Menu top

Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych

 

 

TYTUŁ PROJEKTU "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych"
PROGRAM OPERACYJNY I DZIAŁANIE  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
CEL Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych na tle obrotu gospodarczego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych
GRUPA DOCELOWA Projekt skierowany jest do:
  • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, 
  • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych,
  • punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (EJN),
  • pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym,
  • inspektorów obrotu zagranicznego pracujących w sądach okręgowych).
OKRES TRWANIA od 01 lipca 2019 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Szkolenia w ramach projektu będą realizowane w okresie od III kwartału 2020 r. do IV kwartału 2022 roku.

 

Wartość projektu: 3 314 829,00 zł.

 

 

Data publikacji: 
2019-12-04 11:50
Data wytworzenia: 
2019-12-04 11:49
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-12-04 12:28
Autor zmiany: 
Monika
Ćwiklińska-Gorczyca