Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

 

Logo Norway Grants

Projekt pt. „Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej” realizowany ze środków funduszy norweskich na lata 2009-2014.

 

 

 

W kwietniu 2015 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła realizację projektu pod tytułem: „Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”, współfinansowanego ze środków funduszy norweskich na lata 2009 – 2014. Operatorem projektu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności służb (prokuratury i kadry sędziowskiej) w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i  zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.

Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności służb (prokuratury i kadry sędziowskiej) w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez organizację szkoleń dla 2300 osób - sędziów i prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 46 szesnastogodzinnych szkoleń w zakresie 5 bloków tematycznych dotyczących:

  • I Moduł - Przestępczość transgraniczna narkotykowa - 10 edycji;
  • II  Moduł - Zwalczanie i zapobieganie nielegalnej migracji - 6 edycji ;
  • III Moduł - Handel ludźmi - 10 edycji;
  • IV Moduł -  Zorganizowana przestępczość transgraniczna - 10 edycji;
  • V Moduł– Transgraniczna przestępczość związana z obrotem gospodarczym-10 edycji.

Szkolenia odbyły się w okresie od września 2015 roku do lutego 2016 roku. Zostały zorganizowane w 6 miastach:  Warszawie, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Mapa Polski z zaznaczonymi miastami, w których realizowany jest projekt

W trakcie trwania projektu zorganizowano warsztaty eksperckie, konferencję„otwarcia” i „zamknięcia” oraz opracowano i wydrukowno kompendia wiedzy w zakresie poszczególnych modułów szkoleniowych, które przeznaczone były dla uczestników szkoleń oraz uczestników konferencji zamknięcia.

kompendia wiedzy w zakresie poszczególnych modułów szkoleniowych

 

Zespół Projektowy przeprowadził analizę działań projektowych, pod kątem oceny przydatności zorganizowanych w ramach projektu wydarzeń o charakterze szkoleniowym. Ocenę tę dokonano na podstawie zebranej dokumentacji – m.in. list obecności oraz ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkoleń. Przeanalizowano łącznie 46 list obecności i 2040 ankiet ewaluacyjnych. Analiza wykazała, że w trakcie realizacji projektu przeszkolonych zostało 2357 osób, spośród których 86,40 % wskazało na wzrost ich świadomości w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej zorganiozowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.

 

Realizacja projektu zakończyła się w 30 kwietnia 2016 r.

 

 

Data wytworzenia: 
2016-05-20 08:05
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2020-12-28 10:25
Autor zmiany: 
admin