Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe pn."polegającego na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: egzekucja z nieruchomości"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"polegającego na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: egzekucja z nieruchomości"

 

Zapytanie ofertowe polegające na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: Księgi wieczyste

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"polegającego na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: Księgi wieczyste"

 

Zapytanie ofertowe polegające na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: Pozyskiwanie danych teleinformatycznych i cyfrowych w postępowaniu karnym

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"polegającego na opracowaniu wkładu merytorycznego do szkolenia e-learningowego z zakresu tematyki: Pozyskiwanie danych teleinformatycznych i cyfrowych w postępowaniu karnym"

 

Zapytanie ofertowe pn. „Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych oraz wody gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5l wg załącznika do zapytania ofertowego na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"Zakup wraz  z dostawą artykułów spożywczych oraz wody gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5l wg załącznika do zapytania ofertowego na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5"

Zapytanie ofertowe pn. "Usługa specjalistycznego mycia szyb oraz stolarki okiennej od zewnątrz wraz z parapetami w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"Usługa specjalistycznego mycia szyb oraz stolarki okiennej od zewnątrz wraz z parapetami w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury  w Krakowie"

Zapytanie ofertowe pn. "Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Szkoleniowego w Dębem artykułów wyposażenia apteczki pierwszej pomocy"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Szkoleniowego w Dębem artykułów wyposażenia apteczki pierwszej pomocy"

Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług w charakterze eksperta, polegające na opracowaniu dzieł w postaci dwóch wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych w sprawach cywilnych i karnych"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"Świadczenie usług w charakterze eksperta, polegające na  opracowaniu dzieł w postaci dwóch wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych w sprawach cywilnych i karnych"

Zapytanie ofertowe pn. "Odbiór i wywóz elektroodpadów z Ośrodka Szkoleniowego w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"Odbiór i wywóz elektroodpadów z Ośrodka Szkoleniowego w Dębem"

Zapytanie ofertowe pn. "Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie"

Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy obejmującej m.in.: profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) dla pracowników/kandydatów na pracowników w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie "

Zapytanie ofertowe pn. "Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Szkoleniowego w Dębem elementów systemu ppoż: 3 węże hydrantowe wewnętrzne Ø25 typ 20 m płasko składane oraz 2 prądownice Ø25."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Szkoleniowego w Dębem elementów systemu ppoż: 3 węże hydrantowe wewnętrzne Ø25 typ 20 m płasko składane oraz 2 prądownice Ø25."

Zapytanie ofertowe pn. "ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM W DĘBEM"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM W DĘBEM"

Zapytanie ofertowe pn."Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych do siedziby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

"Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych do siedziby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego:

Strony

Subscribe to Zapytania ofertowe