Menu top

Informacje dla zainteresowanych

Wykładowcami Krajowej Szkoły mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele akademiccy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z określonej dziedziny, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Zasady przyjmowania zgłoszeń, oceny oraz opiniowania kandydatów na wykładowców zostały określone w uchwale Rady Programowej nr 17/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 108/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wykładowców i ich oceny w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Kwestionariusz zgłoszenia kandydata na wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury należy przesłać pod adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Biuro Dyrektora
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków

UWAGA:

Wszystkie pozycje kwestionariusza powinny zostać wypełnione pismem komputerowym.
W przypadku braku informacji w którejkolwiek z rubryk formularza należy umieścić adnotację „nie dotyczy”.

Data publikacji: 
2013-08-27 14:17
Data wytworzenia: 
2013-08-27 14:17
Ostatnia zmiana: 
2018-09-14 10:32
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński