Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych


A K T U A L N O Ś C I


 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że 30 czerwca 2023 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych"którego celem było podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej u 200 pracowników sądów powszechnych, w szczególności: sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych, urzędników pełniących funkcje punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (EJN) oraz pracowników sądów powszechnych, realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym.

 

Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

W trakcie trwania projektu zorganizowano łącznie 72 szkolenia, podzielone na 8 cykli. Każdy uczestnik biorąc u udział w projekcie uczestniczył w cyklu szkoleń składających się z 9 zjazdów organizowanych w okresie od I kwartału 2021 - I kwartału 2023. Do projektu przystąpiło 210 osób. Łącznie zrealizowano 1154 godziny szkoleniowe.

Wszystkie założone w projekcie wskaźniki zostały zrealizowane powyżej zakładengo poziomu (wskaźnik produktu - 105 %, wskaźnik rezultatu - 109,44 %).

 

W roku 2023 w trakcie realizacji projektu zostały opracowane, zaimplementowane i udostępnione na Platformie Szkoleniowej e-KSSIP:

 • 2 szkolenia e-learningowe, opracowane w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej: 
  • "Sądowa współpraca międzynarodowa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawach cywilnych”, 
  • "Sądowa współpraca międzynarodowa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawach karnych”,
 • 5 szkoleń w formie webinariów pn.
 • 2 publikacje książkowe pt.
  • „Praktyczny przewodnik w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych”, 
  • „Praktyczny przewodnik w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych”.​

​Publikacje są dostępne do pobrania poniżej lub na platformie szkoleniowej e-KSSiP (Kliknij tutaj, aby pobrać elektroniczną wersję publikacji w serwisie e-KSSiP„Praktyczny przewodnik w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych” w zakładce Prawo cywilne natomiast „Praktyczny przewodnik w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych” w zakładce Prawo karne. ​Egzemplarze publikacji w formie papierowej zostały przekazane uczestnikom projektu oraz przesłane do wszystkich jednostek sądów na terenie Polski. 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie !  Zapraszamy do zapoznania się wskazanymi wyżej szkoleniami oraz publikacjami.

 

 
Praktyczny podręcznik w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych Praktyczny przewodnik w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych - dr Przemysław Domagała Praktyczny przewodnik w zakresie miedzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych Praktyczny przewodnik w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych - dr Sylwia Jastrzemska

 

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na Platformie Szkoleniowej KSSiP w Module – Baza wiedzy, w sekcji: Multimedialne zasoby szkoleniowe udostępniliśmy dla Państwa 5 nowych szkoleń w formie webinariów, nagranych w ramach projektu "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych":

 1. Europejski nakaz aresztowania prowadzone przez Panią Katarzynę Antonowicz - specjalistę do spraw obrotu prawnego z zagranicą w Sądzie Okręgowym we Włocławku, wieloletniego urzędnika sądowego z bogatym doświadczeniem zawodowym i szkoleniowym, wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Pana Rafala Kierzynkę - doktora nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalista z zakresu europejskiego prawa karnego, autor wielu publikacji na ten temat, w tym komentarzy i monografii. Przedstawiciel Polski w komitetach Rady Europy i grupach roboczych Unii Europejskiej zajmujących się prawem karnym. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 2. Europejskie postępowanie nakazowe w praktyce prowadzone przez Panią Izabellę Czerkawską - Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku, specjalizująca się w europejskich postępowaniach transgranicznych oraz wnioskach o udzielenie pomocy prawnej, koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowiek w sprawach cywilnych, członka ds. z zakresu obrotu zagranicznego w referacie ds. wizytacyjnych w Sądzie Okręgowym w Płocku, wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 3. Zasady korzystania ze stron EJN, Rady Europy i innych, czyli jak znaleźć właściwy organ do skierowania wniosku o pomoc prawną, podstawy prawnej, formularza, oświadczeń do poszczególnych instrumentów prowadzone przez Panią Agnieszkę Stawiarz - Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie, głównego specjalistę w Wydziale II - Międzynarodowej Współpracy Prawnej w sprawach karnych Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 4. Funkcjonalność portalu e-sprawiedliwość w zakresie pozyskiwania informacji o prawie krajowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej prowadzone przez Panią Katarzynę Antonowicz - specjalistę do spraw obrotu prawnego z zagranicą w Sądzie Okręgowym we Włocławku, wieloletniego urzędnika sądowego z bogatym doświadczeniem zawodowym i szkoleniowym, wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 5. Nowe rozporządzenia dowodowe i doręczeniowe: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 i 2020/1783 z dn. 25.11.2020 r. prowadzone przez Panią Sylwię Jastrzemską - doktora nauk prawnych, Sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu, rzecznika prasowego, autorkę licznych publikacji z tematyki związanej z prawnymi aspektami integracji europejskiej, wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

Baza wiedzy dostępna jest pod następującym linkiem: Baza wiedzy (kssip.gov.pl)

 

Zapraszamy do skorzystania z tej formy szkolenia!

