Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe pn.„Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalno- bytowych z Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalno- bytowych z Ośrodka Szkoleniowego w Dębem”

Zapytanie ofertowe pn. „Wynajem 1 sztuki kserokopiarki z funkcją skanera i drukarki na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego w Dębem .”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Wynajem 1 sztuki kserokopiarki z funkcją skanera  i drukarki na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego w Dębem  .”

Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie specjalistycznych usług tłumaczeniowych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług tłumaczeniowych”

Zapytanie ofertowe pn. „Wymiana i zakup baterii do szafy sterowniczej przepompowni ścieków w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Wymiana i zakup baterii do szafy sterowniczej przepompowni ścieków w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem”


 

Zapytanie ofertowe pn. „Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Szkoleniowego w Dębem gaśnic proszkowych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Szkoleniowego w Dębem gaśnic proszkowych”

 

Zaproszenie do złożenia oferty na zapytanie ofertowe służce wyłącznie oszacowaniu zamówienia - art. ogólnospożywcze na okres 12 miesięcy

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
Zaproszenie do złożenia oferty na zapytanie ofertowe służce wyłącznie oszacowaniu zamówienia - art. ogólnospożywcze na okres 12 miesięcy
 

Zapytania ofertowe pn. „Usługa dezynsekcji w budynku Domu Aplikanta przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
"Usługa dezynsekcji w budynku Domu Aplikanta przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa materiałów elektrycznych do siedziby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
"Dostawa materiałów elektrycznych do siedziby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Zapytanie ofertowe pn: „Zakup 2 sztuk stojaków/ stacji do dezynfekcji rąk z bezdotykowym dozownikiem płynu oraz 20 sztuk butelek z atomizerem/spryskiwaczem na potrzeby Domu Aplikanta”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
„Zakup 2 sztuk stojaków/ stacji do dezynfekcji rąk z bezdotykowym dozownikiem płynu oraz 20 sztuk butelek z atomizerem/spryskiwaczem na potrzeby Domu Aplikanta”

Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia z zakresu Prawa ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości ...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5,
zaprasza do udziału zapytaniu ofertowym
na świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego,
polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia z zakresu Prawa ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości
dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratora.


 

 

Zapytanie ofertowe pn. „Usługa dostarczania sygnału telewizji cyfrowej do 153 odbiorników w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Dom Aplikanta, mieszczącym się w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
„Usługa dostarczania sygnału telewizji cyfrowej do 153 odbiorników w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Dom Aplikanta, mieszczącym się w Krakowie  przy ul. Przy Rondzie 5”

Zapytanie ofertowe pn. „Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Szkoleniowego w Dębem poduszek oraz kołder hotelowych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
„Zakup wraz z dostawą do Ośrodka Szkoleniowego w Dębem poduszek oraz kołder hotelowych”

Zapytanie ofertowe pn.: „Konserwacja węzła cieplnego zasilającego obiekt w ciepłą wodę użytkową, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne i wyposażony w aparaturę kontrolno – pomiarową i automatyki, instalację elektryczną...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
„Konserwacja węzła cieplnego zasilającego obiekt w ciepłą wodę użytkową, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne i wyposażony w aparaturę kontrolno – pomiarową i automatyki, instalację elektryczną.

Zapytanie ofertowe pn. „Zakup flipchartów wraz z dostawą na potrzeby Domu Aplikanta”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
 „Zakup flipchartów wraz z dostawą na potrzeby Domu Aplikanta”
 

 

Zapytanie ofertowe pn. "Usługa wykonania dwóch łączy internetowych dla Ośrodka Szkoleniowego w Dębe oraz dostępu Internetu Światłowodowego na dwóch osobnych łączach przez okres 36 miesięcy"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
"Usługa wykonania dwóch łączy internetowych dla Ośrodka Szkoleniowego w Dębe oraz dostępu Internetu Światłowodowego na dwóch osobnych łączach przez okres 36 miesięcy"

Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia z zakresu praw ochrony konsumenta / postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków,
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na 
Świadczenie usług w charakterze eksperta kluczowego, polegającego na opracowaniu programu szkolenia oraz obudowy metodycznej szkolenia
z zakresu jednego z dwóch obszarów: praw ochrony konsumenta albo postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa komputerów stacjonarnych z akcesoriami. ”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
„Dostawa komputerów stacjonarnych z akcesoriami. ”

 

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa 7 komputerów przenośnych (laptopów).”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
„Dostawa 7 komputerów przenośnych (laptopów). ”

 

Zapytanie ofertowe pn. „Zakup materaców typu hotelowego wraz z dostawą na potrzeby Domu Aplikanta”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na realizację  następującego zamówienia w trybie zapytania ofertowego:
„Zakup materaców typu hotelowego wraz z dostawą na potrzeby Domu Aplikanta”

 

Strony

Subscribe to Zapytania ofertowe