Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Nabór na aplikacje uzupełniające w 2021 r.

Nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r.

Informacje

  • Zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską 2021 r.” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (adres j.w.), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
  • Termin złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 31 marca 2021 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin zgłoszenia do konkursu uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
  • Opłata za udział w konkursie wynosi 700 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 54 1020 2892 0000 5302 0752 7700, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
  • Zgodnie z art. 37b ust. 1 pkt 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366, z późn. zm.), aplikantem aplikacji uzupełniającej sędziowskiej może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską, tj. w dniu 12 maja 2021 r. 40. roku życia.
  • W związku z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że nie będzie przyjmować żadnych dokumentów poza składającymi się na zgłoszenie do konkursu, a wskazanymi w treści art. 37 c powołanej wyżej ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wszelkie zbędne dokumenty będą odsyłane nadawcy.

Rejestracja kandydatów


 

Komunikaty i zarządzenia

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2020r w sprawie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2021 roku(pdf)

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 59/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie odroczenia ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2021 r.(pdf)

Komunikat nr 67/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 526/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku składania w formie elektronicznej dokumentów stanowiących zgłoszenie do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r.(pdf)

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 68/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2021 r. (pdf)

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 545/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku składania w formie elektronicznej dokumentów stanowiących zgłoszenie do konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2021 r.(pdf)

Komunikat Nr 6/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu aktów prawnych objętych zakresem testu w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r.

Komunikat nr 8/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wymogów jakim winno odpowiadać zaświadczenie o zatrudnieniu przedkładane przez kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r.

Komunikat Nr 12/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r. oraz określenia trybu ich składania

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r.

Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie(docx)

Komunikat Nr 17/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r., wskazania czasu i miejsca przeprowadzenia konkursu oraz określenia wytycznych w zakresie postępowania podczas konkursu w związku z zagrożeniem COVID-19

INFORMACJA Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 28.04.2021 roku w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kandydatów oraz zasad przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 roku.

INSTRUKCJA Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 28.04.2021 roku dotycząca zachowania szczególnej ostrożności oraz trybu postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  podczas konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w dniu 12.05.2021 r.

Komunikat Nr 18/2021Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie objęcia ubezpieczeniem od NNW kandydatów uczestniczących w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2021 r.

Test konkursowy dla kandydatów na aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej w 2021 roku

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów II rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej

Komunikat Nr 23/2021 DyrektoraKrajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację uzupełniającą sędziowską

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  Nr 26/2021 z dnia 02 lipca 2021 r.  w sprawie informacji o ogłoszeniu listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2021r.

Komunikat Nr 27/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację uzupełniającą prokuratorską

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 28/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie uzupełnienia listy kandydatów przyjętych na II rocznik aplikacji uzupełniającej sędziowskiej

Komunikat Nr 29/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na II rocznik aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

Komunikat Nr 34/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w liście kandydatów przyjętych na II rocznik aplikacji uzupełniającej sędziowskiej

 

Data publikacji: 
2020-10-14 14:47
Data wytworzenia: 
2020-10-14 14:39
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-08-25 11:44
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski