Język strony

Menu top

Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór na następujące edycje szkoleń realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury",

 

  1. W dniach 12-14.10.2020 r. w Gdańsku – sygn. V/1/20/G - poziom podstawowy dla kadr prokuratury ( prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokratora)
  2. W dniach 28-30.10.2020 r. w Lublinie – sygn. V/2/20/L - poziom zaawansowany dla kadr prokuratury ( prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokratora)
  3. W dniach 18-20.11.2020 r. w Lublinie – sygn. V/3/20/L - poziom zaawansowany dla kadr prokuratury ( prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokratora)
  4. W dniach 23-25.11.2020 r. w Krakowie – sygn. V/4/20/K - poziom zaawansowany dla kadr prokuratury ( prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokratora)
  5. W dniach 30.11-02.12.2020 r. w Warszawie – sygn. V/5/20/W - poziom zaawansowany dla kadr prokuratury ( prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokratora)
  6. W dniach 07-09.12.2020 r. w Warszawiesygn. V/6/20/W -poziom podstawowy dla kadr sądownictwa ( sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego)

 

Powyższe szkolenia adresowane są do sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratora zatrudnionych w powszechnych jednostkach prokuratury.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w dokumentach poniżej.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Justyna Jankowska tel.: 81 458 37 40, e-mail:j.jankowska@kssip.gov.pl.

Projekt pn."Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. realizuje projekt pt. "Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów i referendarzy sadowych oraz asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury w kraju. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego i karnego skarbowego. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o 2 dedykowane kadrom sądownictwa i prokuratury programy szkoleniowe.

Szkolenia będą realizowane w Lublinie,  Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku od października 2020 r. do lipca 2021 roku.

Wartość projektu:  999 854,40 zł.

 

Osoby do kontaktu:

Kierownik projektu – Marta Cimek

tel. 81 458 37 41

e-mail: m.cimek@kssip.gov.pl

Prokurator delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP – Joanna Sadurska

tel. 81 458 37 61

e-mail: j.sadurska@kssip.gov.pl

Inspektor ds. organizacji szkoleń - Justyna Jankowska

tel. 81 458 37 40

e-mail: j.jankowska@kssip.gov.pl

Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Krzysztof Kalinczuk

tel. 81 458 37 45, kom. 697 540 251

e-mail: k.kalinczuk@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2020-06-02 12:02
Data wytworzenia: 
2020-06-02 12:01
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-08-17 12:14
Autor zmiany: 
Marta
Cimek