Menu top

Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. realizuje projekt pt. "Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów i referendarzy sadowych oraz asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury w kraju. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego i karnego skarbowego. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o 2 dedykowane kadrom sądownictwa i prokuratury programy szkoleniowe.

Szkolenia będą realizowane w Lublinie,  Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku od października 2020 r. do lipca 2021 roku.

Wartość projektu:  999 854,40 zł.

 

Osoby do kontaktu:

Kierownik projektu – Marta Cimek

tel. 81 458 37 41

e-mail: m.cimek@kssip.gov.pl

Prokurator delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP – Joanna Sadurska

tel. 81 458 37 61

e-mail: j.sadurska@kssip.gov.pl

Inspektor ds. organizacji szkoleń - Justyna Jankowska

tel. 81 458 37 40

e-mail: j.jankowska@kssip.gov.pl

Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Krzysztof Kalinczuk

tel. 81 458 37 45, kom. 697 540 251

e-mail: k.kalinczuk@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2020-06-02 12:02
Data wytworzenia: 
2020-06-02 12:01
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-06-18 10:32
Autor zmiany: 
Marta
Cimek