Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości

 

                                                              

 

O projekcie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury realizuje projekt pt. "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości". Jest on realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Okres realizacji projektu przypada na: 01.04.2021 – 31.12.2022.

Projekt skierowany jest do: sędziów, asesorów sądowych i asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury.

Głównym celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z obszaru prawa ochrony środowiska osób spośród kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury (sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów).

Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o dedykowany kadrom sądownictwa i prokuratury program szkoleniowy.

Szkolenia będą realizowane od lutego 2022 roku.

W ramach projektu dodatkowo opracowane zostaną:

szkolenie e-learningowe z obszaru prawa ochrony środowiska, które zostanie zaimplementowane na platformę szkoleniową e-KSSiP

publikacja naukowa z zakresu prawa ochrony środowiska, która zostanie rozdystrybuowana do wszystkich sądów i jednostek prokuratur w całej Polsce oraz w formie on-line na platformie e-KSSiP.

 

Wartość projektu:  1 462 636,80 zł.

 

Osoby do kontaktu:

Monika Stęplowska

tel. 81 458 37 44

e-mail: m.steplowska@kssip.gov.pl

 

Natalia Pukiś

tel. 81 458 37 64

e-mail: n.pukis@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2021-08-13 10:17
Data wytworzenia: 
2021-08-13 10:16
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-09-13 08:49
Autor zmiany: 
Monika
Stęplowska