Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe pn. „Dzierżawa trzech ekspresów ciśnieniowych i zakup kawy na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – na okres 12 miesięcy”.

Zapytanie ofertowe pn. „Dzierżawa trzech ekspresów ciśnieniowych i  zakup kawy na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – na okres 12 miesięcy”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe "Usługi z zakresu przeglądu stolarki okiennej w obiektach KSSiP w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na: "Usługi z zakresu przeglądu stolarki okiennej w obiektach KSSiP w Krakowie"

Zapytanie ofertowe pn. „Dzierżawa trzech ekspresów ciśnieniowych i zakup kawy na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – na okres 12 miesięcy”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

„Dzierżawa trzech ekspresów ciśnieniowych i zakup kawy na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem –  na okres 12 miesięcy”.

Oferty proszę złożyć do dnia 11.06.2024r .

 

Zapytanie ofertowe "Roboty budowlane dla aranżacji wnętrza pomieszczenia 1.23 jako sala konsumpcyjna i zaplecze dla cateringu oraz innych pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na: "Roboty budowlane dla aranżacji wnętrza pomieszczenia 1.23 jako sala konsumpcyjna i zaplecze dla cateringu oraz innych pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej  w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62"

 

Zapytanie ofertowe pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – 12 części na okres 6 miesięcy”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe służące oszacowaniu zamówienia do postepowania o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł pn:

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – 12 części na okres 6 miesięcy”.

 

Zapytanie ofertowe dot. usługi z zakresu serwisu, przeglądów, konserwacji i napraw wentylatorów, klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach KSSiP w Krakowie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na: złożenie oferty dot. usługi z zakresu serwisu, przeglądów, konserwacji i napraw wentylatorów, klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach KSSiP w Krakowie

Zapytanie ofertowe - „Świadczenie na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – gmina Serock, woj. mazowieckie, usług polegających na ważeniu, moczeniu, praniu, krochmaleniu, dezynfekcji, suszeniu...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem – gmina Serock, woj. mazowieckie,  usług polegających na ważeniu, moczeniu, praniu, krochmaleniu, dezynfekcji, suszeniu, maglowaniu bielizny hotelowej i gastronomicznej” służące oszacowaniu zamówienia do postępowań o wartości równej lub przekraczającej 130 tys.

Usługa konserwacji i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na Usługę konserwacji i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

 

 

Zapytanie ofertowe - usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego, bezpieczeństwa informacji w narzędziu e-KSSiP wraz ze środowiskiem sieciowym hostingodawcy oraz sporządzenie raportu

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia: Usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego, bezpieczeństwa informacji w narzędziu e-KSSiP wraz ze środowiskiem sieciowym hostingodawcy oraz sporządzenie raportu.

Zapytanie ofertowe: „Zakup wraz z dostawą 2 sztuk zegarów ściennych do siedziby zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.„Zakup wraz z dostawą 2 sztuk zegarów ściennych do siedziby zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.”

 

Zapytanie ofertowe: „Usługa przeglądu okresowego sportowych przyrządów i urządzeń do ćwiczeń (urządzeń fitness), w siedzibie zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.„Usługa przeglądu okresowego sportowych przyrządów i urządzeń do ćwiczeń (urządzeń fitness), w siedzibie zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.”

 

Zapytanie ofertowe: „Zakup wraz z dostawą 2 sztuk zegarów ściennych do siedziby zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.„Zakup wraz z dostawą 2 sztuk zegarów ściennych do siedziby zamawiającego: Dom Aplikanta KSSiP ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.”

Strony

Subscribe to Zapytania ofertowe