Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Czasopisma prawnicze

 

L.P

Tytuł czasopisma

Link

1.

Ius Novum

https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/issue/archive

2.

Studia Prawnicze KUL

https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/issue/archive

3.

TEKA Komisji Prawniczej PAN

https://tkp.edu.pl/

4.

Roczniki Nauk Prawnych

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/issue/archive

5.

Problemy Współczesnej Kryminalistyki

https://kryminalistyka.pl/pwk/

6.

Archiwum Kryminologii

https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak

7.

Studia Iuridica Lublinensia

https://journals.umcs.pl/sil/issue/archive

8.

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppuam/issue/archive

9.

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

http://www.amsik.pl/

10.

Biuletyn Kryminologiczny

https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/issue/view/273

11.

Nowa kodyfikacja prawa karnego

https://wuwr.pl/nkp/issue/archive

12.

Prawo Mediów Elektronicznych https://pme.uni.wroc.pl/
13.

Kwartalnik Prawa Publicznego

https://kppubl.uksw.edu.pl/
14.

Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych

https://www.czpk.pl/zeszyty

 

 

Data publikacji: 
2022-03-31 13:18
Data wytworzenia: 
2022-03-31 13:18
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2023-04-14 10:41
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński