Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości

 

 


A K T U A L N O Ś C I


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 30 czerwca 2023 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości"którego głównym celem była aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z obszaru prawa ochrony środowiska kadr wymiaru sprawiedliwości poprzez opracowanie dedykowanych programów szkoleń wraz z obudową metodyczną oraz realizację szkoleń.

Adresatami szkoleń byli: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów.

Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

 

W ramach projektu zorganizowano łącznie 31 szkoleń (27 szkoleń stacjonarnych oraz 4 szkolenia on-line). Szkolenia odbywały się w okresie od I kwartału 2022 roku do II kwartału 2023 roku. Zrealizowano łącznie 604 godziny szkoleniowe. Do projektu przystąpiło 844 osób. 

Wszystkie założone w projekcie wskaźniki zostały zrealizowane powyżej zakładengo poziomu (wskaźnik produktu - 112,53 %, wskaźnik rezultatu - 125,04 %).

 

W roku 2023 w trakcie realizacji projektu zostały opracowane, zaimplementowane i udostępnione na Platformie Szkoleniowej e-KSSIP:

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie. Zapraszamy do zapoznania się wskazanymi wyżej szkoleniami oraz publikacją.

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na Platformie Szkoleniowej KSSiP w Module – Baza wiedzy, w sekcji: Multimedialne zasoby szkoleniowe zostały zamieszczone 4 szkolenia w formie webinariów, nagrane w ramach projektu "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości":

 1. Metodyka prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach dotyczących nielegalnego gospodarowania odpadami prowadzone przez Panią Patrycję Czerwik – prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie delegowaną do Prokuratury Regionalnej w Katowicach;
 2. Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzone przez Panią Justynę Adamirowicz - Dyrektora Departamentu Kontroli Odpadów w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, członka Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców oraz Pana Pawła Łagowskiego - Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli Odpadów w GIOŚ;
 3. Karnoprawna ochrona wód prowadzone przez Panią dr hab.Dorotę Pyć - kierownika Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autorkę publikacji z zakresu prawa morskiego;
 4. Ochrona zwierząt - zagadnienia wybrane prowadzone przez Panią Agnieszka Goździk - prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie delegowaną do Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, koordynator Prokuratury Krajowej z zakresu prawnokarnej ochrony zwierząt oraz Pana Tomasza Tutkaja - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Siedlcach delegowanego do Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej.

 

Baza wiedzy dostępna jest pod następującym linkiem: Baza wiedzy (kssip.gov.pl)

 

Zapraszamy!

 


 

Szanowni Państwo,
 
 
uprzejmie informujemy, iż na Platformie Szkoleniowej KSSiP w Module - E-learning - zostało opublikowane nowe szkolenie e-learningowe pn. „Biegły w sprawach o przestępstwa przeciwko ochronie środowiska" powstałe w ramach projektu "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości".
 
Szkolenie powstało na podstawie wkładu opracowanego przez firmę Zielone Oko wyspecjalizowaną w ocenach oddziaływania na środowisko oraz ochronie wód i Pana Krzysztofa Okrasińskiego - specjalistę w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, posiadającego 20-letnią praktykę w stosowaniu przepisów z tej dziedziny nabytą podczas pracy w organach administracji publicznej oraz w działalności konsultingowej dla przedsiębiorstw, podmiotów publicznych i organizacji branżowych, biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska przy Sądach Okręgowych w Legnicy, Wrocławiu, Świdnicy i Jeleniej Górze, posiadającego ustawowo wymagane kwalifikacje do wykonania dokumentacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, eksperta w dziedzinie oceny projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pod kątem zgodności z przepisami o ochronie środowiska, autora dokumentacji z zakresu oddziaływania na środowisko (w tym: raporty i prognozy OOŚ, opinie biegłego, koreferaty) i publikacji branżowych, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń dot. ocen oddziaływania na środowisko i praktycznego stosowania Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 
 
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat przestępstw przeciwko środowisku (stypizowanych w art. 181-188 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny) w kontekście czynności podejmowanych przez biegłego sądowego. 
 
Szkolenie składa się z 4 modułów szkoleniowych:
 
Moduł 1: Czynności procesowe realizowane na miejscu zdarzenia z udziałem biegłego w sprawach przeciwko ochronie środowiska:
 • Dokumentowanie faktów na miejscu zdarzenia;
 • Zabezpieczanie dowodów rzeczowych;
Moduł 2: Powołanie biegłego w sprawach o przestępstwa przeciwko ochronie środowiska:
 • Nawiązywanie współpracy z biegłym sądowym;
 • Uwzględnienie innych opinii biegłych sądowych;
Moduł 3: Ocena opinii biegłego z zakresu ochrony środowiska:
 • Specyfika opinii biegłego w sprawach o przestępstwa przeciwko środowisku;
 • Krytyczne elementy opinii biegłego;
 
Moduł 4: Ocena istotności zdarzeń w środowisku:
 • Istotność zdarzeń środowiskowych w odniesieniu do ludzi;
 • Istotność zdarzeń środowiskowych w odniesieniu do zwierząt, roślin, wód, ziemi i powietrza.

Dostęp do szkoleń możliwy po wejściu w moduł Szkolenia e-learningowe na Platformie Szkoleniowej e-KSSiP dostępnej pod adresem: https://ekssip.kssip.gov.pl 

Szkolenia e-learningowe są formą szkoleń, które można realizować we własnym tempie. Można je przerwać w dowolnym miejscu i rozpocząć na nowo w późniejszym czasie.

Szkolenie zbudowane jest w układzie: pretest – moduły szkoleniowe – postest. Szkolenie otwiera się w oddzielnym oknie (inny sposób otwarcia związany jest z ustawieniami przeglądarki na konkretnym komputerze). Po zakończeniu modułu należy zamknąć okno i wejść kolejny moduł. Poszczególne moduły można realizować w dowolnej kolejności, jednak rekomendowana jest realizacja szkolenia od modułu pierwszego do ostatniego.

Aby uzyskać zaświadczenie ze szkolenia należy spełnić łącznie dwa warunki: zrealizować całość szkolenia oraz ukończyć post-test (uzyskując wynik min. 60 % poprawnych odpowiedzi).
 
 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu !
 
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na Platformie Szkoleniowej KSSiP w Module – Baza wiedzy została zamieszczona publikacja książkowa "Karnoprawna ochrona środowiska – zagadnienia wybrane" opracowana w ramach projektu. Autorami publikacji są:

 • Krzysztof Gołębiewski - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska oraz prawnokarnych aspektach ochrony środowiska. Autor komentarzy i publikacji z zakresu ochrony środowiska;
 • Agnieszka Goździk - prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie delegowana do Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej. Koordynator Prokuratury Krajowej z zakresu prawnokarnej ochrony zwierząt;
 • Leszek Mering - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, autor publikacji z tematyki związanej z prawnymi aspektami ochrony środowiska. Specjalista z zakresu prawa karnego;
 • Dorota Pyć – dr hab. nauk prawa, prof. UG, kierownik Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa morskiego.

Publikacje zostały udostępnione w formie e-booków w formatach plików: .pdf oraz .epub. Dodatkowo, egzemplarze drukowane publikacji zostały przekazane uczestnikom projektu oraz wszystkim jednostkom sądów oraz prokuratur na terenie całej Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacą. Baza wiedzy dostępna jest pod następującym linkiem: Baza wiedzy (kssip.gov.pl)

 


 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na dodatkowe szkolenie "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości" w formie on-line zaplanowane w terminie 30-31 maja 2023 r. 

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem platformy MS Teams i będzie realizowane są w godzinach:

 • pierwszy dzień: 08:15 - 15:15
 • drugi dzień: 08:15 - 15:15.

Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji projektu jest to ostatnia szansa do udziału w ww. szkoleniu.

 

Zapraszamy !

 


15.03.2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin zakończenia realizacji projektu pn. "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości". W związku z powyższym serdecznie zapraszmy do udziału w ostatnich szkoleniach organizowanych w I i II kwartale 2023 r.

Poniżej przedstawiamy aktualny Harmonogram szkoleń.

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

w ramach projektu pn. "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości"

L.p. Termin szkolenia Sygnatura szkolenia Forma szkolenia Miejsce szkolenia
1 20-21.03.2023 r. OS/C/23 on-line -
2 04-05.04.2023 r. OS/D/23 on-line -
3 24-26.04.2023 r. OS/E/23 stacjonarne Warszawa
4 22-24.05.2023 r. OS/F/23 stacjonarne Warszawa
5 14-16.06.2023 r. OS/G/23 stacjonarne Warszawa

 

 

Szkolenia w formie on-line realizowane są w godzinach:

 • pierwszy dzień: 08:15 - 15:15
 • drugi dzień: 08:15 - 15:15

Szkolenia stacjonarne realizowane są w godzinach:

 • pierwszy dzień 13.30 – 18.30
 • drugi dzień 8.30 – 16.00
 • trzeci dzień 8.00- 13.00

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz przesłanie do biura projektu wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego - dokumenty do pobrania poniżej.

Regulamin
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2. Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu

 


9 lutego 2023 r.

W dniach 06-08.02.2023 r. w zabytkowym Pałacu Morskich w Lublinie – siedzibie Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej - odbyło się kolejne już szkolenie pn. „Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości” realizowane w ramach projektu o tym samym tytule, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).


