Język strony

Menu top

Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych


A K T U A L N O Ś C I


17.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 7-8 września 2020 r. w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie odbyły się warsztaty konsultacyjne w ramach projektu pn. "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych".

Warsztaty miały na celu konultacje opracowanych przez ekspertów czterech programów szkoleniowych oraz obudów metodycznych szkoleń planowanych w ramach projektu. W warsztatach udział wzieli przedstawiciele sędziów (koordynatorów  ds. współpracy międzynarodowej  i praw człowieka w sprawach karnych oraz cywilnych) oraz pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elemetem zagranicznym, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wykładowcy KSSiP.

 

 


12.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na stronie KSSiP zostało opublikowane zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 10 dwudniowych wydarzeń szkoleniowych, które realizowane będą w ramach projektu pn. Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”.

 

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

 


15.07.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną rozpoczęcie cyklu szkoleń z zakresu międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach karnych i cywilnych planowanych w ramach projektu zostało przesunięte na IV kwartał 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż niebawem podamy Państwu harmonogram szkoleń oraz rozpoczniemy rekrutacje. Zapisy będą prowadzone poprzez platformę szkoleniową e-KSSiP. Szczegółowe informacje dotyczące terminów szkoleń oraz daty rozpoczęcia rekrutacji zostaną przesłane do wszystkich sądów okręgowych.

 


29.06.2020 r.

Osoby wskazane do kontaktu w ramach projektu:

 

  • Kierownik projektu – Monika Ćwiklińska-Gorczyca

            tel. 81 440 87 23

            e-mail: m.cwiklinska@kssip.gov.pl

 

  • Sędzia delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP – Andrzej Ryng

            tel. 81 458 37 61

            e-mail: a.ryng@kssip.gov.pl

 

  • Inspektor ds. organizacji szkoleń - Natalia Pukiś

            tel. 81 458 37 64

            e-mail: n.pukis@kssip.gov.pl

 

  • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Magdalena Prus

            tel. 81 458 37 45

            e-mail: m.prus@kssip.gov.pl

 

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła realizację nowego projektu finansowanego z Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 Szczegóły dotyczące projektu:

TYTUŁ PROJEKTU

"Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych"
PROGRAM OPERACYJNY I DZIAŁANIE Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
CEL

Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych na tle obrotu gospodarczego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych

GRUPA DOCELOWA Projekt skierowany jest do:
  • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, 
  • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych,
  • punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (EJN),
  • pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym,
  • inspektorów obrotu zagranicznego pracujących w sądach okręgowych).
OKRES TRWANIA od 01 lipca 2019 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Szkolenia w ramach projektu będą realizowane w okresie od III kwartału 2020 r. do IV kwartału 2022 roku.

 

Wartość projektu: 3 314 829,00 zł.

 

 

Data publikacji: 
2019-12-04 11:50
Data wytworzenia: 
2019-12-04 11:49
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-09-18 14:43
Autor zmiany: 
Monika
Ćwiklińska-Gorczyca