Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


2024

Nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2024 r.

Informacje

  • Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217, ze zm. dalej: „ustawa o KSSIP”), zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty, wskazane w art. 37c ustawy o KSSiP, należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) – link rekrutacja.kssip.gov.pl w terminie od 22 marca do 5 kwietnia 2024 r.
  • Złożenie zgłoszenia do konkursu w formie innej niż elektroniczna z pominięciem systemu IRK traktowane będzie jako bezskuteczne i nie wywołujące skutków prawnych.
  • Termin złożenia zgłoszenia do konkursu w formie elektronicznej upływa z dniem 5 kwietnia 2024 r. o godz. 23:59
  • W związku z możliwością składania zgłoszeń do konkursu wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IRK, również wezwania do usunięcia braków zgłoszenia oraz zawiadomienia o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu, będą dokonywane w formie elektronicznej – zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz. U. z 2023 r. poz. 411).
  • Opłata za udział w konkursie wynosi 1060,50 zł i należy ją wnieść na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany w momencie dokonania zgłoszenia w systemie IRK.
  • Z uwagi na przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że do zgłoszenia do konkursu składanego w formie elektronicznej mogą zostać załączone wyłącznie dokumenty wskazane w art. 37c ustawy o KSSiP. 
  • W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2022 r., sygn. akt K 3/22, orzekającym o niezgodności z Konstytucją art. 37b ust. 1 pkt 1 ustawy o KSSiP i utratą mocy powołanego wyżej przepisu z dniem 21 grudnia 2022 r., brak przeszkód do przyjęcia na aplikację osób przekraczających wiek określony w tym przepisie, tj. 40 rok życia.
  • Informacje w sprawie konkursu udzielane są za pośrednictwem zakładki Pomoc w systemie IRK oraz pod numerami telefonów: (12) 617-96-22, (12) 617-96-29, (12) 617-95-96.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską wraz z wnioskiem o zwrot opłaty

 

Komunikaty i zarządzenia

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2023 r. w sprawie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r.

Komunikat nr 26/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2024 r.

Komunikat nr 5/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wymogów jakim winno odpowiadać zaświadczenie o zatrudnieniu przedkładane przez kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2024 r.

Komunikat nr 8/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2024 r. oraz określenia trybu ich składania

Komunikat nr 10/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu aktów prawnych objętych zakresem testu w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2024 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2024 r.

Informacja Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kandydatów oraz zasad przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2024 roku. 

Komunikat nr 13/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2024 r. oraz wskazania czasu i miejsca przeprowadzenia konkursu

Komunikat Nr 14/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie objęcia ubezpieczeniem NNW kandydatów uczestniczących w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2024 r

 

Test konkursowy dla kandydatów na aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej w 2024 roku

 

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej  z dnia 21 maja 2024 roku  w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej  kandydatów na aplikantów V rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej

Komunikat nr 15/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie rozpoczęcia przyjmowania wniosków na aplikację uzupełniającą sędziowską

Komunikat nr 24/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na V rocznik aplikacji uzupełniającej sędziowskiej

 


Nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r.

 

Komunikaty i zarządzenia

Komunikat nr 24/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 815/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku składania w formie elektronicznej dokumentów stanowiących zgłoszenie do konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r.

Komunikat nr 11/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie informacji o ogłoszeniu listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej w 2024 r.

Komunikat nr 12/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r.

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów [IRK] - AUP 2024

 

Komunikat nr 20/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na V rocznik aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

 

 

Data publikacji: 
2023-10-16 09:09
Data wytworzenia: 
2023-10-16 09:08
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2024-06-12 13:35
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma