Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wyróżnione aktualności - karuzela"

Miło nam poinformować, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  2(42)/2021 w wersji...

czytaj więcej

W dniu 11 czerwca 2021 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Krakowie odbył się finał IX edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W finale Konkursu wystąpili następujący aplikanci, którzy...

czytaj więcej

W dniach 27 – 28 maja 2021 r. na platformie ZOOM odbyła się formule on – line, konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Medycyna Sądowa i Nauki pokrewne w postępowaniu prokuratorskim” zorganizowana przez Katedrę Medycyny Sądowej Uniwersytetu...

czytaj więcej

Aktualności

Aktualności
Data publikacji Link do aktualności Krótki opis aktualności
04 sie. Komunikat Nr 31/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie uroczystości inauguracji II rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej Komunikat Nr 31/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie uroczystości inauguracji II rocznika aplikacji uzupełniającej...
26 lp. Komunikat Nr 30/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r. oraz określenia trybu ich składania Komunikat Nr 30/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2021 r. oraz określenia trybu ich składania...

Aplikacje

Aplikacje
Data publikacji Link do aplikacji Krótki opis aplikacji
08 lp. Instrukcje e-KSSIP - Rejestracja nowego użytkownika e-KSSIP - Logowanie się oraz przywracanie dostępu do konta użytkownika ze statusem wykładowcy i ustawianie specjalizacji e-KSSIP - Wykaz...
17 cz. IX Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury W dniu 11 czerwca 2021 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Krakowie odbył się finał IX edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W finale Konkursu wystąpili następujący aplikanci, którzy wygłosili przemówienia zgodnie z...

Szkolenia

Szkolenia
Data publikacji Link do szkolenia Krótki opis szkolenia
19 lp. Sytuacja dziecka w konflikcie okołorozwodowym rodziców – aspekty cywilne i karne – 16-20 sierpnia 2021 r., K32/B/21 Sytuacja dziecka w konflikcie okołorozwodowym rodziców – aspekty cywilne i karne – 16-20 sierpnia 2021 r. Lublin, K32/B/21 Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych sądu okręgowego w sprawach rozwodowych, sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz...
29 cz. Koszty sądowe po nowelizacji - 6 września 2021 r., on-line, C12/A/21 Data szkolenia: 6 września 2021 r.Miejsce szkolenia: on-lineGrupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach,...

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa
Data publikacji Link do artykułu Krótki opis artykułu
26 lp. Nabór na szkolenie międzynarodowe M23/C/21 “Decyzje ramowe Rady w sprawie zatrzymania i przekazywania więźniów Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na międzynarodowe szkolenie M23/D/21 “Decyzje ramowe Rady w sprawie zatrzymania i przekazywania więźniów” organizowane w ramach współfinansowanego przez UE projektu  “Judicial Cooperation in Criminal...
26 lp. Nabór na międzynarodowe szkolenie M22/D/21 (z tłumaczeniem na język polski) "Jak przeprowadzić transgraniczne procedury w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka? Nowe zagadnienia w przekształconym rozporządzeniu Bruksela IIa" Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że realizuje współfinansowany przez UE projekt szkoleniowy z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych, koordynowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA). Celem projektu jest przyczynienie...