Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekty aktualne

Projekt "A modern and practical approach to judicial training for court staff and bailiffs in Europe"

Projekt „A modern and practical approach to judicial training for court staff and bailiffs in Europe” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do urzędników sądów i prokuratur z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z państw UE.

Projekt „UpJudCoop” – Update on European Union judicial cooperation instruments

Projekt „UpJudCoop” – "Update on European Union judicial cooperation instruments" współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, jest adresowany do grupy obejmującej łącznie 200 prawników rekrutowanych poprzez instytucje - sygnatariuszy projektu z Polski, Irlandii, Hiszpanii, Finlandii, Belgii, Słowenii i Włoch. Dla Uczestników z Polski przewidziano miejsca dla trzech sędziów i/lub prokuratorów na każdym z ośmiu zaawansowanych wydarzeń szkoleniowych, które odbędą się w Luksemburgu.

Projekt "Prawa podstawowe i ochrona danych w prawie Unii Europejskiej"

Projekt "Fundamental Rights and Data Protection in EU Law (Prawa podstawowe i ochrona danych w  prawie Unii Europejskiej) realizowany jest przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Nacionaline Teismu Administracija z Litwy, Consejo General De La Abogacia Espanola w Hiszpanii oraz Naczelną Radą Adwokacką. Finansowanie projektu odbywa się ze środków Komisji Europejskiej .

Projekt "DIGICRIM - Cyfrowe ścieżki nauczania – Prawo karne UE"

Projekt "DIGICRIM - Cyfrowe ścieżki nauczania  – Prawo karne UE" finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem jest Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA).

Projekt "Preparing criminal justice professionals to address new (post)Pandemic challenges: criminals’ new modi operandi and their impact on the EU criminal justice system"

Projekt „Preparing criminal justice professionals to address new (post)Pandemic challenges: criminals’ new modi operandi and their impact on the EU criminal justice system” (Nowe wyzwania popandemiczne w sprawach z zakresu prawa karnego w UE) finanso

Projekt "Countering Trafficking in Human Beings: Measures to Intensify Investigations and Prosecutions, Disrupt the Financial Business Model and Enhance Financial Investigations and Intensify Preventive Initiatives"

Projekt „Countering Trafficking in Human Beings: Measures to Intensify Investigations and Prosecutions, Disrupt the Financial Business Model and Enhance Financial Investigations and Intensify Preventive Initiatives” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA).

Projekt "JUSTFREE Justice and Freedom of Speech"

W 2020 roku rozpoczęto implementację projektu „JUSTFREE Justice and Freedom of Speech”, dofinansowanego z środów Unii Europejskiej, koordynowanego przez Francuską Krajową Szkołę Kadr Sądownictwa (ENM), przy udziale pozostałych partnerów projektu tj.

Projekt „Trainings for Court Coordinators in EU law”

Projekt „Szkolenia dla osób pełniących w sądzie funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów z państw UE pełniących funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka.

Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Bułgarii, Hiszpanii, Holandii, Polski, Rumunii, Węgier, Włoch.

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk sędziów-koordynatorów z UE.

Projekt „Provision of seminars to train judges and legal practitioners on EU gender equality and non-discrimination legislation”

Projekt „Szkolenia dla sędziów i przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie prawodawstwa UE dotyczącego równości płci i niedyskryminacji” jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA), a partnerami - szkoły wymiaru sprawiedliwości z państw UE.

Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021

W marcu 2020r. roku Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP rozpoczął realizację współfinansowanego przez UE projektu  “Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021” (Grant Agreement 882080 – JudCoopAFSJ – JUST-AG-2019/JUST-JTRA-EJTR-AG-2019).

Transgraniczne postępowanie upadłościowe-interdyscyplinarna współpraca sądowa

Projekt „ Transgraniczne postępowanie upadłościowe - interdyscyplinarna współpraca sądowa w celu skutecznego stosowania rozporządzenia UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.” koordynowany jest przez ENM (Francuska Krajowa Szkoła Kadr Sądownictwa), przy udziale pozostałych partnerów projektu tj.

Subscribe to Projekty aktualne