Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Kwartalnik

Lista linków dotyczących kwartalnika
Redakcja
Kwartalnika

Opublikowane
numery

Dla Autorów
i Recenzentów

Lista
recenzentów

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest periodykiem skierowanym przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asesorów sądowych i asesorów prokuratury, asystentów sędziów i prokuratorów, urzędników sądów i prokuratury oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, ale również do przedstawicieli nauki prawa oraz innych prawniczych grup zawodowych, w tym adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przeszedł również ewaluację czasopism naukowych prowadzoną przez ICI Journals Masterlist, uzyskując w procesie oceny ICI Journals Master List za rok 2022 wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 72.69 pkt.


Redakcja zachęca do publikowania na łamach Kwartalnika. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką „Dla Autorów i Recenzentów”.

Wydaje: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Nakład: 1000 egzemplarzy
ISSN: 2083-7186

Data publikacji: 
2013-08-05 15:08
Data wytworzenia: 
2013-08-05 15:08
Ostatnia zmiana: 
2024-02-19 08:25
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki