Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości

 

                                                              

W dniu 20 stycznia 2022 roku, w formule spotkania online na platformie MS Teams, odbyły się warsztaty konsultacyjne, których celem było wypracowanie optymalnego modelu programu szkoleniowego. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz sędziowie, prokuratorzy i wykładowcy. Warsztaty prowadził Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły sędzia Adam Czerwiński.

Dyskusję poprzedziły wystąpienia Karoliny Grosickiej – przedstawicielki GDOŚ, która nakreśliła najbardziej istotne problemy ochrony środowiska w Polsce z perspektywy reprezentowanej instytucji oraz Ewy Ścierzyńskiej – prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu delegowanej do Prokuratury Krajowej, która przedstawiła skalę zjawiska przestępczości przeciwko środowisku z punktu widzenia organów ścigania. Ekspert kluczowy dr Rafał Łyżwa – prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zaprezentował obudowę metodyczną niniejszego projektu, w tym propozycje pytań do pre i post – testów.

Dyskusja dotycząca tematyki przestępczości przeciwko środowisku skoncentrowała się głównie na problematyce gospodarki odpadami, w tym nielegalnych składowiskach skutkujących częstymi pożarami, nielegalnym przemieszczaniu odpadów także pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Nadto wskazano trudności przed jakimi stają organy prowadzące postępowania w wymienionych sprawach, w szczególności obejmujące czynności postępowania dowodowego. Poruszono także kwestię współpracy pomiędzy organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze z innymi organami administracji.

więcej https://www.kssip.gov.pl/node/8137


Szanowni Państwo,

w czasie modernizacji Platformy szkoleniowej e-KSSiP zapisy na szkolenie możliwe są bezpośrednio u koordynatora organizacyjnego szkolenia - p. Natalii Pukiś (n.pukis@kssip.gov.pl)  Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz przesłanie do biura projektu wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego - dokumenty do pobrania poniżej.

Regulamin
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2. Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu

 

Wstępny harmonogram szkoleń realizowanych w ramach projektu: "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości"

Lp.  

Termin

Miasto

1.

2022-02-07

2022-02-09

Lublin

2.

2022-02-21

2022-02-23

Warszawa

3.

2022-03-07

2022-03-09

Warszawa

4.

2022-03-28

2022-03-30

Gdańsk

5.

2022-04-11

2022-04-13

Kraków

6.

2022-04-25

2022-04-27

Warszawa

7.

2022-05-09

2022-05-11

Kraków

8.

2022-05-16

2022-05-18

Gdańsk

9.

2022-05-23

2022-05-25

Warszawa

10.

2022-06-06

2022-06-08

Warszawa

11.

2022-06-20

2022-06-22

Warszawa

12.

2022-07-04

2022-07-06

Warszawa

13.

2022-07-11

2022-07-13

Lublin

14.

2022-08-22

2022-08-24

Lublin

15.

2022-08-29

2022-08-31

Kraków

16.

2022-09-12

2022-09-14

Warszawa

17.

2022-09-19

2022-09-21

Warszawa

18.

2022-09-26

2022-09-28

Gdańsk

19.

2022-09-28

2022-09-30

Gdańsk

20.

2022-10-03

2022-10-05

Warszawa

21.

2022-11-14

2022-11-16

Warszawa

22.

2022-11-28

2022-11-30

Kraków

23.

2022-12-12

2022-12-14

Warszawa

24.

2023-02-06

2023-02-08

Lublin

Miejsca realizacji szkoleń:

  • Lublin - szkolenia Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, Krakowskie Przedmieście 62, nocleg Hotel Campanile Lubin, ul. Lubomelska 14,
  • Warszawa - szkolenia i noclegi hotel Best Western Hotel Felix, ul. Omulewska 24, Warszawa
  • Kraków - szkolenia i noclegi hotel Premier Kraków Hotel, ul. Opolska 14a, Kraków,
  • Gdańsk - szkolenia i noclegi hotel Amber, ul. Powstańców Warszawskich 45, Gdańsk

Szkolenia realizowane będą w godzinach:

  • pierwszy dzień 13.30 – 18.30
  • drugi dzień 8.30 – 16.00
  • trzeci dzień 8.00- 13.00

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.

Aktualnie trwa nabór na szkolenia przewidziane w pierwszym kwartale 2022r.

Zapisy na szkolenia możliwe są za pośrednictwem Paltformy szkoleniowej e-KSSiP. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz przesłanie do biura projektu wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego - dokumenty do poprania poniżej.

Regulamin
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2. Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu

 


 

O projekcie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury realizuje projekt pt. "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości". Jest on realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Okres realizacji projektu przypada na: 01.04.2021 – 31.12.2022.

Projekt skierowany jest do: sędziów, asesorów sądowych i asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury.

Głównym celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z obszaru prawa ochrony środowiska osób spośród kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury (sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów).

Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o dedykowany kadrom sądownictwa i prokuratury program szkoleniowy.

Szkolenia będą realizowane od lutego 2022 roku.

W ramach projektu dodatkowo opracowane zostaną:

szkolenie e-learningowe z obszaru prawa ochrony środowiska, które zostanie zaimplementowane na platformę szkoleniową e-KSSiP

publikacja naukowa z zakresu prawa ochrony środowiska, która zostanie rozdystrybuowana do wszystkich sądów i jednostek prokuratur w całej Polsce oraz w formie on-line na platformie e-KSSiP.

 

Wartość projektu:  1 462 636,80 zł.

 

Osoby do kontaktu:

Monika Stęplowska

tel. 81 458 37 44

e-mail: m.steplowska@kssip.gov.pl

 

Natalia Pukiś

tel. 81 458 37 64

e-mail: n.pukis@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2021-08-13 10:17
Data wytworzenia: 
2021-08-13 10:16
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-01-28 09:07
Autor zmiany: 
Monika
Stęplowska