Język strony

Menu top

SSUiR

Porozumienie w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Porozumienie w sprawie współpracy zawarte w dniu 8 listopada 2016 roku w Krakowie, pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwai Prokuratury oraz Stowarzyszeniem Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Subscribe to SSUiR