Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wyróżnione aktualności - karuzela"

W dniu 13 lipca 2024 r. odbyła się uroczystość inauguracji V rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej. Uroczystość otworzył Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, który powitał zaproszonych gości, a...

czytaj więcej

Dyrektor KSSiP oraz zastępcy: SSO Izabela Fountoukidis, PPO Andrzej Piaseczny, SSO Waldemar Żurek odbyli w dniu 4 lipca 2024 roku cykl spotkań z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości: Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem, Sekretarzem Stanu...

czytaj więcej

W dniu 4 lipca 2024 roku odbyło się spotkanie Dyrektora KSSiP z Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Jackiem Chlebnym. Rozmowy dotyczyły perspektyw współpracy między NSA a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie...

czytaj więcej


Ogłoszenie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza prokuratorów, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności w tej jednostce, spełniających wymogi, o których mowa w art. 106  § 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze, do zgłaszania swoich kandydatur.


Hominum causa omne ius constitutum sit Wszelkie prawo powinno być stanowione ze względu na człowieka

Aktualności

Aktualności
Data publikacji Link do aktualności Krótki opis aktualności
17 lp. Komunikat Nr 29/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 17 lipca 2024 r... Komunikat Nr 29/2024 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie odebrania od egzaminowanych w 2024 r. aplikantów aplikacji prokuratorskiej ubiegających się o stanowiska asesorskie w wydziałach karnych oświadczeń o dokonaniu wyboru stanowiska...
17 lp. ZARZĄDZENIE Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 542/2024 z dnia 17 lipca 2024 r... ZARZĄDZENIEDyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 542/2024 z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odebrania od egzaminowanych w 2024 r. aplikantów aplikacji prokuratorskiej ubiegających się o stanowiska asesorskie w wydziałach karnych oświadczeń o...

Aplikacje

Aplikacje
Data publikacji Link do aplikacji Krótki opis aplikacji
05 li. Szkolenie aplikantów aplikacji prokuratorskiej w Szkole Policji w Katowicach W dniach 26 września 2021 r. oraz 23 października 2021 r. na terenie Szkoły Policji w Katowicach aplikanci XII rocznika aplikacji prokuratorskiej wzięli udział w szkoleniu pt. „Zatrzymanie i środki przymusu bezpośredniego”, współorganizowanym przez Szkołę Policji w Katowicach oraz...
08 lp. Instrukcje e-KSSIP - Rejestracja nowego użytkownika e-KSSIP - Logowanie się oraz przywracanie dostępu do konta użytkownika ze statusem wykładowcy i ustawianie specjalizacji e-KSSIP - Wykaz...

Szkolenia

Szkolenia
Data publikacji Link do szkolenia Krótki opis szkolenia
11 cz. Szkolenia online i stacjonarne, WRZESIEŃ 2024 r (Dział Szkoleń) Szkolenia ustawiczne (online i stacjonarne), zaplanowane na wrzesień 2024 r.  Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.            Adresaci Nr szkolenia Tryb szkolenia Termin szkolenia (może ulec zmianie) Termin szkolenia (może ulec...
28 maj Szkolenia online i stacjonarne, LIPIEC-SIERPIEŃ 2024 r (Dział Szkoleń) Szkolenia ustawiczne (online i stacjonarne), zaplanowane na lipiec - sierpień 2024 r. Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                          ...

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa
Data publikacji Link do artykułu Krótki opis artykułu
28 cz. Rekrutacja na Międzynarodowe Forum Sędziów "Judges@Europe" - 18-21 listopada 2024 roku - Syrakuzy, Włochy International forum for judges "JUDGES @ EUROPE" (3rd edition) Miejsce: Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, Italy Termin forum:   od 18 listopada 2024 roku do 21 listopada 2024 roku Języki robocze: język angielski i język francuski...
14 maj Zaproszenie do udziału w międzynarodowym szkoleniu pt. "Artificial Intelligence in Public Administration" (19-20 września 2024 r., Uniwersytet w Groningen, Królestwo Niderlandów) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury wraz z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zaprasza sędziów, asesorów sądowych, referendarzy, asystentów sędziów oraz urzędników sądowych zajmujących się sprawami z elementem zagranicznym do udziału w dwudniowym...