Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Praktyki

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów XI rocznika aplikacji prokuratorskiej na rok 2020

Praktyka po 1. zjeździe w dniach 09.03 - 27.03.2020
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 2. zjeździe w dniach 27.07 - 14.08.2020
Zalecenia
Wzór opinii

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów XI rocznika aplikacji prokuratorskiej na rok 2020 - AKTUALIZACJA

Praktyka po 3. zjeździe w dniach 17.08 - 04.09.2020
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 4. zjeździe w dniach 07.09 - 25.09.2020
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 5. zjeździe w dniach 28.09-16.10.2020
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 6. zjeździe w dniach 19.10-06.11.2020
Wzór opinii
Zalecenia

Praktyka po 7. zjeździe w dniach 9.11-27.11.2020
Wzór opinii
Zalecenia

Praktyka 8.1 w dniach 30.11-11.12.2020
Zalecenia do praktyk w jednostkach Policji szczebla powiatowego lub miejskiego

Praktyka 8.2 w dniach 14-18.12.2020
Wzór opinii
Zalecenia do praktyk w prokuraturze rejonowej

Praktyka po 9. zjeździe w dniach 21.12.2020–08.01.2021
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 10 zjeździe w dniach 18.01–05.02.2021
Zalecenia
Wzór opinii

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów XI rocznika aplikacji prokuratorskiej na rok 2021

Praktyka po 11 zjeździe w dniach 15.02.2021-05.03.2021
Zalecenia do praktyk w prokuraturze rejonowej
Wzór opinii
Zalecenia do praktyk w laboratoriach KWP

Praktyka po 12 zjeździe w dniach 15.03–09.04.2021
Zalecenia
Wzór opinii - sąd rejonowy - wydział karny (15-26.03.2021)
Wzór opinii - prokuratura rejonowa (29.03-9.04.2021)

Praktyka 13 w dniach 19.04-7.05.2021 r.
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka 14 w dniach 17.05-4.06.2021 r.
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka 15 w dniach 14.06-25.06.2021 r.
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka 16 w dniach 05.07-16.07.2021 r. i 19.07-06.08.2021r.
Zalecenia
Wzór opinii (prokuratura rejonowa)
Wzór opinii (sąd okręgowy)

Praktyka 17 w dniach 06.09-01.10.2021 r.
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka 18 w dniach 11-29.10.2021 r.
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka 19 w dniach 8.11-3.12.2021 r.
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 20 zjeździe w dniach 13.12.2021r. oraz 3-14.01.2022:
Zalecenia do praktyk w prokuraturze rejonowej
Zalecenia do praktyk w sądzie rejonowym
Wzór opinii

 

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów XI rocznika aplikacji prokuratorskiej na rok 2021 - AKTUALIZACJA

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów XI rocznika aplikacji prokuratorskiej na rok 2022

 

Praktyka po 21 zjeździe w dniach 24.01.2022 i 07-11.02.2022
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 22 zjeździe w dniach 21.02-4.03.2022 i 7-11.03.2022
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 23  zjeździe w dniach:
21.03-1.04.2022 r. (2 tyg.) - praktyka w prokuraturze okręgowej (prokuratorzy wykonujący zadania z zakresu prawa cywilnego) (23.1)
4-8.04.2022 r. (1 tydz.) - praktyka w sądzie okręgowym  - wydziale cywilnym (23.2)
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 24  zjeździe w dniach:
19-29.04.2022 r. (2 tyg.) - praktyka w prokuraturze okręgowej (prokuratorzy wykonujący zadania z zakresu prawa cywilnego) (24.1)
2-6.05.2022 r. (1 tydz.) - praktyka w sądzie okręgowym  - wydziale cywilnym odwoławczym (24.2)
9-13.05.2022 r. (1 tydz.) - praktyka w sądzie rejonowym - wydziale rodzinnym i nieletnich (24.3)
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 25  zjeździe w dniach:
23.05-3.06.2022 r. (2 tyg.) - praktyka w prokuraturze okręgowej - wydziale do spraw przestępczości zorganizowanej (25.1)
6-17.06.2022 r. (2 tyg.) - praktyka w sądzie okręgowym  - prokuratura rejonowa - wydział śledczy (25.2)
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 26  zjeździe w dniach:
27.06-8.07.2022 r. (2 tyg.) - praktyka w prokuraturze okręgowej - wydział do spraw przestępczości gospodarczej (26.1)
11-15.07.2022 r. (1 tydz.) - praktyka w prokuraturze rejonowe - wydział śledczy (26.2)
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 27  zjeździe w dniach:
25.07-5.08. 2022 r. (2 tyg.) - praktyka w prokuraturze okręgowej lub rejonowej (prokuratorzy wykonujący zadania z zakresu prawa administracyjnego) (27.1)
8-12.08.2022 r. (1 tydz.) - praktyka w sądzie rejonowym - wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego  (27.2)
15.08-4.09.2022 r. URLOP
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 28  zjeździe w dniach:
12-16.09.2022 r. (1 tydz.) - praktyka w wojewódzkim sądzie administracyjnym- wydział finansowy (28.1)
19-23.09.2022 r. (1 tydz.) - praktyka w prokuraturze rejonowej (28.2)
Wzór opinii
Zalecenia

Praktyka po 29  zjeździe w dniach:
3-7.10.2022 r. (1 tydz.) - praktyka w wojewódzkim sądzie administracyjnym - wydziały, w których rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym i  kierujących pojazdami oraz prawa pomocy społecznej (29.1)
10-21.10.2022 r. r. (2 tydz.) - praktyka w prokuraturze rejonowej (29.2)
Wzór opinii
Zalecenia

Praktyka po 30  zjeździe w dniach:
31.10-10.11.2022 r.(2 tyg.)- prokuratura rejonowa  (30.1)
14-18.11.2022 r (1 tydz.) - wojewódzki sąd administracyjny – wydziały, w których rozpoznawane są sprawy z zakresu samorządu terytorialnego i administracji rządowej w województwie  (30.2)
Wzór opinii
Zalecenia

Praktyka po 31  zjeździe w dniach:
28.11-2.12.2022 r. (1 tydz.) - praktyka w prokuraturze okręgowej - wydział do spraw przestępczości gospodarczej lub prokuraturze regionalnej - wydział do spraw przestępczości finansowo-skarbowej (31.1)
5-16.12.2022 r. (2 tyg.) - praktyka w urzędach celno - skarbowych lub urzędach skarbowych (31.2)
Wzór opinii
Zalecenia
Informacja z przebiegu praktyki w US

Praktyka po 32 zjeździe w dniach :27.12-20.01.2022 r. (4 tyg.) - praktyka w prokuraturze rejonowej (32.)
Wzór opinii
Zalecenia

 

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów XI rocznika aplikacji prokuratorskiej na rok 2023

 

 

Data publikacji: 
2020-01-17 09:52
Data wytworzenia: 
2020-01-17 09:52
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2023-01-02 11:01
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski