Język strony

Menu top

Zadania Rady Programowej

1) ustalanie ogólnych kierunków działalności Krajowej Szkoły;

2) uchwalanie założeń do rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;

3) uchwalanie założeń do programów aplikacji;

4) opiniowanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;

5) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Rady;

6) opiniowanie kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły;

7) opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły, przedstawianego przez Dyrektora Krajowej Szkoły;

8) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Krajowej Szkoły;

9) opiniowanie projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji oraz indywidualnego toku szkolenia.

Data publikacji: 
2018-02-16 15:12
Data wytworzenia: 
2018-02-16 15:12
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-02-19 11:43
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński