Język strony

Menu top

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 4(40)/2020 w wersji...

czytaj więcej >

W dniu 21 grudnia 2020 roku w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia VIII rocznika aplikacji sędziowskiej, którą ukończyło 89 aplikantów. Ponadto w uroczystości wzięło udział 2 aplikantów IX...

czytaj więcej >

W dniu 7 grudnia 2020 r., Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury  zawarła porozumienie o współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Celem porozumienia jest organizacja wspólnych wydarzeń szkoleniowych i dydaktycznych dla...

czytaj więcej >


Aktualności

15 st. Komunikat Nr 2/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie objęcia ubezpieczeniem od NNW kandydatów uczestniczących w I etapie konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r. Komunikat Nr 2/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie objęcia ubezpieczeniem od NNW kandydatów uczestniczącychw I etapie konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r.... > czytaj
13 st. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2021 roku Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2021... > czytaj

Aplikacje

27 li. Finał XXII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka W dniach 23-25 września 2019  roku w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie odbył się finał XXII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka, w którym udział wzięło ośmiu... > czytaj
16 paź. Zatrzymanie i środki przymusu bezpośredniego w aspekcie procesowym – szkolenie dla aplikantów prokuratorskich W dniach 14 września 2019 r. i 12 października 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach aplikanci X rocznika aplikacji prokuratorskiej uczestniczyli w szkoleniu pt. „Zatrzymanie i środki przymusu bezpośredniego. Aspekty procesowe i odpowiedzialność karna związana z ich... > czytaj

Szkolenia

10 li. „Prawna ochrona zabytków” – 7 -8 grudnia 2020 r. – szkolenie on-line – K19/20, „Prawna ochrona zabytków” – 7 -8  grudnia 2020 r. – K19/20, Data szkoleń: 7-8 grudnia 2020 r.Miejsce szkolenia:  Ośrodek szkoleniowy w Dębem (w związku z pandemią możliwa forma on-line) Grupa docelowa: sędzowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy... > czytaj
30 paź. szkolenie U5/20, Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 2-3.11.2020 r. on-line Szkolenie U5/20Temat: Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuraturyTermin: 2-3 listopada 2020 r.Miejsce: on-lineGrupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Rekrutacja na szkolenie... > czytaj

Współpraca międzynarodowa

19 st. Trwa nabór na krótkoterminowe staże organizowane w ramach Programu Wymiany EJTN 2021 – termin naboru upływa w dnu 26 lutego 2021 roku. Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór w ramach kolejnej edycji programu na międzynarodowe staże krótkoterminowe dla... > czytaj
18 st. Seminarium on-line "Procedural Rights in the Context of Evidence-Gathering", 15-16.04.2021 Data szkolenia: 15-16.04.2021 Miejsce szkolenia: on-line Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy Sygnatura: M10/C/21 Termin zgłoszeń: 14.02.2021 Język roboczy: Angielski Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z... > czytaj