 


 

Szanowni Państwo,
 
 
uprzejmie informujemy, iż na Platformie Szkoleniowej KSSiP w Module - E-learning - zostały opublikowane dwa nowe szkolenie e-learningowe powstałe w ramach projektu "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych":
 

"Sądowa współpraca międzynarodowa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawach cywilnych”które powstało na podstawie wkładu opracowanego przez Panią Sylwię Jastrzemską – doktora nauk prawnych, Sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu, rzecznika prasowego, autorkę licznych publikacji z tematyki związanej z prawnymi aspektami integracji europejskiej, wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat metodyki pracy w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w zakresie identyfikacji transgranicznego charakteru sprawy, ustalania jurysdykcji i prawa właściwego, postępowań pozostających w związku, możliwości przekazania sprawy, w której sąd ma jurysdykcję lub przejęcia sprawy, w której sąd jurysdykcji nie ma, wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń oraz stosowania międzynarodowej pomocy prawnej w zakresie tych spraw, ze szczególnym uwzględnieniem doręczania pism sądowych i pozasądowych oraz przeprowadzania dowodów.

Szkolenie składa się z 5 modułów:
 
 • Moduł 1: Ogólne zasady sądowej współpracy w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Moduł 2 Jurysdykcja w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, obejmujący następujące zagadnienia szczegółowe:
 • Moduł 3 Prawo właściwe w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, obejmujący następujące zagadnienia szczegółowe:
 • Moduł 4 Międzynarodowa pomoc sądowa w sprawach cywilnych ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, obejmujący następujące zagadnienia szczegółowe:
 • Moduł 5 Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, obejmujący następujące zagadnienia szczegółowe:
 
 
"Sądowa współpraca międzynarodowa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawach karnych”które powstało na podstawie wkładu opracowanego przez Pana Przemysława Domagałę - doktora nauk prawnych, sędziego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autora publikacji z zakresu prawa karnego i międzynarodowego, specjalistę z tematyki prawno-traktatowej i międzynarodowych procedur ochrony praw człowieka, autora monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów i glos.
 
 

Celem szkolenia jest przekazanie zarówno sędziom – koordynatorom ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych, jak i pracownikom sądów powszechnych realizującym zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do efektywnego, rzetelnego i sprawnego wykonywania czynności służbowych związanych ze współpracą ze Zjednoczonym Królestwem w realiach post-Brexit. 

Szkolenia składa się z 5 modułów:

 • Moduł 1: Ogólne zasady współpracy sądowej ze Zjednoczonym Królestwem
 • Moduł 2: Wzajemna pomoc prawna w stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem
 • Moduł 3: Przekazywanie skazanych w stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem
 • Moduł 4: Nakaz aresztowania w stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem
 • Moduł 5: Zabezpieczenie i konfiskata oraz wymiana informacji z rejestrów karnych w stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem
 
Szkolenia zostały opracowane w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. W celu zaliczenia szkolenia można je wykonać w dowolnym języku. Szkolenia zbudowane jest w układzie: pretest – moduły szkoleniowe – postest. Szkolenia otwierają się w oddzielnym oknie (inny sposób otwarcia związany jest z ustawieniami przeglądarki na konkretnym komputerze). Po zakończeniu modułu należy zamknąć okno i wejść kolejny moduł. Poszczególne moduły można realizować w dowolnej kolejności, jednak rekomendowana jest realizacja szkolenia od modułu pierwszego do ostatniego. Dozwolone jest także wykonywanie poszczególnych elementów szkolenia (pre-test, moduł szkoleniowy, post-test) w różnych językach. Aby uzyskać zaświadczenie ze szkolenia należy spełnić łącznie dwa warunki: zrealizować całość szkolenia oraz ukończyć post-test (uzyskując wynik min. 60 % poprawnych odpowiedzi).
 

Szkolenia e-learningowe są formą szkoleń, które można realizować we własnym tempie. Można je przerwać w dowolnym miejscu i rozpocząć na nowo w późniejszym czasie.

 

Dostęp do szkoleń możliwy po wejściu w moduł Szkolenia e-learningowe na Platformie Szkoleniowej e-KSSiP dostępnej pod adresem: https://ekssip.kssip.gov.pl 

 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu !
 
 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na Platformie Szkoleniowej KSSiP w Module – Baza wiedzy zzostały zamieszczone dwie publikacje książkowe opracowane w ramach projektu pn. Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych:

 1. Praktyczny przewodnik w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych, której autorem jest Pani Sylwia Jastrzemska – doktor nauk prawnych, Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, rzecznik prasowy, autorka licznych publikacji z tematyki związanej z prawnymi aspektami integracji europejskiej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 2. Praktyczny przewodnik w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych, której autorem jest Pan Przemysław Domagała - doktor nauk prawnych, sędzia, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor publikacji z zakresu prawa karnego i międzynarodowego, specjalista z tematyki prawno-traktatowej i międzynarodowych procedur ochrony praw człowieka, autor monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów i glos.

 

Publikacje zostały udostępnione w formie e-booków w formatach plików: .pdf oraz .epub. Dodatkowo, egzemplarze drukowane publikacji zostały przekazane uczestnikom projektu oraz wszystkim jednostkom sądów na terenie całej Polski.

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami. Baza wiedzy dostępna jest pod następującym linkiem: Baza wiedzy (kssip.gov.pl)

 

 

 


W związku z zakończeniem szkoleń realizowanych w ramach projektu KSSiP przechodzi do kolejnego etapu realizacji projektu. W trakcie tego etapu zostaną wykonane następujące działania:

 • opracowanie szkoleń e-learningowych w języku polskim i angielskim z obszaru sądowej współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych i karnych (poruszających tematykę współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych i karnych ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), które zostaną zaimplementowane na platformę szkoleniową e-KSSiP;
 • wydanie 2 publikacji książkowych - praktycznych poradników w zakresie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, która zostanie rozdystrybuowana do wszystkich sądów w całej Polsce oraz udostępniona w formiee-booka na platformie e-KSSiP;
 • nagranie i udostępnienie na platformie e-KSSiP 5 szkoleń w formie webinariów z wybranej tematyki z zakresu współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych i karnych. Szkolenia te zostaną zaimplementowane i udostępnione użytkownikom platformy szkoleniowej e-KSSiP.

 


W dniach 16-17.02.2023 r. w zabytkowym Pałacu Morskich w Lublinie - siedzibie Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej - odbyło się szkolenie organizowane w ramach projektu pn. „Sądowa współpraca międzynarodowa w prawach cywilnych i karnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).

Przeprowadzili je eksperci z zakresu współpracy międzynarodowej, będący wykładowcami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:

 • Katarzyna Antonowicz - specjalista do spraw obrotu prawnego z zagranicą w Sądzie Okręgowym we Włocławku,
 • Adrian Brzegowy - główny specjalista ds. obrotu prawnego z zagranicą Sądu Okręgowego w Krakowie,
 • Renata Kowalska – Radca-minister w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • Małgorzata Skoczelas – główny specjalista ds. Legislacji w Wydziale Traktatowy i Międzynarodowej Współpracy Prawnej w sprawach Cywilnych Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka,
 • Zbigniew Miczek - Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie.

Było to ostatnie z 72 zaplanowanych w ramach ww. projektu szkoleń.

Realizacja projektu rozpoczęła się od 01.07.2019 r. a jego głównym celem jest podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz praktycznych umiejętności z zakresu międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych.

Projekt skierowany jest do:

 • sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych – koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz w sprawach karnych,
 • punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. „EJN”, ang. European Judicial Network), a także
 • pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym, w tym przede wszystkim inspektorów obrotu zagranicznego pracujących w sądach okręgowych.

W ramach projektu opracowano cztery odrębne programy szkoleniowe skierowane do grupy odbiorców wymienionych powyżej. Na podstawie ww. programów odbyło się 8 cykli szkoleniowych. Każdy z cykli składał się z dziewięciu szkoleń.

 

Uprzejmie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie !

 


16 stycznia 2023


 

Zmiana danych do osób wskazanych do kontaktu w ramach projektu:

 

 • Kierownik projektu – Monika Ćwiklińska-Gorczyca

            tel. 81 458 37 50

            e-mail: [email protected]

 

 • Sędzia delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP – Dorota Charkiewicz

            tel. 81 440 87 20

            e-mail: [email protected]

 

 • Inspektor ds. organizacji szkoleń - Natalia Pukiś

            tel. 81 458 37 64

            e-mail: [email protected]

 

 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Magdalena Prus

            tel. 81 458 37 45

            e-mail: [email protected]

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż okres realizacji projektu pn. "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych" został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.

 


 

12 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w aktualnym numerze Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury został opublikowany artykuł dot. projektu pt. „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych” . 

 

Treść artykułu dostępna jest tutaj:  https://www.kssip.gov.pl/node/7700

 


Zmiana danych do osób wskazanych do kontaktu w ramach projektu:

 

 • Kierownik projektu – Ewa Kowalczyk

            tel. 81 458 37 23

            e-mail: e.kowalczyk@kssip.gov.pl

 

 • Sędzia delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP – Dorota Charkiewicz

            tel. 81 440 87 20
            e-mail: [email protected]

 
 


Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze z dwóch planowanych w ramach projektu pt. „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych” spotkanie konsultacyjne

Projekt skierowany jest do pracowników sądów powszechnych: sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych – koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz sprawach karnych, punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, a także pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym, a przede wszystkim do inspektorów obrotu zagranicznego pracujących w sądach okręgowych. Projekt ma na celu przeszkolenie 200 osób, z których każda powinna wciąć udział w cyklu składającym się z dziewięciu 16-godzinnych szkoleń.

Z uwagi na pandemię Covid-19, spotkanie odbyło się w formule on – line. W spotkaniu udział wzięło 31 osób, w tym: Z-ca Dyrektora KSSiP ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej – sędzia Adam Czerwiński, eksperci kluczowi – Magdalena Aksamitowska-Kobos (główny specjalista ds. obrotu prawnego z zagranicą Sądu Okręgowego w Gliwicach) oraz dr Przemysław Domagała (sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, del. do Ministerstwa Sprawiedliwości, Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka), wykładowcy KSSiP, a także zaproszeni goście z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sędziowie koordynatorzy do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz karnych, punkty kontaktowe Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz urzędnicy sądowi realizujący zadania z zakresu współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych i karnych.

W trakcie spotkania przedstawiciele KSSiP omówili aktualny stan realizacji projektu, zaprezentowali sugestie oraz opinie przekazane dotychczas (w trakcie prowadzonych badań ewaluacyjnych) przez uczestników szkoleń oraz przedstawili kolejne etapy realizacji projektu, w tym założenia do planowanego szkolenia e-learningowego i podręcznika, które stanowić mają możliwość dodatkowego poszerzenia zdobytej wiedzy.

Uczestnicy spotkania konsultacyjnego wysoko oceniali opracowane przez ekspertów programy i materiały szkoleniowe, a także poziom nauczania oraz stronę organizacyjną realizowanych szkoleń. Uczestnicy zgłosili wiele sugestii i uwag odnośnie dalszej realizacji projektu. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, ustalono m.in., że niezbędne jest położenie większego nacisku na praktyczną stronę omawianych zagadnień, prowadzenie bieżącego badania potrzeb i oczekiwań uczestników szkoleń oraz przekazywanie ich wykładowcom zaangażowanym w prowadzenie zajęć.

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż od dnia 10 czerwca 2021 r. rozpoczynamy realizację szkoleń planowanych w ramach projektu w formie stacjonarnej. Najbliższe szkolenia odbędą się w Warszawie w hotelu Ibis Warszawa Stare Miasto. Podczas szkoleń zostaną zachowane wszelkie normy i wytyczne Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Poniżej przedstawiamy aktualny Harmonogram szkoleń.

 

Serdecznie zapraszamy !

 

HARMONOGRAM  SZKOLEŃ

w ramach projektu pn. „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”


Sędziowie koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz punkty kontaktowe EJN w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach cywilnych

GRUPA A

GRUPA B

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Zjazd 1

Szkolenie on-line

25-26.02.2021

Zjazd 1

Szkolenie on-line

18-19.03.2021

Zjazd 2

Szkolenie on-line

22-23.04.2021

Zjazd 2

Szkolenie on-line

27-28.05.2021

Zjazd 3

Warszawa

01-02.07.2021

Zjazd 3

Warszawa

09-10.09.2021

Zjazd 4

Warszawa

07-08.10.2021

Zjazd 4

Warszawa

18-19.11.2021

Zjazd 5

Warszawa

02-03.12.2021

Zjazd 5

Warszawa

13-14.01.2022

Zjazd 6

Warszawa

10-11.02.2022

Zjazd 6

Warszawa

24-25.03.2022

Zjazd 7

Warszawa

21-22.04.2022

Zjazd 7

Warszawa

26-27.05.2022

Zjazd 8

Lublin

07-08.07.2022

Zjazd 8

Lublin

22-23.09.2022

Zjazd 9

Lublin

17-18.11.2022

Zjazd 9

Lublin

15-16.01.2023

 

Sędziowie koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

GRUPA A

GRUPA B

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Zjazd 1

Szkolenie on-line

04-05.03.2021

Zjazd 1

Szkolenie on-line

15-16.04.2021

Zjazd 2

Szkolenie on-line

13-14.05.2021

Zjazd 2

Warszawa

10-11.06.2021

Zjazd 3

Warszawa

26-27.08.2021

Zjazd 3

Warszawa

23-24.09.2021

Zjazd 4

Warszawa

21-22.10.2021

Zjazd 4

Warszawa

25-26.11.2021

Zjazd 5

Warszawa

09-10.12.2021

Zjazd 5

Warszawa

27-28.01.2022

Zjazd 6

Warszawa

24-25.02.2022

Zjazd 6

Warszawa

07-08.04.2022

Zjazd 7

Warszawa

12-13.05.2022

Zjazd 7

Warszawa

02-03.06.2022

Zjazd 8

Lublin

08-09.09.2022

Zjazd 8

Lublin

13-14.10.2022

Zjazd 9

Lublin

01-02.12.2022

Zjazd 9

Lublin

02-03.02.2023

 

PRACOWNICY SĄDÓW POWSZECHNYCH

realizujący zadania związane ze sprawami cywilnymi z elementem zagranicznym

GRUPA A

GRUPA B

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Zjazd 1

Szkolenie on-line

25-26.02.2021

Zjazd 1

Szkolenie on-line

18-19.03.2021

Zjazd 2

Szkolenie on-line

22-23.04.2021

Zjazd 2

Szkolenie on-line

27-28.05.2021

Zjazd 3

Warszawa

01-02.07.2021

Zjazd 3

Warszawa

09-10.09.2021

Zjazd 4

Warszawa

07-08.10.2021

Zjazd 4

Warszawa

18-19.11.2021

Zjazd 5

Warszawa

02-03.12.2021

Zjazd 5

Warszawa

13-14.01.2022

Zjazd 6

Warszawa

10-11.02.2022

Zjazd 6

Warszawa

24-25.03.2022

Zjazd 7

Warszawa

21-22.04.2022

Zjazd 7

Warszawa

26-27.05.2022

Zjazd 8

Lublin

09-10.06.2022

Zjazd 8

Lublin

15-16.09.2022

Zjazd 9

Lublin

20-21.10.2022

Zjazd 9

Lublin

08-09.12.2022

 

PRACOWNICY SĄDÓW POWSZECHNYCH

realizujący zadania związane ze sprawami karnymi z elementem zagranicznym

GRUPA A

GRUPA B

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Zjazd 1

Szkolenie on-line

04-05.03.2021

Zjazd 1

Szkolenie on-line

15-16.04.2021

Zjazd 2

Szkolenie on-line

13-14.05.2021

Zjazd 2

Warszawa

10-11.06.2021

Zjazd 3

Warszawa

26-27.08.2021

Zjazd 3

Warszawa

23-24.09.2021

Zjazd 4

Warszawa

21-22.10.2021

Zjazd 4

Warszawa

25-26.11.2021

Zjazd 5

Warszawa

09-10.12.2021

Zjazd 5

Warszawa

27-28.01.2022

Zjazd 6

Warszawa

24-25.02.2022

Zjazd 6

Warszawa

07-08.04.2022

Zjazd 7

Warszawa

12-13.05.2022

Zjazd 7

Warszawa

02-03.06.2022

Zjazd 8

Lublin

25-26.08.2022

Zjazd 8

Lublin

06-07.10.2022

Zjazd 9

Lublin

24-25.11.2022

Zjazd 9

Lublin

26-27.01.2023


 

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy realizację szkoleń w ramach projektu pn. "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych".

Poniżej przedstawiamy nowy Harmonogram szkoleń.  Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w Polsce część szkoleń w ramach projektu zostanie zorganizowanych w formule on-line.

Przypominamy, że przystępując do projektu uczestnik zobowiązany jest do udziału w 9 szkoleniach w ramach wybranej grupy.

 

Zapraszamy!

 

HARMONOGRAM  SZKOLEŃ

w ramach projektu pn. „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”

 


Sędziowie koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz punkty kontaktowe EJN w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach cywilnych

GRUPA A

GRUPA B

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Zjazd 1

Szkolenie on-line

25-26.02.2021

Zjazd 1

Szkolenie on-line

18-19.03.2021

Zjazd 2

Warszawa

22-23.04.2021

Zjazd 2

Warszawa

27-28.05.2021

Zjazd 3

Warszawa

01-02.07.2021

Zjazd 3

Warszawa

09-10.09.2021

Zjazd 4

Warszawa

07-08.10.2021

Zjazd 4

Warszawa

18-19.11.2021

Zjazd 5

Warszawa

02-03.12.2021

Zjazd 5

Warszawa

13-14.01.2022

Zjazd 6

Warszawa

10-11.02.2022

Zjazd 6

Warszawa

24-25.03.2022

Zjazd 7

Warszawa

21-22.04.2022

Zjazd 7

Warszawa

26-27.05.2022

Zjazd 8

Lublin

07-08.07.2022

Zjazd 8

Lublin

22-23.09.2022

Zjazd 9

Lublin

17-18.11.2022

Zjazd 9

Lublin

15-16.01.2023

 

Sędziowie koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

GRUPA A

GRUPA B

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Zjazd 1

Szkolenie on-line

04-05.03.2021

Zjazd 1

Szkolenie on-line

15-16.04.2021

Zjazd 2

Warszawa

13-14.05.2021

Zjazd 2

Warszawa

10-11.06.2021

Zjazd 3

Warszawa

26-27.08.2021

Zjazd 3

Warszawa

23-24.09.2021

Zjazd 4

Warszawa

21-22.10.2021

Zjazd 4

Warszawa

25-26.11.2021

Zjazd 5

Warszawa

09-10.12.2021

Zjazd 5

Warszawa

27-28.01.2022

Zjazd 6

Warszawa

24-25.02.2022

Zjazd 6

Warszawa

07-08.04.2022

Zjazd 7

Warszawa

12-13.05.2022

Zjazd 7

Warszawa

02-03.06.2022

Zjazd 8

Lublin

08-09.09.2022

Zjazd 8

Lublin

13-14.10.2022

Zjazd 9

Lublin

01-02.12.2022

Zjazd 9

Lublin

02-03.02.2023

 

PRACOWNICY SĄDÓW POWSZECHNYCH

realizujący zadania związane ze sprawami cywilnymi z elementem zagranicznym

GRUPA A

GRUPA B

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Zjazd 1

Szkolenie on-line

25-26.02.2021

Zjazd 1

Szkolenie on-line

18-19.03.2021

Zjazd 2

Warszawa

22-23.04.2021

Zjazd 2

Warszawa

27-28.05.2021

Zjazd 3

Warszawa

01-02.07.2021

Zjazd 3

Warszawa

09-10.09.2021

Zjazd 4

Warszawa

07-08.10.2021

Zjazd 4

Warszawa

18-19.11.2021

Zjazd 5

Warszawa

02-03.12.2021

Zjazd 5

Warszawa

13-14.01.2022

Zjazd 6

Warszawa

10-11.02.2022

Zjazd 6

Warszawa

24-25.03.2022

Zjazd 7

Warszawa

21-22.04.2022

Zjazd 7

Warszawa

26-27.05.2022

Zjazd 8

Lublin

09-10.06.2022

Zjazd 8

Lublin

15-16.09.2022

Zjazd 9

Lublin

20-21.10.2022

Zjazd 9

Lublin

08-09.12.2022

 

PRACOWNICY SĄDÓW POWSZECHNYCH

realizujący zadania związane ze sprawami karnymi z elementem zagranicznym

GRUPA A

GRUPA B

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Nr zjazdu

Miejscowość

Termin

Zjazd 1

Szkolenie on-line

04-05.03.2021

Zjazd 1

Szkolenie on-line

15-16.04.2021

Zjazd 2

Warszawa

13-14.05.2021

Zjazd 2

Warszawa

10-11.06.2021

Zjazd 3

Warszawa

26-27.08.2021

Zjazd 3

Warszawa

23-24.09.2021

Zjazd 4

Warszawa

21-22.10.2021

Zjazd 4

Warszawa

25-26.11.2021

Zjazd 5

Warszawa

09-10.12.2021

Zjazd 5

Warszawa

27-28.01.2022

Zjazd 6

Warszawa

24-25.02.2022

Zjazd 6

Warszawa

07-08.04.2022

Zjazd 7

Warszawa

12-13.05.2022

Zjazd 7

Warszawa

02-03.06.2022

Zjazd 8

Lublin

25-26.08.2022

Zjazd 8

Lublin

06-07.10.2022

Zjazd 9

Lublin

24-25.11.2022

Zjazd 9

Lublin

26-27.01.2023


 

 


28.10.2020 r.

UWAGA!      O D W O Ł A N I E     S Z K O L E Ń

 

 

Szanowni Państwo!

na skutek wzrostu liczby przypadków zachorowań na COVID-19, jak też z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, że podjęła  decyzję o przeniesieniu na inne terminy wszelkich wydarzeń szkoleniowych zaplanowanych w okresie do 10 listopada 2020 r.

 

W związku z powyższym szkolenia zaplanowane w ramach projektu pn. „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych” w terminach:

 • 5-6 listopada 2020 r. skierowane do pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami cywilnymi z elementem zagranicznym (OZ5/A/20) oraz
 • 9-10 listopada 2020 r. skierowane do sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych (OZ7/A/20)

nie odbędą się. Szkolenia te zostają przeniesione na inne terminy.

 

 

O nowych terminach realizacji, jak i pozostałych kwestiach związanych ze szkoleniami wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy szkoleniowej e-KSSIP niezwłocznie po ich ustaleniu.

 


19.10.2020 r.

UWAGA!      O D W O Ł A N I E     S Z K O L E Ń

 

 

Szanowni Państwo!

na skutek wzrostu liczby przypadków zachorowań na COVID-19, jak też z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, że podjęła decyzję o przeniesieniu na inne terminy wszelkich wydarzeń szkoleniowych zaplanowanych w okresie od 19 października 2020 r. do 30 października 2020 r.

 

W związku z powyższym szkolenia zaplanowane w ramach projektu pn. „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych” w terminach:

 • 22 - 23 października 2020 r. skierowane do pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami karnymi z elementem zagranicznym (OZ1/A/20) oraz
 • 29 - 30 października 2020 r. skierowane do sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz punktów kontaktowych EJN w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach cywilnych (OZ3/A/20)

nie odbędą się. Szkolenia te zostają przeniesione na inne terminy.

 

O zakładanym czasie realizacji, jak i pozostałych kwestiach związanych ze szkoleniami wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy szkoleniowej e-KSSIP niezwłocznie po ustaleniu nowych terminów szkoleń.

 


 

15.10.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

poniżej przedstawiamy Harmonogram szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych".

 

Projekt skierowany jest do :

 • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, 
 • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych,
 • punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (EJN),
 • pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym, zwłaszcza inspektorów obrotu zagranicznego.

Przystępując do projektu uczestnik zobowiązany jest do udziału w 9 szkoleniach w ramach wybranej grupy.

Zapraszamy!

 

 

H A R M O N O G R A M   S Z K O L E Ń

Pracownicy sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami cywilnymi z elementem zagranicznym
GRUPA A GRUPA B
Zjazd Termin Miejscowość Zjazd Termin Miejscowość
1 22-23.10.2020 Lublin 1 08-09.12.2020 Lublin
2 14-15.01.2021 Warszawa 2 18-19.03.2021 Warszawa
3 22-23.04.2021 Warszawa 3 27-28.05.2021 Warszawa
4 01-02.07.2021 Warszawa 4 09-10.09.2021 Warszawa
5 07-08.10.2021 Warszawa 5 18-19.11.2021 Warszawa
6 13-14.01.2022 Warszawa 6 10-11.02.2022 Warszawa
7 24-25.03.2022 Warszawa 7 21-22.04.2022 Warszawa
8 26-27.05.2022 Warszawa 8 07-08.07.2022 Warszawa
9 2-23.09.2022 Lublin 9 06-07.10.2022 Lublin

 

Pracownicy sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami karnymi z elementem zagranicznym
GRUPA A  GRUPA B
Zjazd Termin Miejscowość Zjazd Termin Miejscowość
1 05-06.11.2020 Lublin 1 15-16.12.2020 Lublin
2 04-05.02.2021 Warszawa 2 15-16.04.2021 Warszawa
3 13-14.05.2021 Warszawa 3 10-11.06.2021 Warszawa
4 26-27.08.2021 Warszawa 4 23-24.09.2021 Warszawa
5 21-22.10.2021 Warszawa 5 16-17.12.2021 Warszawa
6 27-28.01.2022 Warszawa 6 24-25.02.2022 Warszawa
7 07-08.04.2022 Warszawa 7 12-13.05.2022 Warszawa
8 09-10.06.2022 Warszawa 8 25-26.08.2022 Warszawa
9 29-30.09.2022 Lublin 9 13-14.10.2022 Lublin

 

Sędziowie koordynatorzy do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz punkty kontaktowe EJN w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach cywilnych
GRUPA A  GRUPA B
Zjazd Termin Miejscowość Zjazd Termin Miejscowość
1 29-30.10.2020 Lublin 1 10-11.12.2020 Lublin
2 14-15.01.2021 Warszawa 2 18-19.03.2021 Warszawa
3 22-23.04.2021 Warszawa 3 27-28.05.2021 Warszawa
4 01-02.07.2021 Warszawa 4 09-10.09.2021 Warszawa
5 07-08.10.2021 Warszawa 5 18-19.11.2021 Warszawa
6 13-14.01.2022 Warszawa 6 10-11.02.2022 Warszawa
7 24-25.03.2022 Warszawa 7 21-22.04.2022 Warszawa
8 26-27.05.2022 Warszawa 8 07-08.07.2022 Warszawa
9 22-23.09.2022 Lublin 9 06-07.10.2022 Lublin

 

Sędziowie koordynatorzy do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych
GRUPA A  GRUPA B
Zjazd Termin Miejscowość Zjazd Termin Miejscowość
1 09-10.11.2020 Lublin 1 17-18.12.2020 Lublin
2 04-05.02.2021 Warszawa 2 15-16.04.2021 Warszawa
3 13-14.05.2021 Warszawa 3 10-11.06.2021 Warszawa
4 26-27.08.2021 Warszawa 4 23-24.09.2021 Warszawa
5 21-22.10.2021 Warszawa 5 16-17.12.2021 Warszawa
6 27-28.01.2022 Warszawa 6 24-25.02.2022 Warszawa
7 07-08.04.2022 Warszawa 7 12-13.05.2022 Warszawa
8 09-10.06.2022 Warszawa 8 25-26.08.2022 Warszawa
9 29-30.09.2022 Lublin 9 13-14.10.2022 Lublin

 

 


13.10.2020 r.

Zmiana danych do osób wskazanych do kontaktu w ramach projektu:

 

 • Kierownik projektu – Monika Ćwiklińska-Gorczyca

            tel. 81 458 37 65

            e-mail: [email protected]

 

 • Asystent sędziego delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP – Michał Maleszyk

            tel. 81 458 37 61

            e-mail: [email protected]

 

 • Inspektor ds. organizacji szkoleń - Natalia Pukiś

            tel. 81 458 37 64

            e-mail: [email protected]

 

 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Magdalena Prus

            tel. 81 458 37 45

            e-mail: [email protected]

 


09.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na stronie KSSiP zostało opublikowane  zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.  „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmującą zapewnienie obiadu, kolacji oraz serwisu kawowego dla uczestników szkoleń, wykładowców oraz koordynatora) na terenie Warszawy na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 56 edycji dwudniowych szkoleń w ramach projektu Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert.

 


30.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na platformie szkoleniowej e-KSSiP (https://ekssip.kssip.gov.pl) pojawiły się szkolenia realizowane w ramach projektu pn. ,,Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”.

Projekt zakłada, że każdy jego uczestnik weźmie udział w cyklu szkoleń, składającym się z dziewięciu zjazdów realizowanych od IV kwartału 2020 r. do IV kwartału 2022 r.  

W trakcie szkoleń kompleksowo zostanie omówiona tematyka sądowej współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych oraz karnych. Szkolenia skierowane są do:

 • sędziów koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych - 2 grupy;
 • sędziów koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych - 2 grupy;
 • pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym, przede wszystkim inspektorów obrotu zagranicznego – 4 grupy (2 - obrót prawny w sprawach cywilnych oraz 2 - obrót prawny w sprawach karnych).

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na pierwsze zjazdy szkoleń - Harmonogram szkoleń do pobrania poniżej.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem platformy e-KSSiP. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Wszelkich informacji związanych z naborem Uczestników szkoleń udziela Pani Natalia Pukiś tel.: 81 458 37 64, e-mail: [email protected].

Projekt pn. ,,Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Formularz Zgłoszeniowy

Harmonogram szkoleń


 

17.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 7-8 września 2020 r. w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie odbyły się warsztaty konsultacyjne w ramach projektu pn. "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych".

Warsztaty miały na celu konultacje opracowanych przez ekspertów czterech programów szkoleniowych oraz obudów metodycznych szkoleń planowanych w ramach projektu. W warsztatach udział wzieli przedstawiciele sędziów (koordynatorów  ds. współpracy międzynarodowej  i praw człowieka w sprawach karnych oraz cywilnych) oraz pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elemetem zagranicznym, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wykładowcy KSSiP.

 

 


12.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na stronie KSSiP zostało opublikowane  zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.  "Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 10 dwudniowych wydarzeń szkoleniowych, które realizowane będą w ramach projektu pn. Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”.

 

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

 


15.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną rozpoczęcie cyklu szkoleń z zakresu międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych planowanych w ramach projektu zostało przesunięte na IV kwartał 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż niebawem podamy Państwu harmonogram szkoleń oraz rozpoczniemy rekrutacje. Zapisy będą prowadzone poprzez platformę szkoleniową e-KSSiP. Szczegółowe informacje dotyczące terminów szkoleń oraz daty rozpoczęcia rekrutacji zostaną przesłane do wszystkich sądów okręgowych.

 


29.06.2020 r.

Osoby wskazane do kontaktu w ramach projektu:

 

 • Kierownik projektu – Monika Ćwiklińska-Gorczyca

            tel. 81 440 87 23

            e-mail: [email protected]

 

 • Sędzia delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP – Andrzej Ryng

            tel. 81 458 37 61

            e-mail: [email protected]

 

 • Inspektor ds. organizacji szkoleń - Natalia Pukiś

            tel. 81 458 37 64

            e-mail: [email protected]

 

 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Magdalena Prus

            tel. 81 458 37 45

            e-mail: [email protected]

 

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła realizację nowego projektu finansowanego z Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 Szczegóły dotyczące projektu:

Szczegóły dotyczące projektu

TYTUŁ PROJEKTU

"Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych"
PROGRAM OPERACYJNY I DZIAŁANIE Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
CEL

Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych na tle obrotu gospodarczego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych

GRUPA DOCELOWA Projekt skierowany jest do:
 • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, 
 • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych,
 • punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (EJN),
 • pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym,
 • inspektorów obrotu zagranicznego pracujących w sądach okręgowych).
OKRES TRWANIA od 01 lipca 2019 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Szkolenia w ramach projektu będą realizowane w okresie od III kwartału 2020 r. do IV kwartału 2022 roku.

 

Wartość projektu: 3 314 829,00 zł.

 

 

Galeria: 
Data publikacji: 
2019-12-04 11:50
Data wytworzenia: 
2019-12-04 11:49
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-03-14 14:12
Autor zmiany: 
Monika
Ćwiklińska-Gorczyca