Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zadania Rady Programowej

Zadania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:

  1. ustalanie ogólnych kierunków działalności Krajowej Szkoły;
  2. uchwalanie założeń do rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;
  3. uchwalanie założeń do programów aplikacji;
  4. opiniowanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;
  5. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Rady;
  6. opiniowanie kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły;
  7. opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły, przedstawianego przez Dyrektora Krajowej Szkoły;
  8. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Krajowej Szkoły;
  9. opiniowanie projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji oraz indywidualnego toku szkolenia.
Data publikacji: 
2018-02-16 15:12
Data wytworzenia: 
2018-02-16 15:12
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2023-06-19 08:06
Autor zmiany: 
Anna
Tabin