Głównym celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z obszaru prawa ochrony środowiska wśród kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Szkolenie przeprowadzili eksperci z zakresu prawa ochrony środowiska, będący wykładowcami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:

 

 • Pan Krzysztof Gołębiewski - Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska oraz prawnokarnych aspektach ochrony środowiska. Autor komentarzy i publikacji z zakresu ochrony środowiska;
 • Pan Jarosław Moskal – prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, wieloletni wykładowca krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 • Pan Rafał Maciaszek – Asystent w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, specjalista ds. inwazyjnych gatunków obcych.


W szkoleniu udział wzięli sędziowie, prokuratorzy, asystenci sędziów i prokuratorów z sądów i jednostek prokuratury z całej Polski.

Poza udziałem w samym szkoleniu, jego uczestnicy w czasie wolnym od zajęć mieli okazję odwiedzić m.in. urokliwe zakątki Starego Miasta wpisanego przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii i kryjącego wewnątrz staromiejskich murów zabytki architektury z różnych epok. Jak słusznie w kuluarowych rozmowach wskazywali uczestnicy - 700-letnia historia Lublina oraz położenie w wielokulturowym tyglu, a także wszechobecna zabytkowa architektura, tętniące życiem uliczki i place miasta, muzea, festiwale i wydarzenia kulturalne, to wszystko stanowi o niezwykłym kolorycie miasta.

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej informuje, iż rekrutacja w ramach realizowanego projektu prowadzona jest w sposób ciągły, zaś zapisy na szkolenia możliwe są za pośrednictwem platformy szkoleniowej e-KSSiP.

 


20 stycznia 2023 r.

ZMIANA DANYCH DO OSÓB DO KONTAKTU W RAMACH PROJEKTU

 

W związku ze zmianami kadrowymi uległy zmianie dane do osób do kontaktu w ramach projektu. Poniżej przedstawiamy aktualne dane:

 

Osoby do kontaktu w ramach projektu:

 • Kierownik projektu - Monika Ćwiklińska-Gorczyca
  tel. 81 458 37 50
  e-mail: [email protected]
 • Sędzia delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP - Beata Majewska
  tel. 81 458 37 68
  e-mail: [email protected]
 • Inspektor ds. organizacji szkoleń – Natalia Pukiś
  tel. 81 458 37 62
  e-mail: [email protected]
 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Mateusz Trzewik
  tel. 81 458 37 63
  e-mail: [email protected]

 

 


 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ PLANOWANYCH W 2023 r.

w ramach projektu pn. "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości"

 

L.p. Termin szkolenia Sygnatura szkolenia Forma szkolenia Miejsce szkolenia
1 06-08.02.2023 OS/A/23 stacjonarne Lublin
2 21-22.02.2023 OS/B/23 on-line -
3 20-21.03.2023 r. OS/C/23 on-line -
4 04-05.04.2023 r. OS/D/23 on-line -
5 24-26.04.2023 r. OS/E/23 stacjonarne Warszawa
6 22-24.05.2023 r. OS/F/23 stacjonarne Warszawa
7 14-16.06.2023 r. OS/G/23 stacjonarne Warszawa

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH !

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz przesłanie do biura projektu wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego - dokumenty do pobrania poniżej.

Regulamin
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2. Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu

 

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej realizacja projektu pn. "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości" została wydłużona do 30.06.2023 r.

 

Zapraszamy do rektutacji na nowe terminy szkoleń.

 


W dniu 20 stycznia 2022 roku, w formule spotkania online na platformie MS Teams, odbyły się warsztaty konsultacyjne, których celem było wypracowanie optymalnego modelu programu szkoleniowego. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz sędziowie, prokuratorzy i wykładowcy. Warsztaty prowadził Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły sędzia Adam Czerwiński.

Dyskusję poprzedziły wystąpienia Karoliny Grosickiej – przedstawicielki GDOŚ, która nakreśliła najbardziej istotne problemy ochrony środowiska w Polsce z perspektywy reprezentowanej instytucji oraz Ewy Ścierzyńskiej – prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu delegowanej do Prokuratury Krajowej, która przedstawiła skalę zjawiska przestępczości przeciwko środowisku z punktu widzenia organów ścigania. Ekspert kluczowy dr Rafał Łyżwa – prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zaprezentował obudowę metodyczną niniejszego projektu, w tym propozycje pytań do pre i post – testów.

