Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Kwartalnik

Lista linków dotyczących kwartalnika
Redakcja
Kwartalnika

Opublikowane
numery

Dla autorów
i recenzentów

Lista
recenzentów

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest periodykiem skierowanym przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asesorów sądowych i asesorów prokuratury, asystentów sędziów i prokuratorów, urzędników sądów i prokuratury oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, ale również do przedstawicieli nauki prawa oraz innych prawniczych grup zawodowych, w tym adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. 2019, poz. 392) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. 2018, poz. 2152 ze zm.) aktualna punktacja Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury to 5 pkt.

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przeszedł również ewaluację czasopism naukowych prowadzoną przez ICI Journals Masterlist, uzyskując w procesie oceny ICI Journals Master List na rok 2019 wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 53,06 punktów.

Redakcja zachęca do publikowania na łamach Kwartalnika. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką „Dla Autorów i Recenzentów”.

Wydaje: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Nakład: 1000 egzemplarzy
ISSN: 2083-7186

Data publikacji: 
2013-08-05 15:08
Data wytworzenia: 
2013-08-05 15:08
Ostatnia zmiana: 
2021-09-04 12:47
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma