Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Informacje dla zainteresowanych

Wykładowcami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele akademiccy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedziny objętej programami aplikacji lub szkoleń ustawicznych, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia kandydatów na wykładowców Radzie Programowej Krajowej Szkoły w związku z zamiarem powierzenia kandydatowi zajęć, uzgodnionych wstępnie z Działem Dydaktycznym odpowiednio OAS lub OAP, albo Działem Szkoleń lub Działem Funduszy Pomocowych OSUiWM. Po wydaniu przez Radę Programową niewiążącej opinii o kandydacie oraz braku sprzeciwu Ministra Sprawiedliwości kandydat wchodzi w skład kadry dydaktycznej Krajowej Szkoły. Zajęcia w Krajowej Szkole powierzane są w oparciu o odrębne umowy co do każdych zajęć. Sam status członka kadry dydaktycznej nie zobowiązuje wykładowcy do zawarcia umowy o prowadzenie zajęć.

Zasady przyjmowania zgłoszeń oraz opiniowania kandydatów na wykładowców zostały określone w uchwale Rady Programowej nr 17/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W celu prawidłowego wypełnienia kwestionariusza zgłoszenia na wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, należy utworzyć zarejestrować się na na Platformie Szkoleniowej eKSSiP (https://ekssip.kssip.gov.pl/login/index.php) lub – w przypadku posiadania konta użytkownika - przejść do swojego profilu, wybrać przycisk „Złóż wniosek” znajdujący się w prawej dolnej części ekranu. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszenia, zatwierdzić w systemie, po czym wydrukować go, podpisać i wysłać na adres (po wstępnym uzgodnieniu terminu i tematu zajęć):

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Biuro Dyrektora
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków

Dokładne instrukcje złożenia kwestionariusza zgłoszenia kandydata na wykładowcę Krajowej Szkoły znajdują się poniżej:

Instrukcja wypełnienia kwestionariusza kandydata na wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

e-KSSIP - Rejestracja nowego użytkownika

e-KSSIP - Logowanie się oraz przywracanie dostępu do konta użytkownika ze statusem wykładowcy i ustawianie specjalizacji

e-KSSIP - Wykaz specjalizacji

 

 

Data publikacji: 
2013-08-27 14:17
Data wytworzenia: 
2013-08-27 14:17
Ostatnia zmiana: 
2023-10-02 11:18
Autor zmiany: 
Anna
Tabin