Język strony

Menu top

Analiza naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską

Po każdym przeprowadzonym konkursie na aplikacje sędziowską i prokuratorską DBiA wykonuje analizę obejmująca nie tylko uzyskane przez kandydatów wyniki, ale także profil kandydata oraz aplikanta oraz wyniki uzyskane przez poszczególne uczelnie. Analiza ta jest prezentowana na dorocznej konferencji Ministra Sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa polskich uczelni. Dotychczasowe analizy są dostępne w zakładce: „Dla kandydatów na aplikacje”.

Data publikacji: 
2021-01-09 14:21
Data wytworzenia: 
2021-01-09 14:21
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński