Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

W poszukiwaniu optymalnego modelu uzasadnienia orzeczenia sądu

Celem projektu jest wypracowanie modelu uzasadnienia orzeczenia możliwie zwięzłego i komunikatywnego oraz zbadanie jak sędziowie sądów odwoławczych oceniają takie uzasadnienie. Uczestnikami projektu są sędziowie sądów rejonowych wydziałów cywilnych i karnych. Realizacja projektu odbywa się w trzech fazach.

W pierwszej fazie, uczestnicy w dniach 29 – 31 października 2018 r. brali udział w specjalistycznych warsztatach (z udziałem ekspertów: językoznawców i sędziów), w trakcie których wypracowano założenia modelowego uzasadnienia w sprawie cywilnej i karnej. W fazie drugiej, która trwa od listopada 2018 r. i zakończy się w kwietniu 2020 r. uczestnicy będą sporządzać swoje uzasadnienia w rekomendowany na warsztatach sposób. Uczestnicy w okresie trwania projektu w miarę potrzeby będą mogli konsultować się z ekspertami. Każdy z uczestników zostanie poproszony o nadesłanie 5 uzasadnień do wyroków, do których uzasadnienie sporządzono w rekomendowany sposób i które przeszły kontrolę instancyjną. Następnie do każdego sędziego sprawozdawcy sprawy odwoławczej, w której będzie rozpoznawana apelacja zostanie skierowana ankieta z pytaniami o ocenę prawidłowości uzasadnienia.

Faza trzecia, która odbędzie się od maja do września 2021 r. obejmuje podsumowanie projektu, wskazanie wstępnych konkluzji, poddanie ich pod dyskusję wszystkich ekspertów, sformułowanie ostatecznych wniosków oraz ich zaprezentowanie na konferencji, która odbędzie się we wrześniu 2021 r. (pierwotnie projekt miał zakończyć się we wrześniu 2020 r. jednak, z uwagi na epidemię koronawirusa, zakończenie projektu przesunięto).

 

Data publikacji: 
2021-01-12 11:35
Data wytworzenia: 
2021-01-12 11:35
Autor treści: 
admin