Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Skład Rady Programowej

Przewodniczący Rady Programowej  prof. dr hab. Janina Błachut
Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej – prokurator Adam Zbieranek

W skład Rady wchodzi Dyrektor Krajowej Szkoły i nie więcej niż 12 członków powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Członkiem Rady może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, sędzia albo prokurator w stanie spoczynku. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.
 

Skład Rady:

1.Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, Uniwersytet Warszawski w Warszawie;
2.Osoba wskazana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
dr hab. Joanna Lemańska – sędzia Sądu Najwyższego;
3.Osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości:
dr hab. Tomasz Demendecki - prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sędzia Sądu Najwyższego;
Paweł Zwolak – sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu;
4.Osoby wskazane przez Prokuratora Krajowego:
dr Małgorzata Szeroczyńska – prokurator Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie;
Adam Zbieranek – prokurator Prokuratury Krajowej;
5.Osoba wskazana przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym:
Michał Ostrowski – prokurator Prokuratury Krajowej;
6.Osoba wskazana przez Krajową Radę Sądownictwa:
Jarosław Dudzicz - sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach;
7.Osoba wskazana przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:
dr hab. Tomasz Szanciło - sędzia Sądu Najwyższego;
8.Osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:
dr Anna Dumas – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;
9.Osoby wskazane przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo:
prof. dr hab. Janina Błachut, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Karol Kiczka, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Kazimiera Juszka, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).


 

Plik: 
Data publikacji: 
2018-02-16 15:06
Data wytworzenia: 
2018-02-16 15:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-05-23 15:58
Autor zmiany: 
Anna
Tabin