Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Informacje dla zainteresowanych

Wykładowcami Krajowej Szkoły mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele akademiccy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedziny objętej programami aplikacji lub szkoleń ustawicznych, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Po wydaniu przez Radę Programową Krajowej Szkoły niewiążącej opinii o kandydacie oraz braku sprzeciwu Ministra Sprawiedliwości kandydat staje się wykładowcą Krajowej Szkoły. Zajęcia w Krajowej Szkole powierzane są w oparciu o odrębne umowy co do każdych zajęć. Sam status wykładowcy Krajowej Szkoły nie zobowiązuje wykładowcy do przyjęcia propozycji zawarcia umowy o prowadzenie zajęć.

Zasady przyjmowania zgłoszeń oraz opiniowania kandydatów na wykładowców zostały określone w uchwale Rady Programowej  nr 17/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Kwestionariusz zgłoszenia kandydata na wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury należy przesłać pod adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Biuro Dyrektora
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków

UWAGA:

Wszystkie pozycje kwestionariusza powinny zostać wypełnione pismem komputerowym.
W przypadku braku informacji w którejkolwiek z rubryk formularza należy umieścić adnotację „nie dotyczy”.

Data publikacji: 
2013-08-27 14:17
Data wytworzenia: 
2013-08-27 14:17
Ostatnia zmiana: 
2021-09-03 07:30
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki