Język strony

Menu top

IES

Podpisanie porozumienia o współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych

28 kwietnia 2016 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Instytutem Ekspertyz Sądowych.

Subscribe to IES