Dyskusja dotycząca tematyki przestępczości przeciwko środowisku skoncentrowała się głównie na problematyce gospodarki odpadami, w tym nielegalnych składowiskach skutkujących częstymi pożarami, nielegalnym przemieszczaniu odpadów także pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Nadto wskazano trudności przed jakimi stają organy prowadzące postępowania w wymienionych sprawach, w szczególności obejmujące czynności postępowania dowodowego. Poruszono także kwestię współpracy pomiędzy organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze z innymi organami administracji.

więcej https://www.kssip.gov.pl/node/8137


Szanowni Państwo,

w czasie modernizacji Platformy szkoleniowej e-KSSiP zapisy na szkolenie możliwe są bezpośrednio u koordynatora organizacyjnego szkolenia - p. Natalii Pukiś ([email protected])  Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz przesłanie do biura projektu wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego - dokumenty do pobrania poniżej.

Regulamin
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2. Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu

 

Wstępny harmonogram szkoleń realizowanych w ramach projektu: "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości"

Lp.  

Termin

Miasto

1.

2022-02-07

2022-02-09

Lublin

2.

2022-02-21

2022-02-23

Warszawa

3.

2022-03-07

2022-03-09

Warszawa

4.

2022-03-28

2022-03-30

Gdańsk

5.

2022-04-11

2022-04-13

Kraków

6.

2022-04-25

2022-04-27

Warszawa

7.

2022-05-09

2022-05-11

Kraków

8.

2022-05-16

2022-05-18

Gdańsk

9.

2022-05-23

2022-05-25

Warszawa

10.

2022-06-06

2022-06-08

Warszawa

11.

2022-06-20

2022-06-22

Warszawa

12.

2022-07-04

2022-07-06

Warszawa

13.

2022-07-11

2022-07-13

Lublin

14.

2022-08-22

2022-08-24

Lublin

15.

2022-08-29

2022-08-31

Kraków

16.

2022-09-12

2022-09-14

Warszawa

17.

2022-09-19

2022-09-21

Warszawa

18.

2022-09-26

2022-09-28

Gdańsk

19.

2022-09-28

2022-09-30

Gdańsk

20.

2022-10-03

2022-10-05

Warszawa

21.

2022-11-14

2022-11-16

Warszawa

22.

2022-11-28

2022-11-30

Kraków

23.

2022-12-12

2022-12-14

Warszawa

24.

2023-02-06

2023-02-08

Lublin

Miejsca realizacji szkoleń:

 • Lublin - szkolenia Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, Krakowskie Przedmieście 62, nocleg Hotel Campanile Lubin, ul. Lubomelska 14,
 • Warszawa - szkolenia i noclegi hotel Best Western Hotel Felix, ul. Omulewska 24, Warszawa
 • Kraków - szkolenia i noclegi hotel Premier Kraków Hotel, ul. Opolska 14a, Kraków,
 • Gdańsk - szkolenia i noclegi hotel Amber, ul. Powstańców Warszawskich 45, Gdańsk

Szkolenia realizowane będą w godzinach:

 • pierwszy dzień 13.30 – 18.30
 • drugi dzień 8.30 – 16.00
 • trzeci dzień 8.00- 13.00

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.

Aktualnie trwa nabór na szkolenia przewidziane w pierwszym kwartale 2022r.

Zapisy na szkolenia możliwe są za pośrednictwem Paltformy szkoleniowej e-KSSiP. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz przesłanie do biura projektu wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego - dokumenty do poprania poniżej.

Regulamin
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2. Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu

 


 

O projekcie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury realizuje projekt pt. "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości". Jest on realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Okres realizacji projektu przypada na: 01.04.2021 – 31.12.2022.

Projekt skierowany jest do: sędziów, asesorów sądowych i asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury.

Głównym celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z obszaru prawa ochrony środowiska osób spośród kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury (sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów).

Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o dedykowany kadrom sądownictwa i prokuratury program szkoleniowy.

Szkolenia będą realizowane od lutego 2022 roku.

W ramach projektu dodatkowo opracowane zostaną:

szkolenie e-learningowe z obszaru prawa ochrony środowiska, które zostanie zaimplementowane na platformę szkoleniową e-KSSiP

publikacja naukowa z zakresu prawa ochrony środowiska, która zostanie rozdystrybuowana do wszystkich sądów i jednostek prokuratur w całej Polsce oraz w formie on-line na platformie e-KSSiP.

 

Wartość projektu:  1 462 636,80 zł.

 

Osoby do kontaktu:

Monika Stęplowska

tel. 81 458 37 44

e-mail: [email protected]

 

Natalia Pukiś

tel. 81 458 37 64

e-mail: [email protected]

Data publikacji: 
2021-08-13 10:17
Data wytworzenia: 
2021-08-13 10:16
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-02-19 10:11
Autor zmiany: 
Monika
Ćwiklińska-Gorczyca