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C43/A/22 on-line Roszczenia terminowe i finansowe wykonawcy i zamawiającego
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C43/B/22 on-line Roszczenia terminowe i finansowe wykonawcy i zamawiającego
referendarze sądowi orzekający w wydziałach rejestru zastawów C44/22 on-line Rejestr zastawów - wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C47/A/22 on-line Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C47/B/22 on-line Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C52/B/22 on-line Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych – wybrane zagadnienia
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C53/B/22 on-line Ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie opieki naprzemiennej – wybrane zagadnienia
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C54/22 on-line Roszczenia majątkowe matki dziecka pozamałżeńskiego
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C55/A/22 on-line Kuratela w świetle prawa rodzinnego
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C55/B/22 on-line Kuratela w świetle prawa rodzinnego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy C57/22 on-line Stosowanie prawa obcego w stosunkach pracy
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych C58/22 on-line Dyskryminacja, mobbing w stosunkach pracy
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych C59/A/22 on-line Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych C59/B/22 on-line Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K5/A/22 on-line Pojęcie tożsamości czynu i granic zaskarżenia – zagadnienia praktyczne
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K5/B/22 on-line Pojęcie tożsamości czynu i granic zaskarżenia – zagadnienia praktyczne
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K7/A/22 on-line Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K7/B/22 on-line Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury K11/B/22 on-line Metodyka prowadzenia postępowania w sprawach korupcji
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K16/A/22 on-line Transgraniczna przestępczość zorganizowana – zwalczanie przestępczości narkotykowej
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K16/B/22 on-line Transgraniczna przestępczość zorganizowana – zwalczanie przestępczości narkotykowej
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K21/A/22 on-line Europejski nakaz aresztowania - ściganie i poszukiwanie podejrzanych w Unii Europejskiej
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K21/B/22 on-line Europejski nakaz aresztowania - ściganie i poszukiwanie podejrzanych w Unii Europejskiej
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K21/C/22 on-line Europejski nakaz aresztowania - ściganie i poszukiwanie podejrzanych w Unii Europejskiej
sędziowie, asesorzy sądowi i (referendarze sądowi) orzekający w wydziałach karnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K22/A/22 on-line Wzajemne uznawanie orzeczeń – przekazywanie osób w postępowaniu wykonawczym w obrocie prawnym z Unią Europejską
sędziowie, asesorzy sądowi i (referendarze sądowi) orzekający w wydziałach karnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K22/B/22 on-line Wzajemne uznawanie orzeczeń – przekazywanie osób w postępowaniu wykonawczym w obrocie prawnym z Unią Europejską
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K23/A/22 on-line END jako podstawowy instrument uzyskiwania materiału dowodowego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K23/B/22 on-line END jako podstawowy instrument uzyskiwania materiału dowodowego między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz  prokuratorzy i  asesorzy prokuratury K24/22 on-line Ekstradycja - ściganie i poszukiwanie osób spoza Unii Europejskiej
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz  asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K25/A/22 on-line Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych z Wielką Brytanią
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz  asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K25/B/22 on-line Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych z Wielką Brytanią
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K27/A/22 on-line Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1805
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K27/B/22 on-line Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i konfiskaty w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K28/A/22 on-line Zwalczanie przestępstw dotyczących mowy nienawiści popełnianych za pośrednictwem Internetu
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K28/B/22 on-line Zwalczanie przestępstw dotyczących mowy nienawiści popełnianych za pośrednictwem Internetu
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K30/A/22 on-line Prawo karne wykonawcze – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K30/B/22 on-line Prawo karne wykonawcze – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K31/22 on-line Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu badania dokumentów
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury K33/22 on-line Przestępczość w obszarze obrotu zabytkami
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K34/A/22 on-line Błąd medyczny – zabezpieczenie dowodów
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K34/B/22 on-line Błąd medyczny – zabezpieczenie dowodów
sędziowie orzekający w wydziałach karnych odwoławczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach K35/A/22 on-line Apelacja w procesie karnym
sędziowie orzekający w wydziałach karnych odwoławczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach K35/B/22 on-line Apelacja w procesie karnym
sędziowie orzekający w wydziałach karnych odwoławczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach K36/22 on-line Kasacja w procesie karnym
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K38/A/22 on-line Środki zapobiegawcze
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K38/B/22 on-line Środki zapobiegawcze
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K39/A/22 on-line Apelacja dla prokuratorów
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K39/B/22 on-line Apelacja dla prokuratorów
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K40/A/22 on-line Kasacja dla prokuratorów
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K40/B/22 on-line Kasacja dla prokuratorów
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K41/A/22 on-line Odpowiedzialność karna osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach handlowych
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K41/B/22 on-line Odpowiedzialność karna osób sprawujących funkcje kierownicze w spółkach handlowych
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach K42/A/22 on-line Metodyka sporządzania uzasadnień wyroków w sprawach karnych na urzędowym formularzu
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach K42/B/22 on-line Metodyka sporządzania uzasadnień wyroków w sprawach karnych na urzędowym formularzu
zawodowi kuratorzy rodzinni U2/A/22 on-line Przymusowe odebranie osoby z udziałem kuratora
zawodowi kuratorzy rodzinni U2/B/22 on-line Przymusowe odebranie osoby z udziałem kuratora
analitycy prokuratury U6/22 on-line Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w analizie kryminalnej – szkolenie dla analityków
urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą U8/A/22 on-line Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla urzędników sądowych
urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą U8/B/22 on-line Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla urzędników sądowych
urzędnicy wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą U9/A/22 on-line Współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych dla urzędników sądowych
urzędnicy wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą U9/B/22 on-line Współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych dla urzędników sądowych
kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy U10/A/22 on-line SLPS - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych
kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy U10/B/22 on-line SLPS - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych
kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy U10/C/22 on-line SLPS - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych
kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy U10/D/22 on-line SLPS - zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych
urzędnicy sądowi wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych U11/A/22 on-line Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów cywilnych sądów powszechnych
urzędnicy sądowi wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych U11/B/22 on-line Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów cywilnych sądów powszechnych
urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych U12/A/22 on-line Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów karnych sądów powszechnych
urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych U12/B/22 on-line Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów karnych sądów powszechnych
urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych U12/C/22 on-line Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów karnych sądów powszechnych
urzędnicy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych U12/D/22 on-line Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów karnych sądów powszechnych
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K43/22 on-line Kodeks karny skarbowy-wybrane zagadnienia
urzędnicy sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury C47/21 on-line Sygnalista w polskim systemie prawnym
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich, cywilnych, gospodarczych oraz w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych C60/22 on-line Mediacja w sądownictwie
sędziowie, referendarze sądowi, asesorzy sądowi, asystenci sądziów, kuratorzy sądowi, urzędnicy sądowi C61/C/22 on-line Mobbing-przeciwdziałanie i zwiększanie świadomości
sędziowie, referendarze sądowi, asesorzy sądowi, asystenci sądziów, kuratorzy sądowi, urzędnicy sądowi C61/D/22 on-line Mobbing-przeciwdziałanie i zwiększanie świadomości
sędziowie, referendarze sądowi, asesorzy sądowi, asystenci sądziów, kuratorzy sądowi, urzędnicy sądowi C61/E/22 on-line Mobbing-przeciwdziałanie i zwiększanie świadomości

 

Data publikacji: 
2021-12-01 13:38
Data wytworzenia: 
2021-12-01 13:35
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-02-07 14:50
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński