Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


SA

Porozumienie zawarte dnia 22 listopada 2022 r.

Porozumienie dotyczące świadczenia usługi tłumacza on-line języka migowego.

Porozumienie zawarte dnia 24 marca 2022 r.

Porozumienie dotyczące świadczenia usługi tłumacza on-line języka migowego.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury zawarte w dniu 4 sierpnia 2021 roku

Porozumienie w sprawie przejęcia przez Bibliotekę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury książek i czasopism z zasobów Biblioteki Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz uprawnienia sędziów i pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie do korzystania z zasobów Biblioteki KSSiP

Subscribe to SA